Om oss

Blå Kors klinikk Loland har over 70 års erfaring med rusbehandling og ligger i naturskjønne omgivelser på Sørlandet. Klinikken har en erfaren personalgruppe og et variert behandlingsinnhold innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB).

Vår målgruppe er personer over 18 år med behov for tidstilpasset rusbehandling. Avdelingen tilbyr også samtidig behandling til par, personer i LAR og behandling som alternativ til soning (§12).

Vi er en del av tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) og har etter anbudskonkurranse i 2023 driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Henvisning til oss sender du til nærmeste vurderingsinstans.