Nyskapende arbeid med unge

header

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Vi har samlet veiledere og digitale konferanser for å gjøre det enklere å komme i gang med barne- og ungdomsarbeid. Her finner du både inspirasjon, tips og praktiske verktøy som gjør arbeidet enklere.

  Vårt mål er å sette kirker, kommuner og frivilligheten i stand til å utvikle treffsikre tilbud for barn og ungdom, og spesielt de som faller utenfor.

 • Hvem er materiellet for?

  Veilederen og konferansene på denne siden er myntet på deg som jobber med barn og unge, eller i virksomhet som utvikler tilbud for barn og unge.

  Målet er å gjøre det enklere å utvikle treffsikre tilbud, fange opp barn og unge som faller utenfor og bygge trygge lokalsamfunn å vokse opp i.

  Flere av de største aktørene i kirke-Norge står bak innholdet. Derfor er det særlig relevant for alle som jobber i menighet eller diakonal virksomhet.

 • Slik bruker du materiellet

  Du kan lese veilederen på egen hånd eller bruke den som utgangspunkt for diskusjon i grupper.

  Velg ut de delene av konferansene som er mest aktuelle for deg. Se det gjerne også sammen med kollegaer eller frivillige for å sette i gang samtale.

Veileder

Mange ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. Men veien fra idé til handling kan være lang. I denne veilederen får du råd og eksempler for å komme i gang.

Digitale konferanser

Her finner du opptak av konferanser hvor du kan lære mer om nyskapende arbeid med barn og unge fra mange ulike hold.

Se også oppsummering fra konferansen om diakonalt entreprenørskap i Drammen i 2019.

Jobber du i menighet?

Spørsmål? Ta kontakt

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med brede lag av kirke-Norge, med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/Den norske Kirke, KFUK-KFUM , KA – Arbeidsgiverorganisajon for kirkelige virksomheter og Metodistkirken i Norge som samarbeidspartnere.

Arbeidet er utviklet med støtte fra Den Norske kirke – Kirkerådet og Helsedirektoratet.

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194