Bent Svele, Roy Johansen, Harald Bredeli og Christian Paasche fra TV2 og Pål Anders Ullevålseter.

Maria Jacobsen – ny virksomhetsleder i Blå Kors Ung Kristiansand

Maria Jacobsen har tiltrådt som ny virksomhetsleder i Blå Kors Ung Kristiansand og i en prosjektstilling i regi av Forebyggende avdeling i Blå Kors Norge.

Av Ivar Eidsaa

– Blå Kors har i mange år også gitt et tilbud til barn og unge. For å utvikle arbeidet er det blitt gjort noen endringer, forklarer Jacobsen. I praksis innebærer det både en forsterket satsing fra Blå Kors Norge, og hos Blå Kors Kristiansand.

Aktivitet, Hjem og Skole

– Jeg er tilknyttet Blå Kors Ung nasjonalt i en 25 prosents stilling for å videreføre satsingen innen Aktivitet, Hjem og Opplæring, AHO. Arbeidet er i en oppbyggingsfase, og er per dato å finne i Ålesund, Åkra på Karmøy og snart også Fredrikstad, i tillegg til Kristiansand, sier hun.

– Gjennom AHO har vi fokus på forebygging for ungdom; med vekt på fysisk aktivitet, hyggelige lokaler hvor ungdommen kan oppholde seg i og kursing av ungdom og tidgivere. Tanken er at dette kan fungere som et hjem utenom hjemmet. Her kan ungdom lære å lage mat, rydde, vaske, ha felles måltider, og få et sosialt miljø å være tilknyttet i stedet for å drive rundt fordi de ikke har et sted å gå, sier Jacobsen.

– Ungdommen får et sted å være, i trygge og rusfrie rammer, og med fysisk aktivitet og mange fine sosiale samlinger, sier hun.

Haven Kafé

Maria Jacobsen leder også arbeidet til Blå Kors Ung i Kristiansand.

– Dette er et tilbud som gis fra Haven Kafé i Rådhusgaten 53, i de gamle lokalene til Anemone Blomster. Lokalene er blitt pusset opp slik at ungdommen har et fint sted å komme. Her gis et rusforebyggende kulturtilbud, og vi har etablert en egen ungdomskafe, sier hun.

Tilbudet var i gang i 2015, og mye av tiden den gangen ble brukt til å kartlegge hvilke behov og ønsker som ungdommen hadde. Etter hvert vokste det på seg, og i 2016 var man i gang for fullt, med et tilbud hver helg gjennom hele året.

ABUP

– Pangstarten hadde vi da vi arrangerte en åpen rusfri nyttårsfeiring 2015/16. Nå er tilbudet åpent torsdag, fredag og lørdag, utvidet tilbud i ferier, i tillegg til at det tilbys et samtale konsept tilknyttet Kick Off.

– Samarbeidet med Abup innebærer at vi drifter en samtalegruppe for ungdom med utfordrende livssituasjoner. I tillegg til Abup, er også Røde Kors og A-larm med. Samarbeidet startet i 2015, og nå er det utviklet til å omfatte Kick Off. Kick Off er et leirtilbud for ungdom med utfordringer av ulike karakter. Det er viktig å streke under at dette er et miljøarbeid, og ikke terapiarbeid, sier Maria Jacobsen.

Maria Jacobsen har tiltrådt som ny virksomhetsleder i Blå Kors Ung Kristiansand og i en prosjektstilling i regi av Forebyggende avdeling i Blå Kors Norge.