Nyskapende arbeid med unge

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Vi har samlet veiledere og digitale konferanser for å gjøre det enklere å komme i gang med barne- og ungdomsarbeid. Her finner du både inspirasjon, tips og praktiske verktøy som gjør arbeidet enklere.

  Vårt mål er å sette kirker, kommuner og frivilligheten i stand til å utvikle treffsikre tilbud for barn og ungdom, og spesielt de som faller utenfor.

 • Hvem er materiellet for?

  Veilederen og konferansene på denne siden er myntet på deg som jobber med barn og unge, eller i virksomhet som utvikler tilbud for barn og unge.

  Målet er å gjøre det enklere å utvikle treffsikre tilbud, fange opp barn og unge som faller utenfor og bygge trygge lokalsamfunn å vokse opp i.

  Flere av de største aktørene i kirke-Norge står bak innholdet. Derfor er det særlig relevant for alle som jobber i menighet eller diakonal virksomhet.

 • Slik bruker du materiellet

  Du kan lese veilederen på egen hånd eller bruke den som utgangspunkt for diskusjon i grupper.

  Velg ut de delene av konferansene som er mest aktuelle for deg. Se det gjerne også sammen med kollegaer eller frivillige for å sette i gang samtale.

Veileder

Mange ønsker å gjøre en forskjell for ungdom i lokalsamfunnet. Men veien fra idé til handling kan være lang. I denne veilederen får du råd og eksempler for å komme i gang.

Digitale konferanser

Her finner du opptak av konferanser hvor du kan lære mer om nyskapende arbeid med barn og unge fra mange ulike hold.

Jobber du i menighet?

Spørsmål? Ta kontakt

Prosjektet er initiert av Blå Kors og arrangeres i samarbeid med brede lag av kirke-Norge, med Norges Kristne Råd, Kirkerådet/Den norske Kirke, KFUK-KFUM , KA – Arbeidsgiverorganisajon for kirkelige virksomheter og Metodistkirken i Norge som samarbeidspartnere.

Arbeidet er utviklet med støtte fra Den Norske kirke – Kirkerådet og Helsedirektoratet.

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194