Brukerstyrt seng gir trygghet etter behandling

Brukerstyrt Seng og Likemannstjenesten» er et samarbeidsprosjekt mellom bruker og pårørendeorganisasjonen A-Larm, Blå Kors klinikk, Loland, kommunene Vennesla og Grimstad og forskningsinstituttet NORCE. Prosjektet som drives er et ettervernstilbud, fortrinnsvis for pasienter fra nevnte kommuner.

Ved ledig kapasitet har også pasienter fra andre kommuner i Vennesla-Grimstaddistriktet mulighet til å søke. Det unike med prosjektet er at hver enkelt deltaker er knyttet opp til sin personlige mentor.

Mentor med egenerfaring

Mentor har egenerfaring i rus, og fungerer som en støttespiller for deltaker i den sårbare fasen etter endt behandlingsopphold. Prosjektet har plass til 10 deltakere, som hver enkelt kan være med i inntil 9 måneder.

I løpet av denne perioden har deltakeren mulighet til å bestille plass ved institusjonen for et kortere opphold et visst antall ganger. Det kan være utfordringer deltakeren møter ute som gjør at det er klokt med et opphold på institusjonen igjen. Vi har en målsetning om å kunne tilby plass på brukerstyrt seng innen 0-3 dager. Deltaker og mentor har et tett samarbeid med prosjektkoordinator, som igjen samarbeider med prosjektgruppen.

Siri Vegusdal

Prosjektkoordinator
47688350