Om ressursbanken

I Ressursbanken til Blå Kors finner du kvalitetssikret, gratis og fleksibelt materiell og faglig påfyll. Dette har vi utviklet til deg som jobber med barn, unge og foreldre, som en hjelp til å ta opp blant annet rusmidler, dataspilling, og psykisk helse.

Om Blå Kors

Blå Kors er den største ideelle aktøren i Norge med spisskompetanse på rus og avhengighet.

Vi jobber med forebyggende tiltak, spesielt rettet mot barn og unge, samt behandling og oppfølging etter behandling.

Rus er en av våre største samfunnsutfordringer og Blå Kors har i over hundre år gjort en viktig innsats i Norge for å hjelpe personer som er direkte eller indirekte rammet.

Les mer om oss her.

Rus og psykisk lidelse rammer tusenvis av barn, unge og familier. Du som er i kontakt med barn og unge og familier kan gjøre en forskjell. Blå Kors har derfor utviklet ressurser for å gjøre det enkelt å styrke psykisk helse og livsmestring, og å forebygge problematisk bruk av rusmidler og spill.

Ressursene egner seg for bruk i:

  • skole
  • helsevesen
  • menighet
  • fritidstilbud
  • andre relevante sammenhenger

Materiellet er utviklet med støtte fra blant annet Helsedirektoratet, Stiftelsen Dam og Kirkerådet for Den norske kirke.

Liten jente holder opp løvetann
En god barndom varer livet ut.

Bestill materiell

I tillegg til at alt vårt materiell er åpent tilgjengelig på nett, kan du også bestille materiell gratis i posten. Du finner bestillingsskjema på hver enkelt side som tilbyr dette.

Noen av våre mest populære bestillingsressurser er:

Klikk her for å lære mer om våre tilbud til barn og unge, støtte vårt arbeid, bli frivillig, eller lære mer om rus og avhengighet.