Psykisk helse

6 spørsmål

om ungdom og psykisk helse

Tips

  • Bytt på å lese kortene høyt
  • La alle få snakke og vis respekt
  • Du må ikke svare hvis du ikke vil
  • Målet er ikke å bli raskt ferdig med kortene, men å få en god samtale
Avslutt samtale

Challenge:
Gi et råd for hvordan man kan roe ned når man er stresset.

Marcus synes det er godt å snakke med helsesykepleieren. Allikevel har han vonde tanker og følelser som han ikke kjenner han kan dele. Hva skal til for at han kan fortelle hvordan han egentlig har det?

Avslutt samtale

Se mer

Snakkekort hjelper deg å få engasjerende og ærlige samtaler om viktige tema.

Tips og ressurser

Les mer om hvordan bruke kortene og få gode samtaler.

Skriv ut kortene her

Vil du helst ha snakkekortene i papir? Print ut og klipp opp: Psykisk helse. Trøbbel med utskriften? Se printer-veiledning.

Del videre

Skal du bruke kortene med en gruppe? Vis denne QR-koden eller lenken nedenfor:

blakors.no/snakk/psykisk

qr kode psykisk helse