Blå Kors har flere tilbud for småbarnsfamilier i en utsatt livssituasjon. Blå Kors driver Barnas Stasjon på sju steder i landet. Benita Christensen er nasjonal leder for Barnas Stasjon i Blå Kors. Hun treffes på telefon 915 35 372.

Barnas Stasjon er et tiltak for familier i sårbare livssituasjoner grunnet rus- og/eller psykiske helseproblemer med minst et barn i alderen 0-8 år, samt gravide. Barnas Stasjon har fokus på forebygging og tidlig intervensjon. Målet er å sikre barn god utviklingsstøtte og styrke foreldrefunksjonene gjennom å arbeide med foresattes omsorgskompetanse i et langsiktig perspektiv. Tilbudet gis individuelt og i grupper, og har i tillegg et et miljøterapeutisk tilbud med fokus på samhandling, mestring og ferdighetstrening.

Barnas Stasjon er et lavterskeltilbud. Det betyr at alle som identifiserer seg med målgruppen og har et ønske om å skape en endring for sitt barn kan benytte seg av våre tilbud. Alle våre tilbud er gratis.

Blå Kors driver i tillegg Aglo barne- og familiesenter i Skatval i Trøndelag.

 

Buskerud

Blå Kors Barnas Stasjon Lier og Drammen
Adr: Tollbugata 46, 3044 DRAMMEN
Tlf: 959 27 271 / 905 87 027
E-postbarnas.stasjon.ld@blakors.no
Virksomhetsleder: Ingvild Øgrim Harstad

 

Hedmark

Blå Kors Barnas Stasjon Hamar
Adr: Grønnegata 54, 2317 HAMAR
Tlf: 47 77 31 61
E-postbs.hamar@blakors.no
Virksomhetsleder: Kjærsti Bakke

 

Hordaland

Blå Kors Barnas Stasjon Bergen og omegn
Adr: Strandgaten 59 – 3. etg, 5004 BERGEN
Tlf: 969 46 799
Epost: bs.bergen@blakors.no
Virksomhetsleder: Beate Moe Grimstad

Oslo

Blå Kors Barnas Stasjon Oslo avd Sagene/Grünerløkka
Besøksadr: Biermanns gate 4, Oslo
Postadr: Storgata 38, 0182 OSLO
Tlf: 479 70 879
E-post: gurpreet.dhesi@blakors.no
Virksomhetsleder: Gurpreet Kaur Dhesi

 

Blå Kors Barnas Stasjon Oslo avd Alna
Besøksadr: Jerikoveien 5, Oslo
Postadr: Storgata 38, 0182 OSLO
Tlf: 990 95 522
E-post: gurpreet.dhesi@blakors.no
Virksomhetsleder: Gurpreet Kaur Dhesi

 

Trøndelag

Blå Kors Barnas Stasjon Trondheim
Adr: Olav Tryggvasons gate 31, 2 etg, 7011 TRONDHEIM
Tlf: 953 33 322
E-postbs.trondheim@blakors.no
Daglig leder: Bente Amundsen

 

Aglo barne- og familiesenter
Adr: Solberget, 7510 SKATVAL
Tlf: 74 83 30 80
E-post: familiesenter@aglo.no
Styrer: Ann Turi Hallem

 

Vest-Agder

Blå Kors Barnas Stasjon Kristiansand
Adr: Gyldenløves gate 60, 4614 KRISTIANSAND
Tlf: 38 02 94 33 / 958 34 878
E-post: bsk@blakors.no
Daglig leder: Anne-Randi Hanssen

 

Østfold

Blå Kors Barnas Stasjon Fredrikstad
Besøksadr: Freskoveien 1, Fredrikstad
Postadr: Postboks 585, 1612 FREDRIKSTAD
Tlf: 69 31 48 66
E-post: bs.fredrikstad@blaakors.no
Virksomhetsleder: Hege Stormorken