Julebord med jobben

La julebordet bli en fest for alle!

Juletre og julebord

Selv om koronaen preger inngangen til årets julebordsesong, er det mange som gleder seg til en fest med gode kollegaer.

Tall fra Folkehelseinstituttet viser at så mange som 300 000 ansatte takker nei til sosiale arrangementer på grunn av overdreven fyll. Som ledere er det derfor viktig å inkludere alle når et julebord planlegges. Så istedenfor å ha fokus på fri alkohol er et godt tips å ha mer fokus på god mat og sosiale aktiviteter.

7 av 10 nordmenn føler det er forventet at de skal drikke alkohol på julebordet.

1 av 6 synes det er ubehagelig å takke nei til alkohol.

3 av 10 har opplevd berusede kollegaer som plagsomme. Det kan være snakk om et ublidt «sannhetens ord» til sjefen, uønsket seksuell oppmerksomhet, fysisk aggresjon eller bare generelt dårlig oppførsel.

Undersøkelse «Julebord og Alkohol» – Blå Kors 2019

La de alkoholfrie drinkene bli en vinner på festen!

I samarbeid med Vinmonopolet gir vi her gode tips til alkoholfrie drinker i baren på julebordet. Vinmonopolet har også mange andre gode alkoholfrie alternativer til julebordet på deres sider.

Alkoholfrie drinker til julebordet
Kun fantasien kan sette grenser for hvordan en god alkoholfri drink an være. Foto: Getty Image

5 råd for et hyggelig julebord (uten flau ettersmak) – kilde AKAN

 • Gjør det like attraktivt å drikke alkoholfritt

  Sørg for at de alkoholfrie alternativene er vel så gode, og tilgjengelige, som de alkoholholdige. Det øker sannsynligheten for at flere ser på det som et fullgodt alternativ til alkoholen, samt at flere, som av ulike grunner avstår fra alkohol, vil føle seg inkludert i fellesskapet.

 • Vit hva du som leder gjør når noen trår over grensa

  Trygge ledere tar tak når en ansatt trår over grensa for hva som er greit. Som leder har du ansvar for å ivareta arbeidsplassens omdømme, sikkerhet og arbeidsmiljø.

 • Ikke spør hvorfor kollegaen ikke drikker

  Like viktig som de alkoholfrie alternativene, er det å respektere at folk avstår fra å drikke alkohol. Hvorfor i all verden må vi spørre folk om hvorfor de ikke drikker?

 • Ha en tydelig holdning

  Ha en tydelig holdning nedfelt i en policy som er kjent for alle ansatte. Dette er det beste tiltaket for et godt julebord, og for den generelle kulturen på arbeidsplassen.

 • Dans mer, drikk mindre!

  Bruk mer tid på dansegulvet enn i baren. Du blir ikke bedre til å danse av å ha en promille i hvert bein, snarere tvert imot. Og kaster du deg ut på dansegulvet, vil i tillegg ribba du nettopp spiste forbrennes raskere.

Hvordan skape en god jobbkultur uten drikkepress?

Å ha en trygg og god arbeidsplass er viktig for alle ansatte. Mye av kulturen og gleden av å gå på jobb skapes også gjennom sosiale arrangementer som julebord, sommerfest og andre tiltak som eksempelvis lønningspils.

1 av 10 norske arbeidstakere opplever drikkepress i jobbsammenheng og uteblir fra sosiale arrangementer på grunn av alkoholbruk.

Kilde: Undersøkelse, Folkehelseinstituttet 2019.

Som leder er det viktig å inkludere alle for å skape en arbeidsplass der alle føler at de er en del av felleskapet.

Mange bedrifter har tatt grep og gjort viktige tiltak med tanke på et inkluderende arbeidsliv der de ansatte føler en frihet til å velge hva de ønsker å drikke i forbindelse med jobbarrangementer.

– Det rår store forventninger knyttet til hva en fest eller et julebord skal innebære, og når det blir så stort fokus på alkohol at man glemmer at poenget er å kose seg, så bør man ta grep.

Marthine Bodd Five, leder for Customer Service Delivery i Danske Bank
30-50 % synes det er problematisk at kollegaer drikker seg tydelig beruset jobbsammenheng. Kilde – Folkehelseinstituttet

Bekymret for en kollega?

 • 1. Lag gode retningslinjer for bruk av alkohol på arbeidsplassen

  Dette gir handlingsrom og trygghet til å ta opp bekymringer ovenfor en kollega. Involver dine ansatte i arbeidet. Det skaper bevissthet og større eierskap.

 • 2. Vis omsorg, ta praten!

  Formidle hva du ser som leder og kollega. Ikke være dømmende i samtalen, men nysgjerrig. Vis at du bryr deg, vis omsorg og vær støttende.

 • 3. Lag individuelle avtaler

  Akan har gode verktøy for å skrive hensiktsmessige individuelle avtaler. Les mer på akan.no Individuelle avtaler er mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Behandling er viktig å gjennomføre parallell med AKAN-avtalen eller andre individuelle avtaler mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

 • 4. Blå Kors har gode behandlingstilbud

  Be din ansatt ta kontakt med sin fastlege så han eller hun kan få nødvendig behandling. I Norge er det fritt behandlingsvalg. Blå Kors er i dag den største ideelle tilbyderen av avhengighetsrelatert behandling i Norge. Organisasjonen har 100 års erfaring innen feltet og virksomheter flere steder i landet. Blå Kors er også knyttet opp mot NAV sin ordning om ekspertbistand. Ta kontakt med våre virksomheter for å få mer informasjon.

Blå Kors sine behandlingstilbud kan være en viktig støtte

Mann og dame sitter sammen i samtale

Behandlingssiden er en viktig ressurs og støttespiller for den ansatte som har en avhengighet og for arbeidsgiver. Med vår kompetanse kan behandlere bidra til riktig oppfølging fra arbeidsgiver og sørge for avtaler og tilretteleggingstiltak som er gjennomførbare.

Les mer om Blå Kors sine behandlingstilbud

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Bli med på den store juledugnaden

Jente i en trapp med bamse og lapp

I Norge er det mange barn og unge som opplev en utrygg barndom på grunn av de voksnes utfordringer knyttet til alkohol og rus.

I Blå Kors jobber vi hver dag med å ivareta barn, unge og voksne som blir sviktet.

Når julen kommer er det mange barn og familier som ikke gleder seg. Din bedrift kan være med å gjøre en viktig forskjell. Både i julen og resten av året.