Behandling for rus og avhengighetslidelser

Blå Kors klinikk Loland tilbyr spesialisert rusbehandling og holder til i landlige omgivelser på Sørlandet. Vi har en traumebevisst tilnærming i behandling av rusproblemer og legger også vekt på aktiviteter og trening. Et tverrfaglig team behandler og bistår pasienten i sin prosess mot et rusfritt liv.