Jul

Ikke alle barn gleder seg til jul. Da vet barn som «Nora» at det vonde og vanskelige i hverdagen ofte blir verre.

Hun er bare ett av mange barn i Norge som vokser opp i hjem med rus og alkohol. Din gave bidrar til at barn og familier kan få den hjelpen de trenger.

Tusen takk for at du vil gjøre en forskjell så barn og unge kan få oppleve en god julefeiring og en tryggere barndom 💙

Dette går støtten din til:

  • Julegaver til barn og familier som har det vanskelig.
  • Vi gjennomfører juleaktiviteter for familier, serverer julemiddag og tilrettelegger for at barna får gaver.
  • Støtte og hjelp til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus.
  • Helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 14 år, som får blant annet veiledning, måltider, ferietilbud, gruppetilbud og kurs gjennom hele året.

Skattefritak

Les mer hvordan du kan få skattefritak for gaver til Blå Kors.

Fellesskap i trygge omgivelser

Tre barn som lager mat sammen

Høytider kan ofte forsterke problemer for barn som vokser opp i hjem, der foreldrene sliter. Derfor er det godt å være ha et fellesskap der barn og unge får være med på juleforberedelser, og oppleve juleglede i trygge rammer.

Hos Blå Kors barnas stasjon gjennomføres det julearrangementer over hele landet.

Om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Pengene når fram

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.