Gi barn en jul å glede seg til

I høytider som jul, blir ofte det som er vondt og vanskelig fra før av forsterket. Økt økonomisk press, gjør det enda verre. Derfor trenger barna din støtte nå.

Tusen takk for at du vil gi en gave så flere barn og unge kan få oppleve en god julefeiring og en tryggere barndom 💙

Dette går din gave til

  • opplevelser og aktiviteter gjennom jula til barnefamilier som har det vanskelig
  • Støtte og hjelp til barn og unge som har vokst opp i hjem med alkohol og rus
  • Helhetlig støtte til familier med barn i alderen 0 – 12 år, som veiledning, måltider, ferietilbud, gruppetilbud og kurs gjennom hele året

Om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge.

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Pengene når fram

Blå Kors er medlem av Innsamlingskontrollen. Dette er en offentlig godkjent stiftelse som ivaretar givernes interesser. Stiftelsen kontrollerer at utgiftene våre holdes på et forsvarlig nivå i forhold til inntektene, og at vi til en hver tid følger organisasjonens regelverk for innsamlede midler.

Skattefritak

Les mer hvordan du kan få skattefritak for gaver til Blå Kors.