Snakkekort for konfirmanter

header

Hvordan få gode samtaler med ungdom i kirka? Blå Kors og IKO lanserer Snakkekort for konfirmanter – gratis samtalekort som hjelper deg å ta praten om verdier, tro og livet.

Kortene inneholder dilemma og spørsmål som er testet og utformet i samarbeid med ungdom og kirkelig ansatte. Du kan bruke kortene på storskjerm, mobil, eller papir. Klikk på temaene nedenfor og start en samtale!

Tips til deg som skal sette i gang en samtale

• Velg hvilket tema du vil ta opp. Det er lurt å avgrense til ett eller to tema, og heller ha flere samtaler i løpet av året.
• Les gjennom alle kortene for å sikre at de egner seg til bruk med de du skal snakke med. Kortene er utviklet for konfirmanter, men du kan også bruke de med barn på mellomtrinnet, med ungdomsledere, annen ungdom eller foreldre og foresatte.
• Sjekk ut tips og ressurser tilknyttet temaet i kortstokken. Du kan bruke kortene sammen med konfirmantopplegget Delta fra IKO, eller i kombinasjon med et annet opplegg.
• Sett gjerne av 30-45 minutter til samtalen, inkludert tid til kort introduksjon av temaet, tid til samtale i grupper, en felles oppsummering og avslutning.
• Husk at noen av temaene kan vekke vanskelige følelser hos noen. Det kan derfor være lurt å ha flere trygge voksne tilstede, samt informere om aktuelle hjelpetilbud og hvem man kan ta kontakt med dersom man vil snakke mer. Du finner flere tips lenger ned på siden.

Alle snakkekort for konfirmanter

Psykisk helse, bli kjent og mer

Du kan også finne en rekke snakkekort barn, ungdom og foreldre om flere tema, som bli kjent, psykisk helse, sosiale medier, gaming og mye mer.. Disse kortene blir tatt i bruk av ca 30 000 personer i skole, helsevesen og fritidstilbud, og egner seg også godt til bruk i kirkelig barne- og ungdomsarbeid.

Slik kan du bruke snakkekort med konfirmanter og andre

 • Visning på storskjerm
  • Start samtalen på en storskjerm foran alle, og be deltakere om å snakke sammen to og to eller i grupper.
  • Du bestemmer når dere skal gå videre til neste spørsmål.

  Fordeler med denne varianten: Du kan styre hvor mye tid man bruker på hvert spørsmål. Deltakerne trenger ikke å ha sine egne skjermer.

 • Egen refleksjon
  • Send lenken til de/den som du vil be om å reflektere rundt spørsmålene på egen hånd.
  • Be deltakerne om å skrive en tekst hvor de besvarer et av spørsmålene i korstokken.

  Fordeler med denne varianten: Passer godt når du ikke har mye tid til rådighet, eller vil ha refleksjon i forkant eller etterkant av et felles opplegg.

 • Samtale i grupper
  • Be alle om å sette seg sammen i grupper på 3-5 personer.
  • Èn person i gruppen tar fram en PC, tablet eller mobiltelefon.
  • Vis lenken/QR-koden til kortstokken på storskjerm, eller del lenke på mail/chat/annet vis.
  • Deltakerne bytter på å lese spørsmålene, og alle som ønsker svarer.

  Fordelen med denne varianten: Gruppene kan styre samtalen i større grad selv og velge hvor lang tid de vil bruke på hvert kort.

  NB: Noen av kortene finnes også i en fysisk kortstokk (se www.blakors.no/snakkekort). Skriv ut kortene eller bestill kortstokk i posten.

 • NYHET: Snakkekort på papir
  • Om kort tid blir hver enkelt bunke med snakkekort tilgjengelig i utskriftsvennlig PDF. Du får best resultat ved å skrive ut kortene i farge og tosidig utskrift.
  • Tips: Laminer gjerne kortene før du klipper de opp for å gjøre kortene mer solid og enkle å gjenbruke.
  • Følg ellers de samme instruksene som ovenfor.

Se også vår utfyllende veileder med flere tips og råd til hvordan du kan bruke kortene, samt forslag til hva du kan si:

Snarvei til gode samtaler

Vis gjerne denne videoen med de som skal delta i samtale. Her deler rådgiver i Blå Kors, Janne Dale Hauger, 3 gode tips for at alle skal få en god opplevelse.

Spoiler: Det handler om å la alle delta, vise respekt og å være en god lytter.

Tre gode råd på to minutter

Hvorfor snakkekort for konfirmanter?

Mange menighetspedagoger, kateketer, diakoner, prester og pastorer forteller at de har flittig tatt i bruk snakkekortene fra Blå Kors. Samtidig har flere ønsket seg spørsmål og dilemma som handler om konfirmanttid og kristen tro.

For å møte dette behovet, har Blå Kors, i samarbeid med IKO og digitalprest Brage Midtsund, lansert snakkekort for konfirmanter. Kortstokkene er tilpasset ulike kapitler i IKOs populære konfirmantopplegg, Delta, men kan også brukes fritt.

Når jeg har konfirmantundervisning er noe av det viktigste for meg å skape gode samtaler der konfirmantene blir med og reflekterer. Snakkekortene er en god hjelp til akkurat dette.

Brage Midtsund, prest

Utviklet for og med ungdom i kirka

Det er ingen hemmelighet at medvirkning og samskaping kan bidra til mer treffsikre tilbud. Derfor var det avgjørende å få ungdom og ansatte med på laget for å utvikle kortene.

Vi retter en stor takk til alle ungdommer, frivillige og ansatte i kirker rundt om i landet som har vært med å teste ut, kvalitetssikre og videreutvikle kortene. I 2024 vil vi fortsette å videreutvikle snakkekortene.

Kjenner du ungdommer som kunne tenkt seg å teste ut nye kortstokker og tema? Eller har du ris, ros eller innspill til kortene vi har laget så langt? Kanskje du har lyst til å bruke kortene, men vil sparre litt om hvordan du best kan ta de i bruk? Ta gjerne kontakt!

Janne Dale Hauger

Rådgiver Forebygging
+4740514194
.cls-1{fill:none;}
Støtte Blå Kors sitt arbeid?

Relatert innhold: