Et rikt gaveår

Året 2014 har på alle måter vært et rikt gaveår for Blå Kors Kristiansand. I det julen nærmer seg har organisasjonen i Sørlandets hovedstad på nytt mottatt en stor gave.

Av Ivar Eidsaa

- 2014 har vært et rikt gaveår, og vi er overveldet av støtten og velviljen som er blitt oss til del, sier daglig leder Arvid Solheim, etter at Blå Kors Kristiansand har fått 150.000 kroner fra  Solveig og Leif Hærums Legat.
– 2014 har vært et rikt gaveår, og vi er overveldet av støtten og velviljen som er blitt oss til del, sier daglig leder Arvid Solheim, etter at Blå Kors Kristiansand har fått 150.000 kroner fra Solveig og Leif Hærums Legat.

Denne gangen er det en tildeling fra Solveig og Leif Hærums Legat. Summen er stor, hele 150.000 kroner, og pengene ønsker styret i Blå Kors Kristiansand skal brukes på forebyggende arbeid blant barn og unge. Det kan gå enten til eksisterende arbeid, eller være det som skal til for at Blå Kors Kristiansand kan realisere nye planer for å nå dagens barn og unge med et godt rusforebyggende arbeid.

– Overveldet over støtten

– 2014 har vært et rikt gaveår, og vi er overveldet av støtten og velviljen som er blitt oss til del, sier daglig leder Arvid Solheim.

Mange støtter opp om arbeidet. En bedrift valgte at summen som opprinnelig var satt av til julebord til de ansatte i stedet skulle tilfalle Barnas Stasjon. I det tilfellet ble 25.000 kroner overført. Odd Fellow Ordenen i Kristiansand gjennomførte julemarked som gav 80.000 til Barnas stasjon. En bedrift valgte å gi julebordsummen til Blå Kors, og overførte 30.000 kroner, en annen bedrift valgte å gi 25.000 som skulle gått til firmagaver til Blå Kors Ferier for å ha nevnt fire av de mange gavene som er blitt organisasjonen til del dette kalenderåret.

I tillegg kommer de mange, mange som valgte å trå til i forbindelse med Gi en plass-aksjonen i forkant av julefesten som Blå Kors Kristiansand arrangerte i begynnelsen av desember. Over 20 bedrifter, samt en lang rekke privatpersoner, valgte å bli med på denne aksjonen.

Solveig og Leif Hærums Legat

Samme uke som tildelingen fra Solveig og Leif Hærums Legat fant sted, var en gjeng fra Color Lines Superspeed på besøk, hvor de som står bak bingodriften om bord på skipet, valgte å la overskuddet tilfalle Barnas stasjon.

Blå Kors Kristiansand som omfatter Barnas stasjon, Posebyen Frivilligsentral, Blå Kors Ferier, Snakk om mobbing, ettervern, foreningsvirksomheten med møter, Blåens Reiser, fengselsbesøk i tillegg til kulturtilbudene Blå Gospel og Blå Torsdag er etter hvert blitt et omfattende arbeid som krever mange mennesker og betydelige midler.

– Ettersom vi ikke selger varer og tjenester som vi produserer selv, er vi avhengige av tilskudd, gaver og tildelinger for å få driften til å gå rundt. Dermed er alle gaver, store som små så kjærkomne, sier Solheim.

Alle bidrag er viktige

Blå Kors Kristiansand har fått flere gaver gjennom året. I begynnelsen av desember kunne Frank Ellefsen på vegne av Odd Fellow Ordenen i Kristiansand overrekke 80.000 kroner til Anne-Randi Hanssen i Barnas stasjon.
Blå Kors Kristiansand har fått flere gaver gjennom året. I begynnelsen av desember kunne Frank Ellefsen på vegne av Odd Fellow Ordenen i Kristiansand overrekke 80.000 kroner til Anne-Randi Hanssen i Barnas stasjon.

– Vi som jobber i organisasjonen har et brennende ønske om å hjelpe så mange som mulig, og enhver gave er med på å gjøre dette mulig. Det fyller oss med dyp takknemlighet, men også en stor, stor porsjon ydmykhet. Eksemplene er nemlig mange på bedrifter og personer som kanskje ikke har så mye i utgangspunktet, men som likevel ønsker å være med å bidra. Vi opplever en veldig raushet og giverglede, og slikt er med på å gi oss om arbeider med dette et veldig motivasjonsløft, utdyper han.

Blå Kors-arbeidet på Sørlandet omfatter også Borgestadlinikken avdeling Loland, Øvrebø videregående skole, rehabiliteringsboligene i Vågsbygd og Lund, samt Mjåvann arbeidstreningssenter, hver med sine driftsbudsjetter. Slås disse budsjettene sammen med budsjettet til Blå Kors Kristiansand, snakker vi om en omsetning på cirka 70 millioner kroner med over 70 ansatte. I tillegg kommer nærmere 300 frivillige som legger ned en uvurderlig innsats.

Blå Kors Kristiansand har fått flere gaver gjennom året. I begynnelsen av desember kunne Frank Ellefsen på vegne av Odd Fellow Ordenen i Kristiansand overrekke 80.000 kroner til Anne-Randi Hanssen i Barnas stasjon.

Senest oppdatert: 20. desember 2014

Var dette nyttig?