Blå Kors gatenært

Vi vil være medmennesker og møte den enkelte der den er, med respekt og verdighet for den de er. Vi vil være en inkluderende, trygg og forutsigbar arena, som legger til rette for mestring og mening for den enkelte på ulike områder.

Alle våre tilbud involver målgruppen og utvikles på deres premisser. Tilbudene vil gjennomføres med kvalitet og de tilrettelegge for at den enkelte skal kunne bidra med sin egenkraft.

Det er ikke krav om rusfrihet for å benytte seg av tilbudene. Vi erfarer samtidig at opplevelser som skaper mestring og mening gjør det mulig å skape endring.

Vi holder til i nye lokaler i Festningsgata 42, åpent mandag-torsdag kl 12-16.