Jente - En by uten fattigdom

Enorm oppslutning om «En by uten fattigdom»

Jente - En by uten fattigdom

– Hele byen er med. Vi opplever en enorm oppslutning. Mange ønsker å bidra til å gi barn og unge i Kristiansand trygge og inkluderende oppvekstsvilkår, for å forebygge utenforskap og sikre sosial inkludering. Det sier fundraisingsansvarlig Ronnie Jacobsen i Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Det er blitt et stort engasjement ute i befolkningen etter at Blå Kors Kristiansand lanserte «En by uten fattigdom», og inviterte private og bedrifter, organisasjoner og andre om å bli med i et målrettet arbeid for å bidra til at familier som trenger det kunne få en håndsrekning for å sikre at barn og unge kunne få gode og inkluderende oppvekstsvilkår, forebygge utenforskap, sosial ekskludering og mobbing.

Åpne armer og stor velvilje

Ronnie Jacobsen
Fundraisingsansvarlig i Blå Kors Kristiansand, Ronnie Jacobsen

– Vi er blitt møtt med åpne armer og en vilje til å hjelpe som rører hjertene. Midlene som er blitt samlet inn gjør at vi kan hjelpe barnefamilier i sårbare situasjoner, i enda større grad, sier Jacobsen.

Den store «En by uten fattigdom»-dugnaden startet i begynnelsen av november. Blå Kors Kristiansand tok initiativet til en bedriftsaksjon for å samle inn penger for å bidra med tiltak inn mot barn som lever i sårbare livssituasjoner. Bakgrunnen er tallene fra Statistisk Sentralbyrå som viser at over 3.000 barn i Kristiansand lever i en familie med vedvarende lavinntekt. I tillegg kommer alle dem som av ulike årsaker har utfordringer.

Mange ønsker å bidra

Blå Kors Kristiansand fikk fem mammaer og pappaer til å skrive et personlig brev om hvordan situasjonen deres var. Deretter ble Katrine Lunde, Per Fronth, Trond Becker og Jesper Mathisen bedt om å lese opp brevet uten å vite noe om innholdet på forhånd. Det hele ble publisert på sosiale medier og responsen uteble ikke.

Filmene ble sendt ut til flere næringslivsledere og Blå Kors Kristiansand oppfordret hver bedrift om å invitere med to nye givere som hver kunne gi 10.000 kroner. Målet for aksjonen var å samle inn én million kroner. Ballen startet å rulle. Over 90 bedrifter ønsket å bidra.

Gav to millioner

Aksjonen har til nå bikket 1,1 millioner kroner. En av næringslivslederne kom med en donasjon på 100.000 kroner. En annen har sagt han vil bidra med 200.000 hvert år de neste tre årene.

Så, helt ut av det blå, fikk Blå Kors Kristiansand en donasjon på to millioner kroner fra en anonym giver som ville bidra. Innsamlingsaksjonen skal pågå frem til julaften.

– Det er sterkt å se engasjementet som så mange viser, sier Jacobsen.

Mange ulike formål

– Hva skal midlene som samles inn gå til?

– I det arbeidet Blå Kors Kristiansand driver, er vi opptatt av å sikre sosial inkludering, å forebygge utenforskap og mobbing. Betydningen for barna er stor. Det å få gode opplevelser og mulighet til å kunne være aktivt med, har gode ringvirkninger, understreker han videre.

Han forteller behovene er mange. Blå Kors får mange henvendelser fra familier som ber om hjelp. Det kan gå på alt fra å kunne kjøpe busskort for å kunne delta på fritidsaktiviteter, til å kunne betale medlemskontingenten i et idrettslag, til treningsutstyr, til å kunne ha mulighet til

å gi en liten gave når barnet blir bedt på bursdag til en venn eller en klassekamerat, til å kunne gjennomføre en konfirmasjon, til nye klær, mat og mye mer.

Mange private bidrar også

Mange private har også latt seg engasjere i «En by uten fattigdom»-dugnaden.

– Aksjonen har appellert til mange. Alle som bidrar er med på å utgjøre en forskjell. Vi er takknemlige og ydmyke over det engasjementet og givergleden som møter oss. Alle og enhver fortjener en stor takk, og skal vite at det som man bidrar med, gjør en forskjell i mange, mange menneskers liv, sier Ronnie Jacobsen.