Drikkepress og alkoholvaner

I befolkningsundersøkelser om drikkepress så stiller de aller fleste seg kategorisk avvisende til at forventninger rundt alkohol kan bidra til å skape drikkepress. For mange er dette et begrep som rett og slett ikke eksisterer i deres verden.

Likevel oppgir flere at de har en følelse av å sende et sterkt signal dersom de velger å ikke drikke. Det kan oppfattes som at man tar avstand, kjeder seg eller ikke vil ta del av fellesskapet.

Ipsosundersøkelsen fra 2018 om norske alkoholvaner

Tall fra Blå Kors

Unge voksne i aldersgruppen 18 til 29 år skiller seg ut fra resten av befolkningen når det gjelder drikkepress

  • Hele 1 av 5 sier ufrivillig ja til alkohol enn å forklare hvorfor de ikke drikker.
  • 3 av 10 opplever det som ubehagelig å takke nei til alkohol
  • 3 av 10 synes det drikkes for mye i jobbrelaterte situasjoner
  • 7 av 10 føler det er forventet at de skal drikke alkohol på julebordet (sosiale anledninger)
  • 3 av 10 har opplevd berusede kollegaer som plagsomme

I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt mot barn og unge. Om du er mellom 14 og 35 år og har vokst opp i en familie med rus- eller alkoholproblemer tilbyr vi terapi i Blå Kors Kompasset. Trenger du tips til tenåringsforeldre om ungdom og alkohol eller strategier for å unngå ubehageligheter på julebordet?

Synet på alkoholforbruk og drikkemønster har endret seg

Fakta fra Blå Kors

  • Vi drikker oftere enn før, der “hverdagsdrikking” blir mer og mer normalisert.
  • Alkohol har blitt mer “finkultur”. Det er trender og mote knyttet til forbruk, hva man drikker og på hvilken måte.
  • Det finnes forventinger til alkohol i mange situasjoner og sammenhenger. Forventninger har stort sett et positivt fortegn og er ikke forbundet med drikkepress. Imidlertid kan det være ubehagelig når en person som “vanligvis drikker” velger å avstå.
  • Det oppleves ikke alltid som “nok” bare å si “nei takk”. Det skal helst være en god grunn til at man velger å ikke drikke alkohol

Les mer om kjendiser, fest og moro

Senest oppdatert: 2. juni 2020

Var dette nyttig?