Tom Jochumsen, Nina Cecilie Nepstad og Trond Furseth

En Lister-region uten fattigdom

Tom Jochumsen, Nina Cecilie Nepstad og Trond Furseth
Tom Jochumsen (t.v), Nina Cecilie Nepstad og Trond Furseth

Barnas Stasjon og Blå Kors inviterer alle gode krefter til å gå sammen i en aksjon for å bidra inn mot de over 750 barn og unge i Lister-regionen som lever under fattigdomsgrensen.

Av Ivar Eidsaa

– Vi ser at det nytter å gjøre en innsats, og vi ønsker å forsterke denne, sier Nina Cecilie Nepstad, leder av Barnas Stasjon i Lister.

Barnas Stasjon Lister startet opp arbeidet i august, og erfarer at flere av de familiene man har kommet i kontakt med, også sliter med økonomien, i tillegg til andre utfordringer, hva dette har å si for barn og unge i disse familiene.

Store behov

– Målet er å samle inn en million kroner, penger som uavkortet går for å hjelpe disse barnefamiliene. Vi ønsker å bidra til at flest mulig barn kan få en trygg og god oppvekst. En god oppvekst varer livet, ut, sier Nepstad.

– Midlene vi får samlet inn, skal gi barna mulighet til å delta på aktiviteter og opplevelser på lik linje med andre barn i sin sosiale krets, fremholder Nina Cecilie Nepstad.

Hun forteller at behovene er større og omfatter flere familier enn det man tilsynelatende skulle tro.

– Da vi startet opp i august, var målet at vi i løpet av 2020 kunne gjøre et arbeid inn mot 10 familier. Det ble 16, og tallet har økt. Arbeidet vårt omfatter i dag over 20 familier, og tallet øker stadig, utdyper hun.

Forebygger utenforskap

Pengene skal gå til å støtte familiene med innkjøp av for eksempel treningsutstyr, busskort for å kunne reise til og fra sosiale aktiviteter, kontingenter, bursdagsgaver, klær og kinobillett.

– På denne måten forebygger vi utenforskap, isolasjon, mobbing og sosial ekskludering, legger hun til.

Med seg i innsamlingsaksjonen får hun Trond Roger Furseth og Tom Jochumsen, som til daglig arbeider i fundraisingsavdelingen til Blå Kors Kristiansand.

Mål: 100 bedrifter gir 10.000 hver

– Målet er at 100 bedrifter hver bidrar med 10.000 kroner under aksjonen. Ti Lister-bedrifter har allerede valgt å støtte innsamlingen. Aksjonen pågår gjennom hele februar og mars. Det å møte så mange bedrifter som er opptatt av å utøve samfunnsansvar og bidra, gjør et tydpt inntrykk, sier Tom Jochumsen og Trond Roger Furseth.

– Ikke alle bedrifter har mulighet til å bidra med økonomiske midler. Likevel ønsker disse å bidra, noen gjør det med å gi klær, andre gir utstyr, noe som bidrar på et svært god måte slik at barnefamiliene som trenger det, kan få en god hjelp og håndsrekning, sier Jochumsen.

– Jeg blir rimelig ydmyk og glad over å se viljen til å bidra, sier Furseth.

Hjerteskjærende

– Noe av det mest hjerteskjærende vi opplever i møte med familiene, er når barna ikke kan delta på turer, aktiviteter, selskaper og idrett fordi mor og far ikke har råd til bussbillett, gave, til kontingent i idrettslaget eller nye klær. Det sliter på familiene. Barna kan oppleve utenforskap, isolasjon, mobbing og sosial ekskludering på skolen og i fritiden. Aksjonen som nå er satt i gang, skal bidra til å forhindre dette, sier Nina Cecilie Nepstad, Tom Jochumsen og Trond Roger Furseth.

Dette er Barnas Stasjon:

Barnas Stasjon er et tiltak som retter seg mot familier i sårbare livssituasjoner og som erfarer utenforskap med barn i aldersgruppen 0-8 år, samt gravide.

Barnas Stasjon tilbyr følgelig et trygt møtested for barnefamiliene hvor barnets fysiske og psykiske helse, utvikling og velferd står i fokus. Tilbudet skal være likt og gjenkjennbart, med rom for lokale tilpasninger.

Gjennom å følge barn og familier over tid reduseres sårbarhetsfaktorene og øke beskyttelsesfaktorene. Tilbudene som Barnas Stasjon gir, har fokus på mestring og ressurser hos både barn og foreldre.