Psykisk helse

7 spørsmål

om ungdom og psykisk helse

Tips

  • Bytt på å lese kortene høyt
  • La alle få snakke og vis respekt
  • Du må ikke svare hvis du ikke vil
  • Målet er ikke å bli raskt ferdig med kortene, men å få en god samtale
Avslutt samtale

Tina har sett en video om angst på TikTok, og lurer på om hun egentlig har angst selv. Hvordan kan hun finne ut av det?

Challenge: Si én ting du er takknemlig for

Marcus kjenner seg utrolig lettet etter praten med helsesykepleieren. Hva skal til for å tørre å fortelle om noe vondt?

Noura har en kompis som har blitt veldig tynn og som spiser veldig lite. Han blir sint når hun tar det opp. Hun tror han trenger hjelp, men vil ikke snitche til voksne. Hva kan hun gjøre?

Challenge: Si én ting som du liker ved deg selv

Tim har hatt tanker om å ta sitt eget liv. Han tør ikke å fortelle det til noen. Hva kan han gjøre for å få det bedre?

«Jeg føler meg så verdiløs og mislykka». Hvordan kan vi møte en som opplever å ha det sånn?

Se flere snakkekort

Se mer

Del videre

Skal du bruke kortene med en gruppe? Vis denne QR-koden eller lenken nedenfor:

blakors.no/snakk/psykisk

qr kode psykisk helse

Tips og ressurser