Barn i familier med rus

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her ligger finner du korte filmsnutter, foredrag/fagsamtaler og nyttige lenker for å lære mer om barn som vokser opp i hjem med rus og hva man kan gjøre for å hjelpe.

  Målet er å gi økt kunnskap og kompetanse på å møte barn i familier der noen har et problem med alkohol eller andre rusmidler.

 • Hvem er materiellet for?

  Aller som er i kontakt med barn, ungdom eller familier bør ha grunnleggende kunnskap om hvordan fange opp barn som har rusutfordringer i familien. Materiellet egner seg til bruk med ansatte og frivillige, i for eksempel barnehage, skole, helsevesen, ideelle organisasjoner og fritidstilbud.

 • Slik bruker du materiellet

  Vis en av de korte filmene eller foredragene for en gruppe ansatte eller frivillige. Bruk spørsmålene til diskusjon, og legg til spørsmål som er relevante for deres virksomhet.

Korte filmer, 1-3 minutter:

Hvordan er det å vokse opp med en forelder med et rusproblem? Her finner du korte filmer som formidler sterkt om at det er håp og hjelp å få.

Video 1 minutt: om å vokse opp med rus

Se også:

Spørsmål til filmene

Filmene kan være gode samtalestartere for å ta opp tema som for eksempel:

 • I hvilken grad tar du opp alkohol eller rus med barn eller foresatte du er i kontakt med?
 • Hva skal til for at din virksomhet skal bli bedre rustet til å fange opp barn som har det vanskelig hjemme? Hva hindrer deg? Hva hjelper deg?
 • Hva kan du eller din virksomhet gjøre for at flere vokse skal vise omsorg når de er bekymret for et barn?

Foredrag og fagsamtaler – 15-20 minutter

Dersom dere har mer tid til rådighet, kan dere gjerne vise en av disse fagsamtalene. Dette kan fungere som et springbrett for samtale.

Fagsamtale: Barn og unge som vokser opp i rus med familien – samtale med eksperter

Flere nyttige foredrag:

 • Foredrag: Hvem er de usynlige barna – hvordan fange opp barn som vokser opp i hjem med rus? Psykologspesialist Cathrine Dahle holder foredrag om pandemiens effekt på særlig utsatte barn, omfanget av rusutfordringer i familier, og hva man kan gjøre konkret for å fange opp disse barna (Innlegget starter 9,10 min ut i videoen. Trykk på ikonet i nederste høyre hjørne for å skru på teksting)
 • Fagsamtale: Se de usynlige ungdommene – hvordan fange opp ungdom som vokser opp med rus og vold i hjemmet? En diskusjon mellom en terapeut fra Blå Kors Kompasset og en ung voksen som har vokst opp i et hjem med rus. Tema: hvordan det er å ha en rusavhengig forelder, og hva du som er i kontakt med ungdom kan gjøre.

Hva kan du gjøre?

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Lær mer om rus og avhengighet

Flere nyttige ressurser