Menighet

Bilde av Blå Kors Snakkekort med symboler av alkohol, narkotika, m.m.

Konfirmantundervisning og ledertrening

Snakkekort er en samtalestarter for å ta opp alkohol og rus, gaming og mobbing med konfirmanter og ungdomsledere. Vi har også laget en undervisningstime om rusmidler.

Snakkekortene til Blå Kors gav meg frimodighet til å snakke med ungdommer om alkohol og gaming og dilemma som de møter

Ingebrikt Kvam, pastor i Trondheim Frikirke
Kvinne og gutt ler og ser sammen på mobil

Arbeid med tweens (barn 9-13 år)

Hvordan lykkes med tweensarbeidet? Og hvordan ruste barn i denne alderen for ungdomslivet? Her finner du blant annet film- og samtaleopplegg om gruppepress, grenser og nettvett.

Jente holder stjerneskudd

Tips og inspirasjon til barne- og ungdomsarbeidet

Hvordan utvikle treffsikre, nyskapende og diakonale tilbud til barn og unge? Her finner du opptak av konferanser om dette temaet og nyttige verktøy.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Støtte Blå Kors sitt arbeid?

Flere nyttige ressurser:

Webinar: Snakk om det! Ungdom alkohol og rus

Hvordan snakke med konfirmanter og andre ungdommer i kirka om alkohol? I evalueringen oppgav 90% a de som så webinaret var svært fornøyd eller fornøyd med webinaret, og det trekkes særlig frem at det er mye konkrete og nyttige råd. Se alene eller med kollegaer.

00:00 Velkommen (Stine Kiil Saga, Kirkerådet), 03:22 Tabu å snakke om rus i kirka (Nora Antonsen, Den norske kirkes ungdomsutvalg), 10:22 Hvordan snakke med ungdom om alkohol? (Janne Dale Hauger, Blå Kors Norge), 51:40 Erfaringsdelinger fra menigheter som har brukt Snakkekort i konfirmantundervisning

Podcast: Barn og rus

Alkohol. Elsket og hatet. Nytelse og samfunnsproblem. Hvordan forholde seg til alkohol- og snakke med barn om alkohol på en god måte? Og hva gjør man om man mistenker misbruk av alkohol i hjemmene til andre barn? 

Cathrine Lofnes er pastor og leder for denne podcasten.

Webinar: Se de usynlige barna

Barn og unge som lever i hjem med utfordringer knyttet til alkohol, rus og vold er ofte usynlige. I dagens koronasituasjon kan disse barna bli vanskeligere både å oppdage og følge opp. Hva kan du som er ansatt eller frivillig i menighet gjøre? (Trykk på det første ikonet i nedre høyre hjørne for å skru på teksting.)

Program: 03:00: Introduksjon (Janne Dale Hauger, Blå Kors), 05:29 Hvorfor angår det kirken (Jan Christian Kielland, Kirkerådet), 09:09 Hvem er de usynlige barna (Cathrine Dahle, Blå Kors Kompasset Lillehammer), 38:00 Råd og tips til menigheter (Dina Willemse, Kirkelig Ressurssenter), 49:59 Å møte barn og unges behov i koronatid (Kim Andre V. Bjerkestrand, Forandringshuset Drammen), 56:56 Takk for nå (Janne Dale Hauger, Blå Kors)

Spørsmål?

Ønsker du veiledning, eller mer informasjon om våre opplegg eller tilbud til barn og unge? Ta kontakt med oss!

En rekke kirkesamfunn og kristne organisasjoner er medlemmer i Blå Kors. Vårt oppdrag er å styrke deres forebyggende og diakonale arbeid.

Fakta om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren innen rus, alkohol og avhengighet i Norge. I Blå Kors jobber vi med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Følg med på hva som skjer