Snakkekort er et gratis samtaleverktøy. Det hjelper deg å få engasjerende og ærlige samtaler om viktige tema. Kortene er utviklet for barn, ungdom og foreldre, men kan brukes av alle.

Se alle snakkekortene

Klar til å sette i gang en god samtale? Her ser du en fullstendig oversikt over de ulike temaene.

Nyhet: Ta en kikk på splitter nye snakkekort om russetid og snakkekort for ungdomsforeldre.

Jobber du i menighet? Sjekk også våre ferske Snakkekort for konfirmanter, om tema som verdier, selvbilde, alkohol og mer.

Har du noen kommentarer til kortene, eller er det noen tema du savner? Gi oss gjerne tilbakemelding!

Kom i gang på 1-2-3!

 1. Velg tema du vil snakke om.
 2. Bytt på å lese spørsmålene høyt og la alle komme til orde.
 3. Sjekk ut tips og materiell under de digitale kortstokkene. Her finner du blant annet fakta, filmer, quizer og undervisningsopplegg knyttet til temaet.

Til deg som er ungdom eller forelder

Vi håper snakkekortene kan være en god hjelp til å få gode samtaler i familien og med venner. Du kan også bruke de til å reflektere på egen hånd.

Kortene er laget for barn og ungdom i ulike aldre, så du må vurdere selv hvilke kort som passer best til din samtale.

Tips! Hva med å prøve ut Snakke-Søndag? Sett av litt god tid over lunsj eller kveldsmat og ta frem noen kort dere vil prate om. Eller hva med å velge en korstokk dere vil snakke om mens dere går en tur?

Til deg som jobber med barn og unge

Snakkekortene er et populært verktøy i skolen, fra mellomtrinn og videre til videregående. De brukes også mye i fritidstilbud, barnevern, trossamfunn og organisasjoner. Her kommer noen tips til hvordan du kan bruke kortene i grupper eller med enkeltpersoner.

Slik bruker du kortene

 • Forberedelse
  • Velg hvilke tema du vil ta opp. Det er lurt å avgrense til ett tema per samling.
  • Les gjennom alle kortene for å sikre at de passer for de du skal bruke de med.
  • Ta en kikk på «Tips og ressurser» som ligger under de digitale korstokkene og se om det er noe av dette du vil benytte.
  • Planlegg når du vil bruke kortene. Det er opp til deg hvor mye tid du vil bruke på samtalen, gjerne mellom 15-30 minutter.
 • Slik bruker du kortene med en gruppe
  • Introduser temaet i korstokken, for eksempel med en video eller quiz. Se forslag til ressurser du kan bruke under hver av de digitale kortstokkene.
  • Minn om aktiv lytting. Snakk sammen om hva alle kan gjøre for å bidra til en inkluderende samtale, for eksempel ved å la alle komme til orde, vise respekt, og være en god lytter.  Se denne videoen for tips.
  • La deltakerne snakke sammen i grupper på 4-6 personer, gjerne med personer de er trygge på fra før av. Alle bytter på å lese høyt. Deltakerne svarer på kortet, enten på rundgang eller med ordet fritt. Det er lov å si pass.
  • Oppsummer og avslutt samtalen. Bruk gjerne tid i plenum etter at man har snakket i grupper, for å høre hva som kom frem og hvordan deltakerne opplevde å delta.

  Tips! Gjør en oppvarmingslek eller -øvelse først. Slik kan du bygge litt mer trygghet i gruppa og bidra til at alle får brukt kroppen og stemmen.

 • Slik bruker du kortene med én person
  • Legg frem kortene eller vis frem nettsiden.
  • Spør om den andre vil velge et tema, eller velg tema på forhånd som du ønsker å snakke om.
  • La den som deltar trekke kort og svare. Vurder om du også skal svare eller bare la den andre tenke høyt.

  Tips! Hvis mulig, planlegg en rolig aktivitet, en tur eller et måltid i etterkant av at du har brukt kortene. Da blir det lettere å fortsette å snakke om tematikken på eget initiativ dersom man ønsker det.

OBS: Noen av deltakerne kan kjenne på sterke følelser eller vonde opplevelser når man snakker om noen av temaene.

Husk å oppfordre deltakerne til å ikke dele noe med gruppa som de ikke har sagt til noen andre før, men heller fortelle dette til noen de stoler på i etterkant. Minn gjerne om hvem de kan ta kontakt med hvis de vil snakke mer.

Dette sier fagfolkene

Les hva lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere, fritidsledere og barnevernspedagoger selv forteller om hvordan de har brukt snakkekortene:

 • Undervisning om et tema: «Gode spørsmål og aktuelle temaer- som er åpne, direkte, konkrete og inkluderende!»
 • Klassens time/forbedre klassemiljø: «Elevene likte å snakke rundt korta og de åpnet seg for hva de selv syns vi kunne jobbe med for å få et bedre klassemiljø»
 • Verktøy til å få bedre dialog: «De er ofte en god måte å bli bedre kjent med hverandre på, i tillegg fint å ta i bruk der samtalen har «låst» seg litt.»
 • Ta med kortene på tur: «Nyttig ved diskusjon i små grupper. Gikk tur samtidig som vi benyttet kortene.»
 • Ta opp bekymring: «Synes det er en fin anledning til å komme inn på tema som kanskje lærer er bekymret for angående elev uten at eleven skal føle seg «tatt» for noe. Hvis vi har mistanke om at en elev har drukket på fest eller fester mye så kan slike kort være med på å starte en ufarlig samtale da det gjelder andre og ikke dem selv.»

Sitater er hentet fra en evaluering gjennomført i 2022.

Bruke kortene på nett eller papir?

Snakkekortene er fleksible og kommer i flere ulike formater. Den enkleste måten å komme i gang er å bruke de på nett – enten ved å se på en skjerm i små grupper eller vise spørsmålene på storskjerm.

I mange anledninger er det også fint med papir. Da kan du enkelt skrive de ut i pdf-format. Disse finner du under hver av de digitale kortstokkene. Det er også mulig å bestille en kortstokk – se lengre ned på siden.

Slik bruker du kortene i ulike formater

 • Vis kortene på PC, mobil eller nettbrett
  • Be deltakere om å gå sammen to og to eller i grupper.
  • Alle tar frem en PC, nettbrett eller mobiltelefon.
  • Vis QR-koden eller lenken til kortstokken på skjermen (dette finner du litt ned på siden på hver kortstokk)

  Fordelen med denne varianten: Du trenger ikke forberede fysiske kort, og det er raskt og enkelt å komme i gang.

   

 • Vis kortene på storskjerm
  • Åpne korstokken på en datamaskin koblet til en storskjerm
  • Be deltakere om å snakke sammen to og to eller i grupper

  Fordeler med denne varianten: Du kan styre hvor mye tid man bruker på hvert spørsmål. Deltakerne trenger ikke å ha sine egne skjermer.

 • Bruk fysiske kort
  • Åpne kortstokken du vil bruke og last ned dokumentet med spørsmål (du finner dette litt ned  på kortstokk siden)
  • Print ut dokumentet og klipp opp spørsmålskortene. Tilpass til antall personer/grupper som skal delta.

  Fordeler med denne varianten: Du kan velge ut hvilke kort du vil at deltakerne skal diskutere. Fint når man vil unngå eller ikke har tilgang til skjerm.

  OBS: Du kan også bestille en kortstokk med noen av snakkekortene gratis i posten. Se lenke lengre ned på siden.

Tips! Du får mest ut av snakkekortene når du bruker de flere ganger over tid. Start gjerne med et tema som du tenker er lettere å snakke om, og så gå videre til vanskeligere tema neste gang.

Fleksible samtalekort til mange anledninger

Vi får tilbakemelding på at snakkekortene blir brukt i mange ulike settinger, for eksempel disse:

 • Idrettslaget. Flere idrettslag melder at de bruker kortene med både frivillige, lagledere, trenere og med barn og ungdom selv. Eksempelvis har noen brukt kortene som del av holdningsskapende arbeid om rusmidler, eller for å motvirke mobbing og utenforskap.
 • Ungdata-resultater. Mange av temaene i korstokken reflekterer innholdet i ungdata-undersøkelsene. Når kommunen eller skolen vil jobbe med resultatet fra undersøkelsene, kan dette være et godt samtaleverktøy for å skape engasjement rundt hva disse resultatene betyr i praksis.
 • Konfirmantundervisning. Mange rapporterer at kortene fungerer ekstra fint på leir, da man har god tid til å plukke opp tråden fra samtalen senere i løpet av leiren. Se også egne snakkekort for konfirmanter til kirkelig konfirmasjon.  
 • Foreldremøte. Bruk gjerne snakkekortene på foreldremøte der både foresatte og barn/ungdom er til stede. Del opp i grupper, og pass på at foresatte ikke kommer på gruppe med sine egne barn. Vi har i tillegg utviklet egne kort for ungdomsforeldre – bruk disse når kun foreldre er til stede. 
 • Fagsamtale. Bruk snakkekortene til å få i gang samtalen på møte med ansatte, frivillige utvalg og råd, eller andre steder der fagpersoner eller frivillige samles.

Ungdommene ELSKER snakkekort. Vi får skikkelig gode samtaler.

«Arve,» lærer

Forslag til hva du kan si når du leder en gruppe

Noen ganger er det kjekt å ha et manus. Her er eksempler på hva du kan si før du starter en samling med snakkekort. Tilpass til dine deltakere og bruk de formuleringene som er naturlig for deg.

 • Hva kan jeg si når jeg starter samtalen?

   • I dag skal vi snakke sammen om noen spørsmål og dilemma. Kortene handler om …. (nevn temaet du har valgt).

   • Vi har ulike erfaringer og tenker forskjellig om disse tingene. Målet er ikke å bli enige, men å få en god samtale. Det er ikke noe fasit-svar på disse spørsmålene. Vær nysgjerrig på hverandre, og vis respekt.

   • Noen ganger kan vi kjenne på vonde tanker eller få lyst til å fortelle om noe vi ikke har sagt til noen andre før. I så fall er det lurt å ikke dele det med hele gruppa, men å fortelle det til en person du stoler på. Du kan huke tak i meg etterpå hvis det er noe du vil snakke med meg om.

 • Hvordan får jeg en god plenumssamtale?

  Etter at man har snakket om snakkekortene i grupper er det fint å ha en oppsummering og samtale i plenum. Slik kan du få i gang samtalen:

   • Hvordan var det å være med på dette? (Her kan du også be hele gruppa om å vise med hendene sine – tommel opp, til siden eller ned – for å gi sin umiddelbare tilbakemelding. Spør om noen vil utdype.)

   • Hvordan var det å snakke om dette temaet? Var det noen spørsmål som overrasket deg?

   • Jeg er nysgjerrig på å høre hva gruppene mente om …. (nevn et konkret
    tema/spørsmål som ble tatt opp. Dersom du vil ta opp flere tema, spør om ett og ett tema av gangen).

   • Hva kommer du til å ta med deg videre fra det vi har snakket om i dag?

 • Hvordan avslutter jeg samtalen?

  Når samtalen er over er det viktig å minne om hvor man kan lære mer om temaet og hvem man kan snakke med. Vis gjerne til relevante chat- og samtaletjenester for målgruppa. Her er noen eksempler på ting du kan si.

   • Snakk med meg eller noen du stoler på hvis det er noe som du vil prate om i etterkant.

   • Du kan også ta kontakt med (… for eksempel helsesykepleier eller aktuelle hjelpetjenester. Skriv gjerne ut disse plakatene og heng dem på et synlig sted.)

   • Takk for nå, takk for at du har deltatt. Ta godt vare på deg selv og hverandre.

Om snakkekortene

Ungdomstiden preges av utfordrende tema det kan være vanskelig å snakke om. Målet med snakkekortene er derfor å legge til rette for åpne, engasjerende og ærlige samtaler – med konkrete dilemma, spørsmål, «challenges» og påstander.

Takk til alle ungdommer, foreldre og fagpersoner som har bidratt i utvikling og kvalitetssikring av kortene. Flere virksomheter har også bidratt i arbeidet inkludert Blå Kors chat-tjenester, VAKE, IKO, m.m.

Snakkekortene er utviklet med støtte fra Helsedirektoratet, og er laget etter inspirasjon fra Suntprat prosjektet i Sverige.

Bestill snakkekort gratis i posten

Du kan også bestille snakkekortene i form av en fysisk kortstokk. OBS: Korstokken inneholder ikke alle spørsmålene i de digitale kortene, men et utvalg av spørsmål og dilemma om følgende tema: alkohol, narkotika, sosiale medier, gaming, mobbing og seksualitet.

Her kan du se alle kortene i kortstokken.

Merk at det kan ta opp til 10 arbeidsdager før du mottar kortene i posten.

Blå Kors jobber forebyggende og behandlende, med tiltak som hjelper. Bli med, gjør en forskjell!

Vanlige stilte spørsmål

 • Hva er snakkekort?
  • Snakkekortene er et gratis samtaleverktøy som hjelper deg å få åpne og ærlige samtaler om viktige temaer med barn, ungdom, foreldre og fagpersoner.
  • I 2023 ble snakkekortene tatt i bruk av ca 40 000 personer over hele Norge.
  • Blå Kors har utviklet kortene for å styrke livsmestring og psykisk helse, samt forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill.
  • Kortene er laget med støtte fra Helsedirektoratet, og er utviklet etter inspirasjon fra SuntPrat prosjektet i Sverige.

   

 • Hvem passer snakkekortene for?

  Kortene brukes mye i skole, særlig på mellomtrinnet, ungdomsskole og videregående. I tillegg er de populære i blant annet fritidstilbud, barnevern og menigheter – og blant familier og venner.

  Det er ingen øvre eller nedre aldersgrense på kortene, den enkelte må selv lese gjennom og se hva som passer til sin målgruppe.

  Mange bruker også kortene på fagseminar, i forbindelse med Ungdata tallene, Verdensdagen for psykisk helse, i bli-kjent leker, foreldremøter, eller andre sammenhenger.

 • Bør jeg bruke kort på papir eller på nett?

  Det kommer an på ditt behov. De digitale kortene er alltid tilgjengelig, enkle å bruke og dele videre med andre.

  Dersom du ønsker å ha god tid til dybdesamtaler kan det være en fordel å bruke kort i papirformat, da skjerm kan virke forstyrrende for noen.

  Dersom du skal ha en stor gruppe anbefaler vi å bruke utskrift, slik at du slipper å samle inn og sortere kortstokkene igjen i etterkant.

  Dersom du har mindre grupper eller en-til-en samtaler er den trykte kortstokken ekstra fin. Merk at denne bare inneholder et utvalg av temaene.

 • Kommer det flere snakkekort om nye tema?
  • Her er svaret et rungende JA! Kortene er i stadig utvikling. Følg med på Blå Kors sine sosiale medier eller nyhetsbrev for å vite mer.
  • Vi har behov for frivillige som vil teste ut våre nye kortstokker. Har du lyst til å være med å teste ut nye kort på deg selv eller barn/ungdom du er i kontakt med? Eller har du innspill til tema du gjerne vil at vi skal ta opp? Ta kontakt med rådgiver i Blå Kors, Janne Dale Hauger.
 • Hvor kan jeg finne mer materiell om disse temaene?
  • I Blå Kors sin Ressursbank finner du opplegg for barn, ungdom og foreldre om tema som rus, gaming, psykisk helse, mobbing, og mer.
  • I navigeringsmenyen ser du utvalgte ressurser til barnehage, barneskole og ungdomsskole/VGS.
 • Kan jeg bestille mer enn tre korstokker?
  • Ja, det er mulig å få tilsendt noen flere kort gratis. Ta kontakt og forklar hva du har behov for.
  • Ønsker du et stort opplag? Det er mulig å kjøpe en hel eske på 100 korstokker til en rimelig pris. Vi ønsker i så fall at du viser til en plan for hvordan kortene skal tas i bruk. Ta kontakt for mer detaljer.

Relatert innhold