Gustav Steimler og Erlend Steimler.

Samarbeider med Blå Kors og SnakkOmMobbing.no

– Alle skal være inkludert, og betydningen av et godt miljø hvor hver og en kan kjenne seg velkommen og bli ivaretatt på en god måte, kan ikke strekes sterkt nok under. Derfor har vi innledet et tett samarbeid med Blå Kors og deres chat-tjeneste SnakkOmMobbing.no.

Av Ivar Eidsaa

Gustav Steimler, leder av Søgne og Mandal Basketballklubb, har et stort fokus på å sikre god inkludering og legge best mulig til rette for et miljø som gjør at barn og unge kan få et tilbud uten mobbing og utestengelse.

Steimler er til daglig markedsansvarlig i Sør Cup, fotballcupen som i et normalår uten covid-pandemi, inviterer 600 lag til fotballcup i Kristiansand og Vennesla.

Har god kompetanse

– I Sør Cup har vi samarbeidet med Blå Kors og SnakkOmMobbing.no i flere år. Blå Kors har høy kompetanse og mange gode virkemidler for å forebygge utenforskap og mobbing, og har bidratt på en god måte for Sør Cups vedkommende, forteller Steimler.

Ettersom han er svært opptatt av at alle skal kunne være med og kjenne seg inkludert, var tanken kort til å be Blå Kors om et samarbeid.

– Å forebygge mobbing og sikre en god inkludering er noen av vår tids største fanesaker, fremholder Steimler.

Bevisstgjøring

I praksis innebærer samarbeidet at Søgne og Mandal Basketballklubb vil formidle informasjon om SnakkOmMobbing.no, om budskapet og de gode verdiene, og at Blå Kors kan være med på å bevisstgjøre hvor viktig det er å forebygge mobbing.

– Det er viktig å kunne vite hva som skal til for å forhindre mobbing og utenforskap, hva vi kan gjøre for å inkludere på en god måte, og sikre at barna som blir med, kjenner at det å være med i Søgne og Mandal Basketballklubb er en trygg og god plass å være, en plass hvor alle kan utvikle seg på en god måte, sier han.

Basket øker oppslutningen

Under covid-pandemien er det flere idretter som har rapportert om stort frafall av spillere og ledere. Dette har ikke vært trenden i basketballklubben.

– Norsk basketball fortsetter å vokse! Selv i pandemiåret 2020 er det stadig nye barn og unge som vil spille basketball! For vår egen del har vi vokst fra 23 medlemmer i 2019 til 71 medlemmer i skrivende stund. En slik vekst er imponerende og oppmuntrende, og vi gleder oss til enda mer basketglede for enda flere når vi nå kan åpne opp mer. Vi ønsker derfor i første omgang å etablere et tilbud i Søgne til barn i aldersgruppen 10-12 år. Gjennom samarbeidet med Blå Kors og SnakkOmMobbing.no, kan foreldre og foresatte ha trygghet for at vi har stort fokus på et godt og inkluderende miljø for alle, sier Gustav Steimler.