Smittevern

Her er en oppdatering per 15.11.2020

Alle deler av helsevesenet i Norge tar hensyn til smitteverntiltak som kreves i forbindelse med koronaviruset. Det gjør også vi ved Blå Kors klinikk, Loland.

Vi har fokus på behandlingstilbudet og forebygger at pasienter og ansatte skal bli smittet og syke. Avdelingen er i normal drift, men med smitteverntiltak som følger FHI sine anbefalinger.

Her følger en kortfattet informasjon til pasienter, pårørende og til dere som henviser til behandling.

Til nye pasienter i døgntilbudene

​Vi tar imot pasienter til behandling, men tilpasser behandlingshverdagen dersom dette kreves i forhold til smitteverntiltak. Vi tar kontakt med deg i god tid før innleggelse. Hvis du har symptomer (hoste, feber, tungpusthet), blir innleggelse utsatt.​ Kommer du direkte fra hjemmet, settes du i midlertidig intern karantene i inntil 7 dager for å unngå innførsel av smitte.

Til pårørende og samarbeidspartnere

​​Det er inntil videre kun åpning for å besøke avdelingen etter forhåndsavtale.
Vi oppfordrer generelt alle til å holde mest mulig kontakt via telefon eller skype. ​

Til henvisere og samarbeidspartnere

​Vi tar i mot henvisninger som vanlig. Oppdaterte ventetider finner du på: https://helsenorge.no/velg-behandlingssted
Ta gjerne kontakt med samhandlingskonsulent om du har spørsmål:
Svein Frøytland – tlf: 489 99 988 (alle hverdager kl 08.00-15.30)​.

​Samarbeidsmøter tas fortrinnsvis over telefon eller på videokonferanse der det er mulig. Dersom det blir fysisk fremmøte, vil du bli spurt om du/dere er symptomfri før oppmøte kan finne sted.