Snakkekort for konfirmanter

header

Snakkekort for konfirmanter

Snakk om.. i kirka

Hvordan få gode samtaler med ungdom i kirka? Blå Kors og IKO lanserer Snakkekort for konfirmanter – gratis samtalekort som hjelper deg å ta praten om verdier, tro og livet.

Kortene inneholder dilemma og spørsmål som er testet og utformet i samarbeid med ungdom og kirkelig ansatte. Du kan bruke kortene på storskjerm, mobil, eller papir. Klikk på temaene nedenfor og start en samtale!

Tips til deg som skal sette i gang en samtale

• Velg hvilket tema du vil ta opp. Det er lurt å avgrense til ett eller to tema, og heller ha flere samtaler i løpet av året.
• Les gjennom alle kortene for å sikre at de egner seg til bruk med de du skal snakke med. Kortene er utviklet for konfirmanter, men du kan også bruke de med barn på mellomtrinnet, med ungdomsledere, annen ungdom eller foreldre og foresatte.
• Sjekk ut tips og ressurser tilknyttet temaet i kortstokken. Du kan bruke kortene sammen med konfirmantopplegget Delta fra IKO, eller i kombinasjon med et annet opplegg.
• Sett gjerne av 30-45 minutter til samtalen, inkludert tid til kort introduksjon av temaet, tid til samtale i grupper, en felles oppsummering og avslutning.
• Husk at noen av temaene kan vekke vanskelige følelser hos noen. Det kan derfor være lurt å ha flere trygge voksne tilstede, samt informere om aktuelle hjelpetilbud og hvem man kan ta kontakt med dersom man vil snakke mer.

Les mer om hvordan bruke kortene og få gode samtaler.

Alle snakkekort for konfirmanter

Psykisk helse, rus, ungdomstid, med mer

Du kan også finne snakkekort om mange andre tema, som psykisk helse, sosiale medier, mobbing og mye mer. Disse kortene ble brukt av ca 40 000 personer i fjor, og egner seg også godt til bruk i kirkelig barne- og ungdomsarbeid.

Når jeg har konfirmantundervisning er noe av det viktigste for meg å skape gode samtaler der konfirmantene blir med og reflekterer. Snakkekortene er en god hjelp til akkurat dette.

Brage Midtsund, prest

Hvorfor snakkekort for konfirmanter?

Mange menighetspedagoger, kateketer, diakoner, prester og pastorer forteller at de har flittig tatt i bruk snakkekortene fra Blå Kors. Samtidig har flere ønsket seg spørsmål og dilemma som handler om konfirmanttid og kristen tro.

For å møte dette behovet, har Blå Kors, i samarbeid med IKO og digitalprest Brage Midtsund, lansert snakkekort for konfirmanter. Kortstokkene er tilpasset ulike kapitler i IKOs populære konfirmantopplegg, Delta, men kan også brukes fritt.

Det er ingen hemmelighet at medvirkning og samskaping kan bidra til mer treffsikre tilbud. Derfor var det avgjørende å få ungdom og ansatte med på laget for å utvikle kortene.

Vi retter en stor takk til alle ungdommer, frivillige og ansatte i kirker rundt om i landet som har vært med å teste ut, kvalitetssikre og videreutvikle kortene.

Hvordan snakke med konfirmanter om alkohol, rus og grenser?

Ett av temaene som tas opp i snakkekort for konfirmanter er alkohol Ungdom trenger både tydelig veiledning om rusmidler, og åpne samtaler som tar deres erfaringer og spørsmål på alvor. Dette var det klare budskapet fra Ungdommens Kirkemøte, da de tok opp denne saken for noen år siden.

En tverrkirkelige KIFO-undersøkelse fra 2016 viser at et klart flertall av kirkelige ledere mener at kristne organisasjoner og menigheter har ansvar for å veilede unge om rusmidler. 

På tross av at dette svarte bare omtrent halvparten av formidlingsansvarlige i kirkene at de underviser ungdom om rus på fast basis. Mangel på kompetanse og at det er ubehagelig å snakke om oppgis som de største hindrene.

Blå Kors har derfor samarbeidet med Kirkerådet om et webinar som gir praktiske tips og råd til å ta opp alkohol og rus i konfirmantarbeid. Bruk gjerne snakkekortene og undervisningsopplegget om rusmidler både med konfirmanter og ungdomsledere.

https://vimeo.com/534419725
00:00 Velkommen (Stine Kiil Saga, Kirkerådet), 03:22 Tabu å snakke om rus i kirka (Nora Antonsen, Den norske kirkes ungdomsutvalg), 10:22 Hvordan snakke med ungdom om alkohol? (Janne Dale Hauger, Blå Kors Norge), 51:40 Erfaringsdelinger fra menigheter som har brukt Snakkekort i konfirmantundervisning
Podcastepisode om hvordan konfirmanter, ungdom og rusmidler

Vil du hjelpe oss å bli bedre?

Kjenner du ungdommer som kunne tenkt seg å teste ut nye kortstokker og tema? Eller har du ris, ros eller innspill til kortene vi har laget så langt? Kanskje du har lyst til å bruke kortene, men vil sparre litt om hvordan du best kan ta de i bruk? Ta gjerne kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194
.cls-1{fill:none;}
Støtte Blå Kors sitt arbeid?

Relatert innhold: