Møt fagsjefen og psykologspesialisten vår

På Loland har vi mange flinke og kompetente folk som jobber. Vi er alle sammen opptatt av å gjøre en god jobb for pasientene og holde høy faglig standard.

Her kan dere bli nærmere kjent med fagsjef Levente Blanár og psykologspesialist Erland Thorsen.

Levente Blanár er fagsjef, psykiater og spesialist i rus- og avhengighetsmedisin. Levente har hovedansvar for den faglige delen av behandlingen ved Blå Kors klinikk, Loland.

I hverdagen møter Levente pasientene som har behov for en samtale med han og han veileder ansatte faglig.

Levente Blanár

Fagsjef og legespesialist

Erland Thorsen er psykologspesialist. Han har årelang erfaring fra fagfeltet og en kompetanse som både pasienter og ansatte nyter godt av. Erland sier følgende om møtet med pasientene:

Vi jobber med fokus på tilstedeværelse. Her og nå som balansepunkt.

Han sier videre: Det er viktig i samtalene med pasientene å grave fram en intensjon om hva slags liv man vil ha.

For å få den mentale balansen vi trenger må vi av og til innom hva er det som stjeler oppmerksomheten vår? Det kan handle om tanker, minner, sinnstemninger, bekymringer og følelser.

Erland Thorsen

Psykologspesialist