Miljøpolicy

Blå Kors klinikk Loland er en sertifisert miljøfyrtårn-bedrift. Det innebærer at vi arbeider kontinuerlig for en miljøvennlig drift og har rutiner som står i samsvar med våre miljøkrav.

Vi har fokus på miljø i arbeidsoppgavene og har klimatiltak for å redusere utslipp og forurensing.

Vi har gjort en miljøanalyse og har utarbeidet en handlingsplan. Analysen tar for seg disse områdene:

  • Systemkriterier og internkontroll
  • Arbeidsmiljø
  • Innkjøp
  • Energi
  • Transport
  • Avfall
  • Estetikk
  • Andre miljøaspekter

For å kunne oppfylle miljøkravene trenger ansatte og ledelse på Loland å ha et godt samarbeid og god informasjonsflyt. Derfor skal alle ansatte være kjent med miljøarbeidet.

Vi gir ut en årlig klimarapport. Vi vil gjerne forbedre oss, så kom gjerne med innspill. Ønsker du tilgang til rapporten eller har andre spørsmål til oss relatert til dette, kan du ta kontakt med oss på
e post: loland@blakors.no