Snakkekort

Hva er Snakkekort?

Rådigver i Blå Kors, Janne Dale Hauger, forklarer kort hvordan Snakkekort kan brukes.

Målet med Snakkekort er å legge til rette for gode samtaler som hjelper ungdommer å reflektere og ta egne valg. Dette er en populær og utprøvd metode, som kan bidra til å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill, og styrke psykisk helse og livsmestring.

Kortene er utviklet for ungdom fra 14-18 år, men kan også fungere for andre aldersgrupper eller for samtale med foreldre. Kortene passer ypperlig til bruk i konfirmantundervisning, skoler, ungdomsklubber, eller andre fritidsarenaer.

Kortene er merket med tema-symboler:

Snakkekort er gratis og fungerer godt i grupper med ungdom.

4 huskeregler for deg som leder

1. Les alltid gjennom kortene på forhånd. Du kan bruke alle kortene, eller sortere ut kort som berører ett eller flere temaer som du vil ta opp.

2. Del gjerne opp i små grupper, der du som voksen/ungdomsleder kan være med å observere, veilede og fange opp eventuelle reaksjoner. Hvis dere deler opp i jente- og guttegrupper, lag gjerne også en blandet gruppe.

3. Legg til rette for åpen og trygg samtale. Unngå å legge føringer som gjør at deltakerne ikke klarer å svare ærlig.

4. Bruk gjerne kortene sammen med andre ressurser. Blå Kors har bidratt i utviklingen Kort fortalt – en rekke korte filmsnutter som omhandler temaene i snakkekortene. Vi har også laget et eget undervisningsopplegg med quiz om rusmidler og øvelser om gruppepress. Vi har også samlet et knippe korte filmsnutter om rusmidler med anbefalt aldersbruk.

Se webinaropptak: Hvordan snakke med ungdom om alkohol og rus?
En gjeng med ungdommer som sitter i ring på stoler og snakker sammen
Du trenger ikke være ekspert for å lede en gruppe. Ungdommer trenger trygge voksne som er nysgjerrige på dem.

Ulike måter å bruke kortene på:

 • Spre kortene utover med baksiden opp. Alle som ønsker det, tar et kort. Les ett kort om gangen og snakk sammen om problemstillingen.
 • Legg kortene utover med tekstsiden opp og la gruppen velge hvilke kort de vil snakke om.
 • Del ut et par kort til hver, og la hver av deltakerne velge hvilket av kortene sine de vil presentere for gruppen.
 • Velg selv ut noen kort og la deltakerne trekke kort og lese spørsmålsstillingene i tur og orden.
Illustrasjonsbilde av Blå Kors Snakkekort for ungdommer
Et eksempel på et kort om alkohol. Kortene er markert med symbol som viser temaet.

Forslag til hva du kan si

Før dere begynner:

 • Her er du velkommen som den du er, med de erfaringene du har med deg, det livet du har levd, og den dagen du har bak deg.
 • I dag skal vi snakke litt om ting som kan ta plass i livet. Jeg har tatt med noen Snakkekort med spørsmål og dilemmaer. Kortene handler om …. (nevn temaene du har valgt ut fra kortstokken).
 • Vi har ulike erfaringer og tenker forskjellig om disse tingene. Vis respekt, vær nysgjerrig, la andre snakke ferdig, og husk at det er lov til å tenke seg om og endre mening.
 • Det vi deler her har ingen lov til å si videre uten å be om lov.
 • Noen vil kanskje reagere på en uventet måte når vi snakker om disse tingene. Det er helt greit! Du sier akkurat så mye du vil. Og du kan huke tak i meg etterpå hvis det er noe du vil snakke med bare meg om.

Forslag til avslutning:

 • Snakk med meg eller noen du stoler på hvis det er noe som du vil snakke om.
 • Takk for nå, takk for at du har deltatt. Ta godt vare på deg selv. Ta godt vare på hverandre.

Bestill kort

Her kan du laste ned kortene i PDF-format og skrive de ut selv, eller bestille kortstokken gratis i posten. Merk at det kan ta opp til 10 arbeidsdager før du mottar kortene i posten.

Bestill Snakkekort fra Blå Kors

 • Dersom du oppgir jobbadresse, husk å oppgi navn på virksomheten og bruke korrekt postadresse.

Her kan ungdom få hjelp

 • Er du bekymret for en ungdom? Se vår veileder med 5 gode råd.
 • Skriv ut denne plakaten med gratis chat- og samtaletilbud, og heng den opp på et synlig sted. Her kan barn og ungdom som strever med mobbing, psykisk helse eller rusbruk i familien få oppfølging fra fagpersoner. Lavterskel og uten henvisning.

Hvordan ble Blå Kors Snakkekort til?

Snakkekort er oversatt og tilpasset fra det svenske prosjektet www.suntprat.se, og trykket med støtte fra Helsedirektoratet.

Takk til Kirkelig ressurssenter mot vold og overgrep, Ingeborg Ørjasæter, Kvadraturen videregående skole, og alle ungdommene som har bidratt til utvikling av kortene.

Noe mer du lurer på?

Ved spørsmål eller ønske om veiledning, er det bare å ta kontakt!

Relatert innhold: