‘- En historisk dag

‘- Dette er en historisk dag. Med bevilgningene vi nå får over statsbudsjettet og de økte muligheter vi får til å hjelpe dem som trenger det, går vi fra å være en forening til å bli en viktig samfunnsaktør, sier Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

- Budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre betyr økt satsing på en rekke av de områdene hvor Blå Kors har et godt og tungt arbeid gående, sier et samlet styre i Blå Kors Kristiansand, med Trond Gundersen, Svein Langelandsvik, Arvid Solheim, Knut Are Jølstad og Kirsten Rypestøl.
– Budsjettavtalen mellom regjeringen og KrF og Venstre betyr økt satsing på en rekke av de områdene hvor Blå Kors har et godt og tungt arbeid gående, sier et samlet styre i Blå Kors Kristiansand, med Trond Gundersen, Svein Langelandsvik, Arvid Solheim, Knut Are Jølstad og Kirsten Rypestøl.

For ikke bare ble Høyre, FrP, KrF og Venstre i budsjettavtalen enige om å bevilge 1,5 millioner kroner til Snakk om Mobbing, det nye prosjektet som Blå Kors vil etablere i løpet av våren 2015, en rekke andre viktige satsinger blir også tilgodesett.
Blå Kors har ved generalsekretæren Jan Elverum i høringen til statsbudsjettet tatt til orde for at de ekstra 100 millionene som bevilges over statsbudsjettet måtte øremerkes rus og psykiatri. Dette har Blå Kors fått fullt gjennomslag for, sier Solheim, og det er fantastisk bra for alle organisasjoner som arbeider med denne problematikken.

Flere områder styrkes

Ettervern rus og psykisk helse tilgodeses med to millioner kroner. Dette muliggjør et økning i spesialisthelsetjenesten, og er avgjørende for at de mange som har behov for ettervern, faktisk får god hjelp.
Budsjettavtalen betyr også at det bevilges ni millioner kroner til å etablere flere Kompasset-tilbud (lavterskeltilbud for barn og unge fra alkoholiserte hjem). Pengene deles mellom Diabetesforbundet (videreføre prosjektmidler, innvandrerkvinner), NM-avholdshoteller og Blå Kors.
I budsjettavtalen settes det også av 20 millioner kroner til styrking av tilskuddsordningen mot barnefattigdom.
– Dette er en viktig bevilgning, og det er denne posten som Barnas Stasjon søker om driftsstøtte fra, sier Solheim.

Blå Kors Ferier

Så om det ikke skulle være nok, betyr budsjettavtalen to millioner kroner i økt støtte til vanskeligstilte barn.
Det er fra denne posten Blå Kors kan søke om midler til arbeidet som drives gjennom Blå Kors Ferier. Blå Kors ferier er for familier som har, eller har hatt, rusproblemer nært inn på livet. Ledere og frivillige legger til rette for at foreldre og barn kan ha fine opplevelser sammen. Å være sammen med andre i trygge omgivelser med aktiviteter og samhold skal gjøre det lettere for de voksne og se muligheten de selv har til å få en bedre hverdag. Det har Blå Kors Kristiansand sammen med Blå Kors Norge ønsket å gjøre noe med, og har i sommer arrangert to sommer- og feriecamper i egen regi for dem som virkelig trenger det.

 

Senest oppdatert: 22. november 2014

Var dette nyttig?