Teams-møte med Start-spillere på Fagerholt skole

Verdifullt møte mellom Start og Fagerholt-elevene

Teams-møte med Start spillere.
Teams-møte med Start-spillere på Fagerholt skole.

Det ble en opplevelsesrik skoletime da elevene i 6. klasse ved Fagerholt skole, fikk et digitalt skolebesøk av tre Start-spillere som fortalte om inkludering, lagspill og gode verdier. Temaet for klassebesøket var «Klassen vår – det gode laget».

Av Ivar Eidsaa

– Dette var fint, sier Sara Linnea og Ole, begge elever i klasse 6 C ved Fagerholt skole etter at møtet var over.
I nesten en hel skoletime satt Start-spillerne Henrik Ropstad, Mikael Ugland og Amund Wichne på videolink med elevene, og fortalte hvordan Start jobber for å sikre god inkludering og hindre utenforskap.

Har man det gøy, blir man bedre

– Har man det bra på jobb eller skole og trives godt, så blir man mye flinkere i det man holder på med. Det er når man har det gøy at man blir bedre, sa Mikael Ugland.
Elevene var svært samstemte da Henrik Robstad spurte om elevene hadde fokus på det å skulle forhindre mobbing og sikre et godt og inkluderende miljø.

– Vi må unngå stygt språkbruk. Vi har lært at vi ikke må banne og bruke skjellsord, fremholdt elevene.
Amund Wichne kunne fortelle at fokuset på en god inkludering og et godt miljø har stort fokus innad i Start-miljøet.

Chat-senteret har tidligere hatt et samarbeid med Fagerholt skole. Skoletimen kom i stand takket være et samarbeid mellom IK Start og Blå Kors Chat-senter.

Samarbeid

– Vi har en fire-fem spillere som jobber aktivt med å fremme et godt miljø og hvordan vi skal ha det sammen for å hindre at noen faller utenfor, så dette har vi fokus på hele tiden, sa Wichne.

Foreldreutvalget ved skolen tok tidligere kontakt og spurte om Blå Kors Chat-senter kunne holde et foredrag om hva de unge forteller til chat-tjenestene i forhold til hva de ønsker de voksne skal gjøre for å bedre situasjonen for de som ikke har en god situasjon på skolen.

Det sosiale samspillet

Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter.

Anette Gausdal, virksomhetsleder for Blå Kors Chat-senter, forteller at medarbeiderne ved Chat-senteret utarbeidet et foredrag basert på de mange tusen henvendelsene fra barn og unge om deres opplevelser omkring blant annet mobbing, utenforskap og sosial utestenging.

Foredraget «Det sosiale samspillet, den unge stemme, og den voksnes ståsted» ble filmet, og vist for foreldre og lærere ved skolen. I etterkant av sendingen hadde foresatte et foreldrenettverk hvor de fikk noen case, noen typiske situasjoner som de unge opplever på skolen eller på fritiden som de skulle diskutere i foreldregrupper.

Et godt fungerende samarbeid

Gjennom to temauker ble det i klassene satt fokus på språkbruk hvor man tok opp hvordan vi snakker til og om hverandre, hva som kan gjøres når elever – og voksne, opplever noe som er vanskelig, hvis man blir sinte, hvis man blir lei seg.

– Fagerholt skole er en skole Blå Kors Chat-senter har samarbeidet med tidligere, og det var naturlig for oss å ta kontakt med skolen da Chat-senteret og IK Start ønsket å komme ut med et digitalt skolebesøk, sier Sven Fredrik Stray, selv gammel toppspiller gjennom en årrekke for Odd, Skien, og som nå er prosjektleder tilknyttet Blå Kors Chat-senter i Kristiansand.

– Samarbeidet med både skolen og IK Start har fungert godt. Vi ble møtt med stor velvilje, sier Stray.

– Det er gøy vi fikk dette til. Det er verdifullt for oss at vi kan være med å bidra inn mot et slikt opplegg som dette, sier Espen Børufsen, leder Samfunnsansvar i IK Start.

Betyr mye

– At vi kan bruke profilene vi har i klubben på en god måte ut i samfunnet, betyr mye. Sammen med Blå Kors har vi brukt litt tid på å utvikle en konsept med et godt faglig innhold, og som munnet i opplegget «Klassen vår – det gode laget», sier Børufsen.

- Vi må inkludere alle, og står noen alene, kan vi spørre om de vil være med i gjengen eller leke, sier Ole og Sara Linnea.
Vi må inkludere alle, og står noen alene, kan vi spørre om de vil være med i gjengen eller leke, sier Ole og Sara Linnea.

– Det har vært gøy å møte Start-spillere på denne måten, sier Sara Linnea og Ole, elever i klasse 6 C ved Fagerholt skole. Elevene hadde forberedt mange spørsmål som gikk på inkludering og mobbing.

– Det er fint at de snakker om mobbing, fordi det er så viktig. Det er mange som blir mobbet, og det å høre hva Start-spillerne sier, er fint, sier Sara Linnea.

Godt miljø

Begge sier at miljøet mellom elevene på skolen er godt.

– Vi vet ikke om noen elever blir mobbet på skolen, sier Ole.

– Mobbing er når noen hele tiden sier noe stygt til en annen, og kanskje slår, sier Sara Linnea.

– Også det å stenge noen ute er mobbing, sier Ole.

– Når Start-spillerne sier det ikke er greit med mobbing, så tenker kanskje de som mobber at dette ikke er bra, og at de må slutte med det, sier Ole.

De er også klare på hva de ville gjort dersom de selv blir mobbet. De er samstemte på at de ville vi gått til en voksen som vi kjenner og som er grei og fortalt hva som hadde skjedd.

– Jeg ville også snakket med en venn jeg stoler på, sier Sara Linnea.

Må inkludere alle

De er også enige om ansvaret de selv har.

– Vi må inkludere alle, og står noen alene, kan vi spørre om de vil være med i gjengen eller leke, sier Ole.

Marianne Husebye Andersen, timelærer på 6. trinn ved Fagerholt skole
Marianne Husebye Andersen, timelærer på 6. trinn ved Fagerholt skole.

– Det er så fint at vi har fått muligheten til dette samarbeidet med Blå Kors Kristiansand og IK Start, sier Marianne Husebye Andersen, timelærer på 6. trinn ved Fagerholt skole.

– Det treffer annerledes at elevene kan møte Start-spillerne som er forbilder og idoler, enn om det bare skulle kommet fra lærere og andre voksenpersoner, legger hun til.

Et inntrykk er at språkbruken blant unge er tøffere nå enn tidligere, røffere og mer verdibasert. Stemmer det?

– Da vi startet med temaet språkbruk, så vi hva forskningen har konkludert med. Der fremkommer det at språkbruken i dag ikke er dårligere enn for ti-femten-tyve år siden, men språkbruken blant barn har endret seg ved at de ikke har samme grensene for hvilke arenaer de bruker stygt språkbruk og oftere i situasjoner med voksne tilstede. Derfor oppleves det kanskje som at det er mer stygt språkbruk nå enn før.
Husebye Andersen berømmer idretten for å ta tatt gode grep i forhold til språkbruken som benyttes i det offentlige ordskiftet, opp mot rasisme og opptredenen på banen.

– Fotballen er en stor idrett, og det at IK Start bidrar på denne måten, er viktig. Spillerne er derfor gode rollemodeller for barna, sier hun.

– Da vi arbeidet med tema, hadde vi fremme saken hvor en spiller i Toppserien i fotball kalte treneren fra motstanderlaget for «soper». Det å se at idretten tar grep når denne typen språkbruk forekommer, er viktig. Da ser barna at det ikke er tøft å gjøre slikt, sier hun.