Om ressursbanken

I ressursbanken til Blå Kors finner du kvalitetssikret, gratis og fleksibelt materiell til bruk med barn, ungdom og foreldre. Vi hjelper deg å ta opp blant annet alkohol, narkotika, dataspilling, psykisk helse og mobbing. Sammen kan vi bidra til at flere barn og unge får en trygg oppvekst med mestring og mening.

Ressursene egner seg for bruk i blant annet:

  • skole og barnehage
  • helse- og sosialtjenester
  • menighet
  • idrett og andre fritidstilbud

Om Blå Kors

Blå Kors jobber med oppvekst, avhengighet og inkludering. Vi er en av de største ideelle aktørene i Norge. Hver år er vi i kontakt med tusenvis av barn, unge og familier hvert år.

Vi har gratis digitale tilbud til barn og ungdom, inkludert anonyme chat-tjenester: SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no. Vi tilbyr også gratis terapi og veiledning på nett for unge som har vokst opp i hjem med alkohol- eller andre rusproblemer.

«I sentrum står et menneske», sier vi i Blå Kors. Vi bygger vårt arbeid på forskning, over 100 års erfaring og verdier som nestekjærlighet og inkluderende fellesskap.

Les mer om oss her.

Klikk her for å lære mer om våre tilbud til barn og unge, støtte vårt arbeid, bli frivillig, eller lære mer om rus og avhengighet.

Materiellet er utviklet med støtte fra blant annet Helsedirektoratet, Stiftelsen Dam og Kirkerådet for Den norske kirke.

Liten jente holder opp løvetann

Bestill materiell

I tillegg til at alt vårt materiell er åpent tilgjengelig på nett, kan du også bestille materiell gratis i posten. Du finner bestillingsskjema på hver enkelt side som tilbyr dette.

Noen av våre mest populære bestillingsressurser er: