Gaming

12 spørsmål

om positive og negative sider ved spilling

Tips

  • Bytt på å lese kortene høyt
  • La alle få snakke og vis respekt
  • Du må ikke svare hvis du ikke vil
  • Målet er ikke å bli raskt ferdig med kortene, men å få en god samtale
Avslutt samtale

Ville du heller blitt nektet internett i en måned eller blitt nektet å dusje en måned?

Emma blir ofte kalt stygge ting av de hun gamer sammen med. Hva kan man gjøre hvis noen er kjipe med andre i spillet?

Leo sin familie har dårlig råd. Han får ikke gamet med de andre i klassen fordi han ikke har egen pc eller PlayStation. Hvordan ville du følt deg hvis du var i hans situasjon?

Hva er annerledes med måten man oppfører seg «in real life» og på nettet?

Pengebruk i spill: Er det lett å la være å kjøpe ekstra greier i spillet? Hvorfor eller hvorfor ikke?

Avslutt samtale

Se mer

Snakkekort hjelper deg å få engasjerende og ærlige samtaler om viktige tema.

Tips og ressurser

Les mer om hvordan bruke kortene og få gode samtaler.

Skriv ut kortene her

Vil du helst ha snakkekortene i papir? Print ut og klipp opp: Gaming. Trøbbel med utskriften? Se printer-veiledning.

Del videre

Skal du bruke kortene med en gruppe? Vis denne QR-koden eller lenken nedenfor:

blakors.no/snakk/gaming

qr kode gaming