Barn i familier med rus

Derfor bør dere snakke om barn og rus

Nesten 1 av 10 barn i Norge vokser opp med en forelder som har et alkoholproblem. Alle virksomheter som er i kontakt med barn eller foreldre/foresatte bør derfor ha kjennskap til denne tematikken, og vite hva man kan gjøre dersom man er bekymret for et barn.

På denne siden har vi derfor samlet både korte introduksjonsfilmer og lengre fagsamtaler og webinarer som kan brukes for å gi økt kunnskap og kompetanse på å møte barn i familier der noen har et problem med alkohol eller andre rusmidler.

Korte filmer, 1-3 minutt:

Hvordan er det å vokse opp med en forelder med et rusproblem? Her finner du korte filmer som formidler sterkt om at det er håp og hjelp å få.

Video 1 minutt: om å vokse opp med rus

Se også:

Spørsmål til filmene

Filmene kan være gode samtalestartere for å ta opp tema som for eksempel:

  • I hvilken grad tar du opp alkohol eller rus med barn eller foresatte du er i kontakt med?
  • Hva skal til for at din virksomhet skal bli bedre rustet til å fange opp barn som har det vanskelig hjemme? Hva hindrer deg? Hva hjelper deg?
  • Hva kan du eller din virksomhet gjøre for at flere vokse skal vise omsorg når de er bekymret for et barn?

Fagsamtaler – 15-20 min

Dersom dere har mer tid til rådighet, kan dere gjerne vise en av disse fagsamtalene. Dette kan fungere som et enkelt springbrett for samtale.

Fagsamtale 20 minutter: Barn og unge som vokser opp i rus med familien – samtale med eksperter

Her er et annet opptak som kan brukes:

  • Fagsamtale 20 minutter: Se de usynlige ungdommene – hvordan fange opp ungdom som vokser opp med rus og vold i hjemmet? En diskusjon mellom en terapeut fra Blå Kors Kompasset og en ung voksen som har vokst opp i et hjem med rus
.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Lær mer om barn som pårørende

Webinar – 60 min

I dette webinaret får du blant annet høre psykologspeialist Cathrine Dahle dele råd om hvordan fange opp barn og unge som lever i hjem med utfordringer knyttet til alkohol, rus og vold. Trykk på skrift-ikonet nederst i høyre hjørne for å skru på teksting.

Webinar 60 minutter: Se de usynlige barna – hvordan møte barn som vokser opp med rus eller vold hjemme

Tema og innledere i webinaret:

03:00: Introduksjon (Janne Dale Hauger, Blå Kors)

05:29 Hvorfor angår det kirken (Jan Christian Kielland, Kirkerådet)

09:09 Hvem er de usynlige barna (Cathrine Dahle, Blå Kors Kompasset Lillehammer)

38:00 Råd og tips til menigheter (Dina Willemse, Kirkelig Ressurssenter)

49:59 Å møte barn og unges behov i koronatid (Kim Andre V. Bjerkestrand, Forandringshuset Drammen)

56:56 Takk for nå (Janne Dale Hauger, Blå Kors)

.st0{fill:#086FB6;} .st1{fill:#0D76BC;}
Lær mer om rus og avhengighet

Flere nyttige ressurser