‘- Om to uker kan driften være i gang!

– Dersom alle detaljer faller på plass, kan vi være i gang igjen om to uker. Det sier Frode Dunsæd, direktør for Blå Kors Behandlingssenter Loland.

Av Ivar Eidsaa

– Det har vært en begivenhetsrik vår og sommer, smiler Dunsæd.

11. januar kom beskjeden om at behandlingssenteret ikke fikk rammeavtale med Helse Sør-Øst. Mange fryktet det ville bety slutten på over 70 år med rusbehandling på Loland.

Avslaget var imidlertid ikke en avgjørelse som Dunsæd, ansatte, klienter og en rekke andre venner av behandlingssenteret «tok til etterretning». I stedet brettet man opp ermene for å sikre fortsatt drift.

Godkjenningen kom

Det ble sendt inn søknad til Helfo om å få godkjenning som fritt behandlingsvalg. Beskjeden tilbake var at det ville ta to til seks uker for Helfo å behandle søknaden. Stor arbeidsmengde hos Helfo medførte at det imidlertid drøyde med å få et svar.

På dagen et halvt år etter at Lolandsheimen som behandlingssenteret blir omtalt som på folkemunne ikke fikk ny rammeavtale, kom beskjeden fra Helfo om at Blå Kors Behandlingssenter Loland likevel kunne drive videre.

– Den beste beskjeden vi kunne få

– Dersom alt går som forventet, er vi i gang i løpet av en ukes tid, sier Frode Dunsæd, direktør for Blå Kors Behandlingssenter Loland.

– Den beste beskjeden vi kunne få, smiler Dunsæd om meldingen han fikk 11. juli.

– Årsaken til at det drøyde med et svar fra Helfo, er at Helfo legger en grundig og god saksbehandling til grunn, og måtte vurdere søknaden opp mot reglene for spesialisthelsetjenesten. Det var likevel litt overraskende, all den tid vi har drevet som en spesialisthelsetjeneste i over 14 år, sier Dunsæd.

– Nå jobber vi på spreng for å få alt på plass, blant annet at datasystemene våre fungerer tilfredsstillende opp mot offentlige registre og de systemene som Helfo benytter, opplyser Dunsæd.

Sommerstengt

Så lenge godkjenningen manglet, ble pasientene som var under behandling skrevet ut. I påvente av godkjenningen har behandlingssenteret følgelig hatt sommerstengt. Men om få dager håper Dunsæd å kunne åpne for 37 plasser for rusbehandling.

– Det er mange som har jobbet godt for å få dette til. Nå gleder vi oss til å komme i gang, sier Dunsæd.

Skjønt, Dunsæd har gjort en forbilledlig jobb i arbeidet med å sikre fortsatt drift. Da Blå Kors-familien i Kristiansand i juli arrangerte sommerfest for alle avdelinger, ansatte og brukere, ble Dunsæd kåret til Årets Stayer.

Tenkte nytt

I begrunnelsen som da ble gitt, heter det: «Noen timer etter at beskjeden (les: at avtalen med Helse Sør-Øst ikke ble fornyet, red.anm) kom, var “Årets stayer” i gang med å tenke nytt: Hva kan gjøres for fortsatt å kunne tilby rusbehandling ved Loland? Å legge ned uten å ha prøvd andre muligheter var uaktuelt.

I månedene som fulgte var “Årets stayer” i dialog med mange sentrale folk for å skape engasjement og tro på «nye Loland.» Politikere, brukerorganisasjoner og andre samarbeidspartnere engasjerte seg også.

Jobbet iherdig

“Årets stayer” jobbet iherdig med hvordan videre drift skulle la seg gjennomføre; praktisk, økonomisk, faglig, osv. Ansatte var med og utformet et forslag til «nye Loland.» Han har nedlagt en formidabel arbeidsmengde, både innad i virksomheten og utad. Blå Kors sentralt har vært svært positive til prosessen, og på ettervinteren i år fattet landsstyret vedtak om videre drift ved Loland.

“Årets stayer” har vist et engasjement og en energi for å redde virksomheten helt fra dag én. Under hele prosessen har han holdt fast på det gode humøret og den sterke optimismen. Dette har smittet over på både pasienter og ansatte, som har gitt masse støtte tilbake og håndtert situasjonen på en svært god måte.

Uten hans tro, pågangsmot, løsningsfokus og positivitet hadde Loland Behandlingssenter blitt nedlagt».

– Ikke noe enmannsshow

Janka Holstad, divisjonsdirektør behandling hos Blå Kors Norge kunne under Blå Kors sin sommerfest overrekke utmerkelsen Året stayer til Frode Dunsæd.

– Dette har ikke vært noe enmannsshow. Utmerkelsen mottok jeg på vegne av alle ansatte, brukere og samarbeidspartnere som har jobbet iherdig for å sikre fortsatt drift. Det har vi sammen klart å få til. Nå gleder vi oss til å kunne gå i gang. Vi har klart å beholde våre mange dyktige medarbeidere, og det er mange som ønsker å få sin rusbehandling hos oss, sier Dunsæd.

Behandlingssenteret hadde i fjor en beleggsprosent på 105 for de 37 plassene.