Frivillighet i Blå Kors: Tidgiver

Tidgivere = frivillige + så mye mer!

Frivillige i Blå Kors heter Tidgivere. Som frivillig er det egentlig ingenting annet du trenger å gi – kun tiden din.  Som Tidgiver deler du litt av tiden din med noen som kan få glede av din personlighet og kunnskap, og dine interesser og hobbyer i hverdagen.  

Du kan gjøre en ganske stor forskjell med din ganske vanlige hverdag. Vi trenger deg som går tur med hunden hver dag, som har bandøving på torsdager, er hobbyfotograf eller deg som er en ressurssterk pensjonist.

Være frivillig i Blå Kors?

 • Du får gjøre noe helt nytt.
 • Du får en pustepause fra din egen hverdag.
 • Du får ny og meningsfull erfaring.
 • Du blir satt pris på.
 • Du er viktig.

Ikke tid, tenker du? Dersom du bruker tid for å hjelpe andre, vil du oppleve å ha mer tid til overs og ikke mindre, viser studier. Det vil si at du “vinner” tid på å være frivillig! Og kanskje den føles mer meningsfull.

Blir du frivillig Tidgiver hos Blå Kors, vil du også få attest for alt frivillig arbeid du utfører hos oss, samt relevante kurs og aktiviteter innen feltet.

Hvordan kan jeg bli frivillig?

Som frivillig Tidgiver bestemmer du selv hvordan du vil bruke tiden din. Du er like mye Tidgiver om du er med den ene gangen på juleverkstedet, eller om du er med på to gåturer i uka.

Du velger selv hva som passer best for deg – om det er å være en trygg voksen for barn og unge, en samtalepartner, en å lage mat med eller en treningskompis.  

 • Gatenært

  Blå Kors har et gatenært, lavterskel tilbud i en rekke byer slik at mennesker med aktive utfordringer kan ha et trygt og trivelig sted å være.

  Kafeer, stuer, dagsenter, kontaktsenter – Her har man matutdeling, gratis aktivitetstilbud, veiledning og motivasjonssamtaler.

 • Etter behandling

  I Blå Kors finnes det ulike arbeids- og inkluderingstilbud og tilbud for oppfølging etter behandling, og går under forskjellige navn: Småjobbsentralen, Jobbkonsulentene, AS Rehabil, Blå Kors Steg for Steg.

  Disse tilbudene er for mennesker som ønsker seg tilbake til en vanlig hverdag. For å oppnå dette, setter man seg mål for ting man ønsker å trene på. Tidgivere bidrar med å oppnå disse målene. Noen vil lære seg en ny hobby, som fotografering, maling, trening. Noen vil øve på å bli tryggere i sosiale settinger, eller å bli bedre på og lage mat, hvordan å holde hus, sette opp regnskap osv. Noen trenger støtte til jobbsøking og lage CV. Det du kan, er kanskje akkurat det noen ønsker å lære seg.

 • Tidgiver hos virksomheter som driver familiearbeid

  Blå Kors har også tilbud for familier i vanskelige livssituasjoner, som ønsker støtte i foreldrerollen. Dette kan være på grunn av rus, eller andre ting som fattigdomsutfordringer eller psykiske lidelser. Tilbudene er alltid bemannet av ansatte, men frivillige er supre som “ekstra hender” og som bidragsytere til mer praktiske oppgaver.  Det er også viktig at du er en hyggelig og trygg voksen med foreldre og barn, samt at du er interessert i å være frivillig i disse tilbudene litt mer langsiktig. Dette tar vi en prat om når du melder din interesse!

  Vi driver både ferietilbudet: Blå Kors Ferier og lokale veiledningstilbud i nesten hele landet for familier med barn 0-12 år: Barnas Stasjon.

 • Barn- og ungdomsarbeid

  Vi har et landsomfattende barn- og ungdomsarbeid i Blå Kors, som tilbyr fritids- og aktivitetstilbud, hvor man kan bidra med praktiske forberedelser og aktiviteter.

  Vårt barn- og ungdomsarbeid omfatter lokale Blå Kors Ung(BKU) -lag og egne Speiderklubber.

Hvor kan jeg bli frivillig i Blå Kors?

Oversikt over alle steder i Norge hvor du kan være Tidgiver.

Ser du ikke hjemstedet ditt på kartet? Vi har en rekke foreninger som har behov for frivillig arbeid, så sjekk ut om det finnes en forening i nærheten av deg.

Tid er den fineste gaven vi kan gi hverandre! Derfor var det også tema for Verdensdagen for psykisk helse i 2019.

Bli Tidgiver