Om ressursbanken

I ressursbanken til Blå Kors finner du gratis og fleksibelt materiell til bruk med barn, ungdom og foreldre. Vi vil gjøre det lettere å ta opp viktige og vanskelige tema – som blant annet alkohol, andre rusmidler, dataspilling, psykisk helse og mobbing.

årlige brukere av våre snakkekort

årlige besøk til ressursbanken

deltakelser på våre kahoot quizer

Ressursene egner seg for bruk i blant annet:

Om Blå Kors

Blå Kors jobber med oppvekst, avhengighet og inkludering. Vi er en av de største ideelle aktørene i Norge. Hver år er vi i kontakt med tusenvis av barn, unge og familier hvert år.

«I sentrum står et menneske», sier vi i Blå Kors. Vi bygger vårt arbeid på forskning, over 100 års erfaring og verdier som nestekjærlighet og inkluderende fellesskap.

Blå Kors er en ideell organisasjon som eier og driver 62 virksomheter fordelt over store deler av Norge. Vi har behandlingsinstitusjoner, poliklinisk virksomhet, tilbud for barn og unge, videregående skoler, arbeidstrening, gatenære tiltak, boligsentre, lokale stiftelser og foreninger med mer.

Les mer om oss her.

Bestill materiell

I tillegg til at alt vårt materiell er åpent tilgjengelig på nett, har vi også noe materiell som kan bestilles gratis i posten:

  • Snakkekort – samtalestarter for ungdom om rus, gaming og mobbing
  • Bevisste foreldre – brosjyrer med råd til foreldre om alkohol og barn
  • Plakater om våre gratis chat- og samtaletilbud for barn og unge
illustrasjon av en sol

Tusen takk til våre støttespillere

Materiellet er utviklet med støtte fra blant annet Helsedirektoratet, Stiftelsen Dam og Kirkerådet for Den norske kirke.


Støtt vårt arbeid


Tilbud til barn, unge og familier

Vil du følge med på arbeidet til Blå Kors?

I vårt nyhetsbrev får du et dypere innblikk i arbeidet Blå Kors gjør, og temaer vi er opptatt av.