Barn i familier med rus

header

Sammendrag

 • Hva finner du her?

  Her ligger finner du korte filmsnutter, foredrag/fagsamtaler og nyttige lenker for å lære mer om barn som vokser opp i hjem med rus og hva man kan gjøre for å hjelpe.

  Målet er å gi økt kunnskap og kompetanse på å møte barn i familier der noen har et problem med alkohol eller andre rusmidler.

 • Hvem er materiellet for?

  Aller som er i kontakt med barn, ungdom eller familier bør ha grunnleggende kunnskap om hvordan fange opp barn som har rusutfordringer i familien. Materiellet egner seg til bruk med ansatte og frivillige, i for eksempel barnehage, skole, helsevesen, ideelle organisasjoner og fritidstilbud.

 • Slik bruker du materiellet

  Vis en av de korte filmene eller foredragene for en gruppe ansatte eller frivillige. Bruk spørsmålene til diskusjon, og legg til spørsmål som er relevante for deres virksomhet.

Korte videosnutter, 1-3 minutter

Visste du at nesten 1 av 10 barn i Norge har en forelder med et rusproblem? For mange foreldre påvirker dette deres evne til å gi barna tryggheten og omsorgen de trenger. Her finner du korte filmer som formidler sterkt om at det er håp og hjelp å få.

Video 1 minutt: om å vokse opp med rus

Se også:

Spørsmål til filmene

Filmene kan være gode samtalestartere for å ta opp tema som for eksempel:

 • I hvilken grad tar du opp alkohol eller rus med barn eller foresatte du er i kontakt med?
 • Hva skal til for at din virksomhet skal bli bedre rustet til å fange opp barn som har det vanskelig hjemme? Hva hindrer deg? Hva hjelper deg?
 • Hva kan du eller din virksomhet gjøre for at flere vokse skal vise omsorg når de er bekymret for et barn?

Foredrag og fagsamtaler, 15-20 minutter

Dersom dere har mer tid til rådighet, kan dere gjerne vise en av disse fagsamtalene. Dette kan fungere som et springbrett for samtale.

Fagsamtale (18 minutter): Barn og unge som vokser opp i rus med familien – samtale med eksperter

I dette foredraget møter du anerkjente psykiater og forfatter av boken Når barn er pårørende, Anne Kristine Bergem. I dialog med psykologspesialist Cathrine Dahle fra Blå Kors kompasset utforsker de en rekke tema som du som møter barn og unge bør kjenne til.

 • Hva skjer når er forelder har et rusproblem?
 • Hvordan påvirker det barna?
 • Hva kan man gjøre hvis man er bekymret for et barn?

Se også:

 • Fagsamtale, 20 minutter: Se de usynlige ungdommene – hvordan fange opp ungdom som vokser opp med rus og vold i hjemmet? Hør historien til Ole-Tobias som vokste opp med en rusavhengig mor, og få konkrete råd til hva du som er i kontakt med ungdom kan gjøre. Samtalen starter 31 minutter ut i videoen.
Lær mer om rus og avhengighet

Kortfilm, 20 minutter

Kortfilmen Unnskyld hvor sterk søskenrelasjonen kan være, og hvordan rus kan ødelegge relasjonen. Se traileren her.

Se kortfilmen (20 minutter) med «Rådebank»-Sjur i hovedrollen

I filmen møter vi 13 år gamle Vår, og hennes storebror på 18 år. Som pårørende må vi lære å sette sine egne grenser, og si at “hvis du skal leve livet ditt på denne måten, kan du ikke lenger være en del av mitt liv”.

Her kan du lære mer søsken som er pårørende, og finne relevante podcaster om dette temaet.

Hva kan du gjøre?

Du som jobber med barn og ungdom kan spille en viktig rolle – både ovenfor familier med utfordringer, og for å sikre god forebyggende innsats. Her er noen konkrete eksempler.

 • Spre ordet! Del denne nettsiden med andre som jobber med barn, ungdom og foreldre. I menyen på siden finner du relevant materiell sortert etter hvilken alder barnet er i.
 • Snakk med barn og unge! Vi har filmer og bøker som hjelper barn å sette ord på vanskelige følelser og krevende hjemmeforhold, både for barn i barnehagealder og skolealder. For litt eldre barn og ungdommer, bruk snakkekort for å få ærlige og engasjerende samtaler om alkohol, rus, psykisk helse.
 • Spre kunnskap og få flere til å bry seg. Du kan blant annet bestille gratis brosjyrer med tips til hva man kan gjøre når man er bekymret for et barn, som kan deles ut til foreldre/foresatte og andre voksne som er i kontakt med barn.

Det er hjelp å få!

Blå Kors har virksomheter over hele landet, inkludert behandling, lavterskeltilbud til familier og mye mer. Skriv gjerne ut denne plakaten for å spre ordet om våre chat- og samtaletilbud til unge.

Flere nyttige ressurser