Frivillig i Blå Kors = Tidgiver

Som Tidgiver utgjør du en forskjell for andre mennesker. Bare ved å være den du er. Du bidrar med noe som er tilpasset dine interesser. Poenget er at det du kan, kan du dele med et annet menneske som vil ha nytte og glede av det.

Som Tidgiver i Blå Kors blir du en del av et tidgiverfelleskap, du får opplæring og attest for alt frivillig arbeid du utfører, samt relevante kurs og aktiviteter innen feltet. En Tidgiver er en som utfører frivillig ubetalt arbeid.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på tidgiver@blakors.no

Les mer om tilbudene du kan være Tidgiver i:

 • Gatenære tilbud

  Blå Kors har gatenære, lavterskeltilbud i en rekke byer, slik at mennesker med aktive utfordringer kan ha et trygt og trivelig sted å være.

  Kafeer, stuer, dagsenter, kontaktsenter – her har man matutdeling, gratis aktivitetstilbud, veiledning og motivasjonssamtaler.

  Som en del av tidgiverfelleskapet på gatenære tiltak, kan du bidra på mange måter: ønske gjestene velkommen, servere mat, lage maten på kjøkkenet, holde orden på lageret, og hjelpe til med transport.

  Som Tidgiver på gatenære tiltak, trenger vi deg som kan bidra på dagtid. Velkommen!

 • Støtte og oppfølging etter behandling

  Blå Kors har tilbud for oppfølging etter behandling, og her er tidgivere en viktig del av prosessen i Blå Kors steg for steg.

  Etter behandling, kan det være krevende å komme tilbake til en vanlig hverdag. Kanskje man heller ikke har hatt en vanlig hverdag før. For å oppnå det man ønsker, setter man seg mål for ting man ønsker å trene på. Tidgivere bidrar med å oppnå disse målene.

  Noen vil lære seg en ny hobby, som fotografering, maling, trening. Noen vil øve på å bli tryggere i sosiale settinger, eller å bli bedre på og lage mat, hvordan å holde hus, sette opp regnskap osv. Noen trenger støtte til jobbsøking og lage CV.

  Det du kan, er kanskje akkurat det noen ønsker å lære seg. Velkommen!

 • Barn, unge og familier

  Blå Kors har også tilbud for familier i vanskelige livssituasjoner, som ønsker støtte i foreldrerollen.

  Barnas Stasjon er et lokalt veiledningstilbud som finnes i nesten hele landet, for familier med barn i alderen 0-12 år. Utfordringene til familiene kan være på grunn av rus, eller andre utfordringer som lavinntekt og/eller psykiske lidelser. Her får familiene støtte, veiledning, er med på viktige opplevelser og aktiviteter.

  Tilbudene er alltid bemannet av ansatte, og Tidgivere er hjertelig velkommen som «ekstra hender» og som bidragsytere til mer praktiske oppgaver. Dette kan være som hjelpere på kjøkkenet før middag, med på turer og friluftsliv, og til rydding og vedlikehold av bruktbod.

  Som Tidgiver i Blå Kors barnas stasjon, søker vi hyggelige og trygge voksne som kan bidra praktisk, samt har en interesse i å være frivillig litt mer langsiktig. Dette tar vi en prat om når du melder din interesse.

  Vi har også ferietilbudet: Blå Kors ferier, som er organiserte ferier som kan søkes på. Tidgivere er med på turene som støtte og ekstra hender. Velkommen!

 • Lokallag – Blå Kors Ung

  Vi har et landsomfattende barn- og ungdomsarbeid i Blå Kors. Her finner du fritids- og aktivitetstilbud.

  Vårt barn- og ungdomsarbeid omfatter lokale Blå Kors Ung (BKU) -lag og egne Speiderklubber.

  Som Tidgiver i Blå Kors Ung, er du med på praktiske forberedelser, og organiserer og gjennomfører aktiviteter og tilbud for ungdommene. Velkommen!

Les om noen av våre fantastiske Tidgivere

Hverdagsheltene