Konferansepresentasjoner, Drammen januar 2019

Nedenfor ligger informasjon om og presentasjoner fra konferansen Diakonalt entreprenørskap som ble gjennomført i Drammen 10. januar 2019.

Lenke til Facebook-eventen for konferansen

Plenumpresentasjonene fra Drammen, 10.01.19:

Myrseth – Hva om kirken forsvant

Harstad og Bjerkestrand – Reality check

Jordheim og Haugen – Diakoni anno 2019

Lars Kobro – Diakonalt entreprenørskap

Flaten og Myklebust – Fra krise til utvikling

Hilde Kirkebøen – Diakonalt entreprenørskap

Sindre Skeie – Et bokprosjekt med diakonalt tilsnitt

Øivind Mehl Landmark – se gratis øvelser og materiell på Fra tro til handling

Seminarpresentasjonene:

Dahl, Kirkens Bymisjon – Diakonalt entreprenørskap

Gordon Kleppe – Hvordan bety noe for lokalsamfunnet

Senest oppdatert: 8. februar 2023

Var dette nyttig?