Drikkepress og alkoholvaner

I befolkningsundersøkelser om drikkepress så stiller de aller fleste seg kategorisk avvisende til at forventninger rundt alkohol kan bidra til å skape drikkepress. For mange er dette et begrep som rett og slett ikke eksisterer i deres verden.

Likevel oppgir flere at de har en følelse av å sende et sterkt signal dersom de velger å ikke drikke. Det kan oppfattes som at man tar avstand, kjeder seg eller ikke vil ta del av fellesskapet.

Unge i alderen 18 til 29 år skiller seg ut fra resten av befolkningen

Unge voksne skiller seg ut fra resten av befolkningen når det gjelder drikkepress

  • Hele 1 av 5 sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker.
  • 3 av 10 opplever det som ubehagelig å takke nei til alkohol
  • 3 av 10 synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner
  • 7 av 10 føler det er forventet at de skal drikke alkohol på julebordet (sosiale anledninger)
  • 3 av 10 har opplevd berusede kollegaer som plagsommeIpsosundersøkelse fra 2018 om norske alkoholvaner

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt mot barn og unge. Om du er mellom 14 og 35 år og har vokst opp i en familie med rus- eller alkoholproblemer tilbyr vi terapi i Blå Kors Kompasset. Trenger du tips til tenåringsforeldre om ungdom og alkohol eller strategier for å unngå ubehageligheter på julebordet?

Synet på alkoholforbruk og drikkemønster har endret seg

Fakta fra Blå Kors

  • Vi drikker oftere enn før, der “hverdagsdrikking” blir mer og mer normalisert.
  • Alkohol har blitt mer “finkultur”. Det er trender og mote knyttet til forbruk, hva man drikker og på hvilken måte.
  • Det finnes forventinger til alkohol i mange situasjoner og sammenhenger. Forventninger har stort sett et positivt fortegn og er ikke forbundet med drikkepress. Imidlertid kan det være ubehagelig når en person som “vanligvis drikker” velger å avstå.
  • Det oppleves ikke alltid som “nok” bare å si “nei takk”. Det skal helst være en god grunn til at man velger å ikke drikke alkohol
Senest oppdatert: 8. oktober 2020

Var dette nyttig?