Kvinne leier hånd med liten jente på en gressplen. Illustrerer frivillighet i Blå Kors som frivillig tidgiver utføres frivillig arbeid.

Bli frivillig i Blå Kors

En tidgiver i Blå Kors er en frivillig.
Ved å gi tid, vil du også oppleve mening, glede og felleskap.
Vi trenger akkurat deg!

Du kan gjøre en forskjell


Vi hjelper mennesker med ulike behov, egenskaper og interesser. Bli med på laget som frivillig i dag!

Som frivillig tidgiver utgjør du en forskjell for andre mennesker. Bare ved å være den du er. Du bidrar med noe som er tilpasset dine interesser. Poenget er at det du kan, kan du dele med et annet menneske som vil ha nytte og glede av det.

Som frivillig tidgiver i Blå Kors blir du en del av et tidgiverfelleskap, du får opplæring og attest for alt frivillig arbeid du utfører, samt relevante kurs og aktiviteter innen feltet.

Har du spørsmål? Kontakt oss gjerne på tidgiver@blakors.no

Virksomhetene du kan være tidgiver i

 • Barn, unge og familier

  Blå Kors har også tilbud for familier i vanskelige livssituasjoner, som ønsker støtte i foreldrerollen.

  Barnas Stasjon er et lokalt veiledningstilbud som finnes i nesten hele landet, for familier med barn i alderen 0-12 år.

  Utfordringene til familiene kan være på grunn av rus, eller andre utfordringer som lavinntekt og/eller psykiske lidelser. Her får familiene støtte, veiledning og være med på viktige opplevelser og aktiviteter.

  Tilbudene er alltid bemannet av ansatte, og frivillige tidgivere er hjertelig velkommen som «ekstra hender» og som bidragsytere til mer praktiske oppgaver. Dette kan være som hjelpere på kjøkkenet før middag, med på turer og friluftsliv, og til rydding og vedlikehold av bruktbod.

  Som frivillig tidgiver i Blå Kors barnas stasjon, søker vi hyggelige og trygge voksne som kan bidra praktisk, samt har en interesse i å være frivillig litt mer langsiktig. Dette tar vi en prat om når du melder din interesse.

  Vi har også ferietilbudet: Blå Kors ferier, som er organiserte ferier som kan søkes på. Tidgivere er med på turene som støtte og ekstra hender. Velkommen!

  Meld deg på her

 • Gatenære tilbud

  Blå Kors har gatenære, lavterskeltilbud i en rekke byer, slik at mennesker med aktive utfordringer kan ha et trygt og trivelig sted å være.

  Kafeer, stuer, dagsenter, kontaktsenter – her har man matutdeling, gratis aktivitetstilbud, veiledning og motivasjonssamtaler.

  Som en del av tidgiverfelleskapet på gatenære tiltak, kan du bidra på mange måter: ønske gjestene velkommen, servere mat, lage maten på kjøkkenet, holde orden på lageret, og hjelpe til med transport.

  Som frivillig tidgiver på gatenære tiltak, trenger vi deg som kan bidra på dagtid. Velkommen!

  Meld deg på her

 • Lokallag – Blå Kors Ung

  Vi har et landsomfattende barn- og ungdomsarbeid i Blå Kors med fritids- og aktivitetstilbud.

  Vårt barn- og ungdomsarbeid omfatter lokale Blå Kors Ung (BKU) -lag og egne speiderklubber.

  Som frivillig tidgiver i Blå Kors Ung, er du med på praktiske forberedelser, organiserer og gjennomfører aktiviteter og tilbud for ungdommene.

  Meld deg på her

 • Støtte og oppfølging etter behandling

  Blå Kors har tilbud for oppfølging etter behandling, og her er frivillige tidgivere en viktig del av prosessen i Blå Kors steg for steg.

  Etter behandling, kan det være krevende å komme tilbake til en vanlig hverdag. Kanskje man heller ikke har hatt en vanlig hverdag før. For å oppnå det man ønsker, setter man seg mål for ting man ønsker å trene på. Tidgivere bidrar med å oppnå disse målene.

  Noen vil lære seg en ny hobby, som fotografering, maling, trening. Noen vil øve på å bli tryggere i sosiale settinger, eller å bli bedre på og lage mat, hvordan å holde hus, sette opp regnskap osv. Noen trenger støtte til jobbsøking og lage CV.

  Det du kan, er kanskje akkurat det noen ønsker å lære seg.

  Meld deg på her

Frivillighet i Blå Kors


Les mer om våre tidgivere og frivillig arbeid i Blå Kors.

Bærekraft


Frivillighet har en viktig rolle i bærekraftige samfunn.

Frivillig sektor har stor betydning for bærekraftig utvikling i sosialt bærekraftige samfunn. Bærekraftig utvikling defineres som en utvikling som møter det mennesker trenger i dag, uten å ødelegge for behovene til fremtidige generasjoner.

Den viktigste ressursen i sosialt bærekraftige samfunn er menneskene. Sosial bærekraft handler om at alle mennesker i dag og i fremtiden skal ha like sjanser til et godt liv med god helse, og uten diskriminering.


Som frivillig tidgiver i Blå Kors bidrar du til å skape sosialt bærekraftige lokalsamfunn.

Støtt vårt arbeid


Du kan støtte Blå Kors på flere måter.