Frivillig i Blå Kors = Tidgiver

Som Tidgiver utgjør du en forskjell for andre mennesker. Du kan bruke av din tid, og dele dine hobbyer, enten om det er mat, musikk, foto, trening eller interesse for dyr. Poenget er at det du kan, kan du dele med et annet menneske som vil ha nytte av det.

Som Tidgiver i Blå Kors får du opplæring, attest for alt frivillig arbeid du utfører, samt relevante kurs og aktiviteter innen feltet.

Ønsker du å bli Tidgiver? Etter at du har meldt din interesse, blir du kontaktet for en prat.

Blå Kors sine tilbud med tidgivere

 • Gatenære tilbud

  Blå Kors har et gatenært, lavterskel tilbud i en rekke byer slik at mennesker med aktive utfordringer kan ha et trygt og trivelig sted å være.

  Kafeer, stuer, dagsenter, kontaktsenter – Her har man matutdeling, gratis aktivitetstilbud, veiledning og motivasjonssamtaler.

 • Støtte og oppfølging etter behandling

  I Blå Kors finnes det ulike arbeids- og inkluderingstilbud og tilbud for oppfølging etter behandling, og går under forskjellige navn: Blå Kors Steg for Steg, Småjobbsentralen, Jobbkonsulentene, AS Rehabil, 

  Disse tilbudene er for mennesker som ønsker seg tilbake til en vanlig hverdag. For å oppnå dette, setter man seg mål for ting man ønsker å trene på. Tidgivere bidrar med å oppnå disse målene.

  Noen vil lære seg en ny hobby, som fotografering, maling, trening. Noen vil øve på å bli tryggere i sosiale settinger, eller å bli bedre på og lage mat, hvordan å holde hus, sette opp regnskap osv. Noen trenger støtte til jobbsøking og lage CV. Det du kan, er kanskje akkurat det noen ønsker å lære seg.

 • Tidgiver hos virksomheter som driver familiearbeid

  Blå Kors har også tilbud for familier i vanskelige livssituasjoner, som ønsker støtte i foreldrerollen. Dette kan være på grunn av rus, eller andre ting som fattigdomsutfordringer eller psykiske lidelser. Tilbudene er alltid bemannet av ansatte, men frivillige er supre som «ekstra hender» og som bidragsytere til mer praktiske oppgaver.

  Det er også viktig at du er en hyggelig og trygg voksen med foreldre og barn, samt at du er interessert i å være frivillig i disse tilbudene litt mer langsiktig. Dette tar vi en prat om når du melder din interesse!

  Vi driver både ferietilbudet: Blå Kors Ferier og lokale veiledningstilbud i nesten hele landet for familier med barn 0-12 år: Barnas Stasjon.

 • Arbeid med barn og unge

  Vi har et landsomfattende barn- og ungdomsarbeid i Blå Kors, som tilbyr fritids- og aktivitetstilbud, hvor man kan bidra med praktiske forberedelser og aktiviteter.

  Vårt barn- og ungdomsarbeid omfatter lokale Blå Kors Ung(BKU) -lag og egne Speiderklubber.

Steder i Norge du kan være Tidgiver

Ser du ikke hjemstedet ditt på kartet? Vi har en rekke foreninger som har behov for frivillig arbeid, så sjekk ut om det finnes en forening i nærheten av deg.