En seier for alle dem som trenger hjelp

– Dette er en seier for alle dem vi jobber for til daglig. Det sier daglig leder Arvid Solheim etter at bystyret onsdag ettermiddag vedtok et budsjett som innebærer et fast rammetilskudd til Blå Kors Kristiansand på 7,5 millioner kroner i året de neste fire årene, til sammen 30 millioner kroner.

Av Ivar Eidsaa

Spenningen var til å ta og føle på da bystyrepolitikerne skulle stemme over de ulike budsjettpakkene som lå på bordet. I et av forslagene, fra Arbeiderpartiet og deres budsjettpartnere, lå det inne noen penger i form av et mindre rammetilskudd til Blå Kors Kristiansand. I et annet budsjettforslag, fra Høyre, Frp, KrF, Pensjonistpartiet og de to uavhengige representantene Fardal og Homme, lå det inne et rammetilskudd på 7,5 millioner kroner hvert av de kommende fire årene.

Først falt Venstres forslag, så fikk forslaget fra den borgerlige blokken flertall, med en stemmes overvekt, 36 mot 35 stemmer.

Latter og tårer

Da vedtaket var gjort, kom smilet, den forløsende latteren – og tårene.

– Dette har vi arbeidet for i flere år, sa Arvid Solheim.

– Tenk, 7,5 millioner kroner til Blå Kors! Tenk hva dette vil ha å si for dem vi ønsker å hjelpe, hvor utgangspunktet vårt er at «med hjerte, kunnskap og kraft skaper Blå Kors muligheter for mestring og mening». Det er mange som kommer til å kjenne og erfare hva dette betyr i den enkeltes hverdag.

Ikke avgjort hva pengene skal gå til

Hva pengene nå skal brukes på, er ikke avgjort.

– Vi har tidligere søkt om å få et rammetilskudd, men søknaden har ikke fått flertall i bystyret. Vi hadde jo et håp om at det ville bli et annet utfall i år, men vi har ikke bestemt hva pengene skal brukes til, rett og slett for å unngå å bli skuffet dersom bystyret sa nei, fremholder Solheim.

– Men det blir nok en kombinasjon av midler til nye satsinger, og støtte til de som trenger det, samt at noen av midlene nok vil gå til noen av virksomhetene våre som er underfinansiert, og til å trygge arbeidsplassene, sier Solheim. 

Carina Klungland, Stig Rune Skaran, Stine Hermansen Bomann og Tone Rønning Dahl
For tiden er det julegaver, matkasser, klær og annen støtte som preger dagene hos Blå Kors Kristiansand .

Mange nye satsinger i 2021

Blå Kors Kristiansand har i 2021 lansert flere nye satsinger, blant annet Gatenært, en avtale med Avfall Sør om å drifte gjenbruksbutikken på Mjåvann, CVidere som er en satsing for å gi arbeid til unge som trenger det, terapitilbudet Kompasset og en forsterket innsats for å kunne gi julegaver og tøy til personer og familier som trenger det.

Mye av arbeidet handler om å drive et forebyggende arbeid overfor ungdom, motivere dem til å fortsette på skolen, og legge til rette slik at ungdommene kan få gode tilbud å delta i. 

– Vi vet at 70 prosent av barn som vokser opp i et hjem med rus, arver foreldrenes rusproblem, så jo flere vi kan hjelpe til å få en annen og bedre start i livet, jo bedre er det, legger han til.

Berører 70.000 mennesker i året

Med utgangspunkt i Kristiansand driver Blå Kors med ti ulike virksomheter (Blå Kors ferier, Blå Kors Chat-senter, Blå Kors Posebyen Kulturskole, Blå Kors Posebyen Frivilligsentral, Steg for steg, Barnas Stasjon, Blå Kors kompasset, Blå Kors Arbeid og Inkludering, Blå Kors Ung og Blå Kors Vision Aktivitetspark).

– Vi berører rundt en 70.000 mennesker i året gjennom det arbeidet som drives i Kristiansand, og vi ser at det nytter, at mange får hjelp til å ta gode steg i livet. Mellom 30 og 40.000 unge forholder seg til et eller flere av våre tilbud i løpet av året. Derfor er et slikt tilskudd som bystyret nå gir så viktig for oss, sier han.

– Når vi får en slik gave, kan vi i enda større grad hjelpe mennesker som trenger det, for vi et utålmodige i iveren etter å nå flere, fortsetter han.

Senest oppdatert: 22.12.2021