En travel og god Arendals-uke

– Det ble en uke hvor vi fikk god anledning til å informere om arbeidet som drives, og hvor det ble knyttet mange nye kontakter. Det forteller Wenche Tønnessen etter en travel og god uke for dem som representerte Blå Kors Kristiansand under Arendals-uka.

Av Ivar Eidsaa

– Det var spesielt hyggelig at så mange barn og unge kjenner til Snakkommobbing.no, sier Anette Gausdal, virksomhetsleder for Snakkommobbing.no.

– I løpet av uken var det flere skoleklasser som var innom standen vår, og de aller, aller fleste gav uttrykk for at de kjente til tilbudet, sier Gausdal.

– Det gjorde at samtalene med de unge mer gikk på å fortelle om innholdet i tjenesten, enn å skulle informere fra skratch, sier hun.

Ny chattjeneste starter i høst

Hun sier videre at mange unge lyttet interessert da de ble informert om at Blå Kors i løpet av høsten starter opp en helt ny chattjeneste. Snakkompsyken.no skal være et tilbud til de barn og unge som av ulike årsaker trenger gode voksne å henvende seg til når hverdagens mange utfordringer kan oppleves som tunge og utfordrende.

– Snakkompsyken.no retter seg følgelig mot barn og unge som sliter i hverdagen. Snakkommobbing.no skal fortsette som før, og er et tilbud til de barn og unge som opplever mobbing og som trenger noen å snakke om den vanskelige situasjonen de står i, sier hun.

– Vårt nye tilbud, Snakkompsyken.no, retter seg følgelig mot barn og unge som sliter i hverdagen, sier Anette Gausdal.

– Oppmuntrende

– Det var også oppmuntrende å høre at mange av guttene visste om tilbudet, legger hun til.

Det var mange gjester innom standen til Blå Kors under Arendals-uka. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bernt Høie, flere lokalpolitikere og fylkespolitikere tok også turen innom, sier Lina Halvorsen, markedskoordinator Blå Kors Norge.

– Vi erfarte at en del av de voksne gjestene ikke visste så mye om Snakkommobbing.no, så det ble en fin anledning til å fortelle om arbeidet, sier Halvorsen og legger til at Jan Askeland som representerer Arbeiderpartiet i bystyret i Arendal, Torry Vatne fra Frp, Høyres Kenneth Engeland Smith og Per De Lange fra Sunnhetsbladet som noen eksempler.

Mange fine samtaler

Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier, forteller at mange ville vite mer om det tilbudet som Blå Kors gir til familier som av ulike årsaker ikke har anledning til å reise på en ferie for seg og sine.

– Det ble mange fine samtaler. De lyttet aktivt, var veldig ydmyke og opptatt av å få innspill på hvilke grep de kunne ta for å sikre at de som trenger det kan ta kontakt med blant annet Snakkommobbing.no, sier Halvorsen

Arendals-uka arrangeres parallelt med at valgkampen startet for alvor. Flere aktuelle ordførerkandidater i Agder, Rogaland, Vestfold og Østfold var invitert til å komme, men måtte takke nei da de i stedet var opptatt med ulike arrangement og møter på sine respektive hjemsteder.

– Så når mange av disse heller ber oss om å ta kontakt i etterkant og inviterer oss til å komme til deres hjemkommune for å informere mer, så sier det litt om viljen og interessen for det arbeidet som vi driver, sier Halvorsen

Virksomhetsleder Anne-Randi Hanssen fra Barnas Stasjon, virksomhetsleder Synnøve Roland fra Blå Kors ferier, virksomhetsleder Anette Gausdal fra Snakkommombbing.no, Wenche Tønnessen fra Blå Kors Kristiansand, Kristine Tjørve Aasen og Eivind Aurebekk fra Snakkommobbing.no.