Maria Louise Engervik forteller at i klassetimene ble det også informert om hvem ungdommene kan ta kontakt med dersom de trenger noen å snakke med.

– Vi har truffet en nerve

Det har vært mange ulike reaksjoner når vi har snakket med elevene om psykisk helse. Det er tydelig at temaet har truffet en nerve. Det sier Maria Louise Engervik og Arlena Gran fra Ungprat.no som den siste tiden har besøkt flere skoleklasser i Kristiansands-distriktet for å snakke om psykisk helse med ungdomsskoleelevene i forbindelse med markeringen av Verdensdagen for psykisk helse.

Av Ivar Eidsaa

Der noen har reagert med litt latter, har andre vært noe ubekvemme, mens det for andre har vært tøft å skulle sette fokus på psykisk helse.

Selvmordstanker, mobbing, utenforskap, vonde følelser og opplevelser, men også bevissthet på hva som skaper tilfredshet og god psykisk helse, er noe av det som Engervik og Gran har hatt fokus på i skoletimene.

Maria Louise Engervik
– Det har kommet inn henvendelser til ungprat.no hver eneste dag som skoleturneen er blitt gjennomført. Det gleder oss å se at de unge tar kontakt og setter ord på sin egen situasjon. Det ligger mye god forebygging i slikt, sier Maria Louise Engervik.

Flere tok kontakt

– Det er flere elever som i etterkant av skoletimen har tatt kontakt og ønsker å snakke om det som er tungt og som de sliter med, og som de kanskje ikke har turt å snakke om med andre, sier Arlena Gran for anledningen på besøk ved Havlimyra skole i Kristiansand.

I skoletimene klarer Maria Louise Engervik og Arlena Gran på kort tid å skape en god og trygg ramme. Gjennom litt informasjon og korte videosnutter som setter fokus på ulike sider ved psykisk helse, ender timene ut med en samtale med elevene om hvordan de har hatt det under pandemien, og om hvilke utfordringer de møter i sin egen hverdag.

Arlena Gran
– Vi utfordret dem på å være oppmerksom på de rundt seg. Er det noe jeg gjør eller sier som kan være vondt for noen? Vi var «brutale» og svært ærlig. Vi valgte å bruke ord som «selvmord», «mobbing», og «vold i hjemmet». I tillegg til å følge opp med fokus på at det ikke nytter å være oppmerksom og til stede dersom man ikke tar tak, sier Arlena Gran.

Ble utfordret

– De har på en fin måte klart å sette ord på sin egen situasjon og hvordan de har og har hatt det, sier Maria Louise Engervik.

De to utfordret ungdommene til å være mer til stede, da man kan bekymre seg mye for noe som kan skje i fremtiden, eller gruble mye over det som har hendt før.

– Dette tar bort muligheten for det gode vi kan oppleve her og nå, sier Engervik.

– Det har kommet inn henvendelser til ungprat.no hver eneste dag som skoleturneen er blitt gjennomført. Det gleder oss å se at de unge tar kontakt og setter ord på sin egen situasjon. Det ligger mye god forebygging i slikt, sier Engervik.

Forebygge før det går galt

– Det er helt klart viktig å komme ut og informere om både psykisk helse og hva slags hjelp de kan få, og at det er helt OK å snakke med personer de er trygge på og som de har tillit til, om sin egen situasjon, sier Arlena Gran.

– Det er jo fint å kunne forebygge litt, før det blir for galt for den enkelte, utdyper Engervik.

De to la også vekt på hvor viktig det er å være oppmerksom.

– Vi utfordret dem på å være oppmerksom på de rundt seg. Er det noe jeg gjør eller sier som kan være vondt for noen? Vi var «brutale» og svært ærlig. Vi valgte å bruke ord som «selvmord», «mobbing», og «vold i hjemmet». I tillegg til å følge opp med fokus på at det ikke nytter å være oppmerksom og til stede dersom man ikke tar tak, følge opp det man kjenner/ser/opplever. Alt dette knyttet vi opp mot coronatiden og tiden etter. Opplevelsen vår var at ungdommene fulgte nøye med, deltok mye, og kom bort til oss etterpå, sier Arlena Gran.

Roser prosjektet

I klassetimene ble det også informert om hvem ungdommene kan ta kontakt med dersom de trenger noen å snakke med. Rådene de to gir er å kontakte helsesykepleier på skolen, en lærer ungdommen har tillit til, egne foreldre, en god venn og også andre tilbud som for eksempel Ungprat.no.

– Vi har truffet en nerve, og hvis mulig hadde det vært fint å kunne fortsette utover denne aksjonen, sier Engervik.

Engervik og Arlena Gran arbeider til daglig ved Blå Kors Chat-senter, og er blitt leid inn til dette prosjektet. Det samme er tilfellet med Arlena Gran.

Trond K. Taraldsen som er kontaktlærer for klasse 9 A ved Havlimyra skole roser prosjektet.

– Det er et viktig tema som det settes fokus på her, og det som er blitt formidlet i denne timen er et fint utgangspunkt å bygge videre på i skoletimene som kommer, sier Taraldsen.

Dette er Ungprat.no:

Ungprat.no tilbyr gratis, lokal anonym samtalehjelp til barn og unge mellom 13-24 år i Kristiansand, som trenger noen å prate med. Ved å sende PRAT til 2474, kobles ungdommen til en samtalepartner innen 24 timer. Det er også mulig å booke time med en av Ungprat.no`s samtalepartnere på nettsiden. Ungprat.no ønsker å bidra til at Kristiansand kan bli det beste stedet å vokse opp for barn og unge.

Ungprat.no har mange trygge voksne som kan møtes til samtale på kafeer, ungdomsklubber, idrettsarenaer og konserter. Ungprat.no er også tilstede på noen av de åpne samlingene til Blå Kors Ung, som et «drop-inn»-tilbud.