Jervspillere

FK Jerv og Snakk om Mobbing:
 Verdifullt samarbeid

Arvid Solheim får fortelle om Blå Kors arbeidet til  FK Jervs sponsorer
Arvid Solheim får fortelle om Blå Kors arbeidet til FK Jervs sponsorer

– Samarbeidet vi har med Snakk om Mobbing, er viktig for oss. Det sier FK Jervs Jan Erik Groos. Da FK Jerv søndag spilte hjemmekamp, ble mulighetene mange for å profilere de nye chattetjenesten i regi av Blå Kors Norge.

Av Ivar Eidsaa

Alle topplagene i Norge har mulighet til å gjøre noe ekstra for en god og viktig samfunnsaktør ved å ha logen til aktøren på drakten. Da FK Jerv skulle vurdere hvem Grimstadklubben ville samarbeide med, var ikke markedsrådet i klubben i tvil.
– Vi vurderte flere aktører. Holdningen i markedsrådet var unisont, det måtte bare bli Snakk om Mobbing (SoM), sa markedssjef Trond Christoffersen da avtalen mellom FK Jerv og Snakk om Mobbing ble kjent tidligere i år.
– Mobbing er et stort og alvorlig samfunnsproblem. Vi tente umiddelbart på ideen. Det å kunne samarbeide med en profesjonell aktør som dem, er viktig, med tanke på å drive et forebyggende arbeid innad i vår klubb, for å nå de barn og unge som opplever å bli mobbet, la han til.

FK Jerv spiller med Snakk om mobbing på draktene
FK Jerv spiller med Snakk om mobbing på drakteneA

Takknemlig

– Vi er takknemlige over at samarbeidet er kommet i stand, sier daglig leder for SoM, Andreas Eidem.
Snakk om Mobbing er en ny tjeneste som Blå Kors Norge startet opp i forrige uke. Bakgrunnen er at over 155.000 barn og unge jevnlig opplever å bli mobbet og krenket, og over 60.000 av dem sier aldri ifra om at de blir mobbet, verken hjemme, til lærere, fritidsledere, trenere i idrettsklubben eller på noen av de andre arenaene som barnet ferdes. Tjenesten er etablerert for å få flest mulig til å ta kontakt og via chat som er hundre prosent anonym å sette ord på hva barnet eller ungdommen opplever.
– Denne tjenesten kan dermed hjelpe til at man for første gang forteller noen om hva hver enkelt utsettes for i hverdagen, sier Eidem.

Fører til mange uføre

Da FK Jerv søndag møtte Kristiansund BK til toppoppgjør hjemme på Levermyr, var SoM invitert til å informere mer om arbeidet.
– Blå Kors har lenge drevet med rusomsorg og rusbehandling. Mange av dem vi har kontakt med, er blitt mobbet tidligere. Vi vet også at så mange som opp mot 90.000 i dag er uføretrygdet på grunn av de medisinske og psykiske konsekvensene som mobbingen har ført med seg, fremholdt Arvid Solheim da han overfor de mange sponsorene til FK Jerv informerte om tilbudet.

FK Jerv publikum
FK Jerv publikum

Møtt med raushet

– Vi er blitt møtt med en veldig raushet fra FK Jervs side. Klubben gjør langt mer enn hva klubben er forpliktet til ut i fra det regelverket som Norges Fotballforbund har lagt opp til og som klubbene må følge, sier Eidem.
– Vi ønsker å bruke samarbeidet til å bevisstgjøre spillere, trenere og ledere internt i klubben. Selv om vi er en liten klubb i norsk fotballsammenheng, vil vi anstrenge oss det vi kan for å sikre at vi kan utgjøre en forskjell for de vi samarbeider med, sier Trond Christoffersen.
– Mobbing er et tema som berører ufattelig mange barn, unge og voksne. At spillerne skal bærer en drakt med Snakk om Mobbing og at trenere og spillere fronter prosjektet, er viktig. Det kan da bli lettere for et barn eller en ungdom å snakk om mobbingen hvis trenere og spillere gjør det, sier Christoffersen.

Senest oppdatert: 29. september 2015

Var dette nyttig?