Staben ved Blå Kors barnas stasjon Kristiansand

– Uten dere ville byen vært fattigere

– Dere har gjennom de ti årene som er gått tatt vare på familiene på en flott måte. Når man kommer til Blå Kors barnas stasjon blir man tatt imot på en varm og omsorgsfull måte og når man går derfra er man fylt opp med en varm og omsorg som er helt unik. Jeg er så glad for at Blå Kors barnas stasjon finnes i Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

Dette var en del av Birgitte Løvold fra Barnevernstjenesten sin hilsen i anledning 10-års markeringen av Blå Kors barnas stasjon i Kristiansand. Det er i disse dager ti år siden Blå Kors etablerte Barnas Stasjon i Kristiansand, og da jubileet skulle markeres, var det mange som var invitert; samarbeidspartnere, støttespillere og mange andre venner av arbeidet.

Det var i kjølvannet av TV-aksjonen i 2009 og arbeidet som pågikk i Blå Kors om å stake ut en ny kurs for å svare på dagens og morgendagens utfordringer, at Barnas Stasjon så dagens lys. Den første ble etablert i Fredrikstad, deretter fulgte flere andre etter, og i Drammen og Kristiansand ble tilbudet startet opp i 2011, og ble raskt populært med brukere fra store deler av Sørlandsregionen.

Arvid Solheim og Lisbeth J. Gallefoss
Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand, rettet en stor takk til Lisbeth J. Gallefoss som var den første virksomhetslederen for Blå Kors barnas stasjon Kristiansand.

Over 400 brukere

Arbeidet har vokst, og med tiden er et betydelig antall familier vært brukere, noen for en liten periode, andre med en lengre tidshorisont, og der noen har vært brukere og kan gå videre, har andre kommet til.

– I dag har vi noe over 400 brukere. Antallet har vært jevnt økende over tid, sier Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder Barnas Stasjon Kristiansand.

Anne-Randi Hanssen og Arvid Solheim
Anne-Randi Hanssen, virksomhetsleder Barnas Stasjon Kristiansand, ble hedret med Blå Kors sin gullnål for sin mangeårige innsats

Mange bidragsytere

– Det er mange som har vært bidragsytere underveis. Det er sammen vi blir gode. Barnas Stasjon kan ikke endre noe alene. Et godt samarbeid er preget av respekt, respekt for andres kunnskap, det er å ha tillit til hverandre. Med tillit skapes det mot, mot til å stå opp for egne meninger. Det handler også om ydmykhet og glede, glede over at mennesker kan lykkes. Det er sammen med alle samarbeidspartnere og andre aktører, at vi blir sterke, og at vi kan få til det vi alle brenner for, nemlig å hjelpe det enkelte menneske, familien og barnet, sier Anne-Randi Hanssen.

Blir ivaretatt på beste måte

– Vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet som preger arbeidet. Det må vi ta vare på og utvikle, legger hun til.

– Når vi sender familier til dere, vet vi at de blir ivaretatt på beste måte, at det er trygt for dem, at de blir lyttet til. Det gjør at det er godt for oss å kunne anbefale Barnas Stasjon, og vi vet hva familiene går til, sier Birgitte Løvold fra barnevernstjenesten.

Birgitte Løvold
– Vi er så heldige som har Barnas Stasjon i Kristiansand, sa Birgitte Løvold fra barnevernstjenesten i sin hilsningstale.

– Dere har hele tiden vært på utkikk etter stadig flere eller bedre tilbud til familiene. Strikkekafe, dagsturer, sinnemestring, samværsgrupper, turgrupper, grupper for eldre barn, mangfoldsgrupper, Marte Meo, samtaler og veiledning og dere har leiligheter hvor familier som har behov kan bo for en periode. Dere har alltid vært positive og på tilbudssiden. Innad hos oss er lovordene mange, dere er rause, varme, inkluderende og omsorgsfulle, sier hun videre.

Vi er så heldige som har Barnas Stasjon i Kristiansand. Uten dere ville byen vært fattigere, sier Birgitte Løvold.

Sveinung Hølmebakk underholdt.
Sveinung Hølmebakk underholdt.