Verdenskonferansen gruppebilde

Mange frivillige i gang under verdenskonferansen i Kristiansand

Det krever et stort apparat med frivillige for å sikre en god gjennomføring av verdenskonferansen «The 9th International Adventure Therapy Conference» som nå er i gang i Kristiansand. Frivillige fra seks land er med, deriblant et stort knippe fra Blå Kors Kristiansand.

Av Ivar Eidsaa

– Endelig er vi godt i gang. Det har vært mye jobbing i forkant for å sikre en så god gjennomføring som mulig. Heldigvis er det et stort knippe personer som har takket ja til å jobbe som frivillige under konferansen, forklarer Gro Anita Kåsa Poulsen fra Blå Kors Kristiansand. Konferansen arrangeres i samarbeid mellom Sørlandet sykehus, Kristiansand kommune, Universitetet i Agder, Agder fylkeskommune og Blå Kors Kristiansand.

– Dette er den ledende internasjonale samlingen innen naturbasert psykisk helsearbeid, utendørsterapi og rehabilitering.

Gro Anita Kåsa Poulsen

Deltakere fra 43 nasjoner

– Hele 380 personer fra 43 nasjoner deltar fysisk på konferansen. I tillegg deltar 130 fra fem andre land digitalt, noe som betyr at 48 land er representert under konferansen, opplyser Iris Anette Olsen, avdelingssjef ved Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse) ved Sørlandet sykehus HF.

– Det fordrer et stort apparat for å sikre gjennomføringen. Men når så mange stiller velvillig opp, går det bra, sier Vetle Åsen Brunner som leder flokken på rundt 30 frivillige medarbeidere.

De frivillige kommer fra Finland, Danmark, Belgia, Tyskland, India og Norge. Flere av dem studerer i Norge allerede. Noen kommer fra Friluftsutdanningen ved USN (universitetet i Sørøst Norge) i Bø, andre kommer fra ulike utdanninger i utlandet.

Sammensatte arbeidsoppgaver

Vetle Åsen Brunner forteller at logistikk, transport, produksjon, distribusjon av mat, camp og servicesenter er noen av arbeidsoppgavene som gjengen har ansvaret for.

– Vi rigger også de sosiale arrangementene, samt at vi har etablert egne lag som vil gå vakter på campområdet når konferansen fortsetter på Hovden i morgen. Grendehuset på Hovden blir hovedbase for konferansen, med idrettsplassen nedenfor som camp, sier Åsen Brunner.

Monica Aadnevik Tobiassen jobber til daglig ved Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse), og er Tidgiver i Blå Kors Ungprat.no.

– Jobben i service-teamet innebærer å hjelpe konferansedeltakerne til rette med stort og smått, både praktisk og ved å gi informasjon, forklarer Monica Aadnevik Tobiassen.

Ansvaret for all logistikk

Gunnar Oland Åsen er psykologspesialist og enhetsleder i Abup. Han har ansvaret for all logistikk rundt arrangementet, og det praktiske som skal være på plass når konferansedeltakerne drar til Hovden. Det er mye logistikk som skal på plass når deltakerne på onsdag forflyttes gjennom Setesdalen. Her kan de velge mellom varierte aktiviteter som kano-tur i Ogge eller Otra, tur til Håhelleren, Galten eller Reiersfossen. For familiedeltakerne er det lagt til rette for tur til Bygland eller Bragdøya, og en egen tur for ungdommene til Via Ferata i Valle. DnT Sør og Midt-Agder Friluftsråd bidrar med tilstedeværelse og utlån av utstyr for å gjennomføre noen av aktivitetene. Vi er svært takknemlige for det gode samarbeidet med de frivillige aktørene rundt oss fremhever Gunnar Oland Åsen.

Bildetekst:

Bilde nr. 1392:

Konferansen er i gang, og mange frivillige må til for å sikre en god gjennomføring. Øverst fra venstre: Gunnar Oland Åsen, Abup, Monica Aadnevik Tobiassen, Blå Kors Ungprat.no, i midterste rekke: Iris Anette Olsen, Abup, Vetle Åsen Brunner, frivilligkoordinator/student, Gro Anita Kåsa Poulsen, Blå Kors Kristiansand og Søren Steen Nielsen, frivillig fra Danmark (foran).