The 9th Internation Aladventure Therapy Conference

Verdenskonferansen er i gang

I disse dager er deltakere fra 47 nasjoner samlet til internasjonal konferanse som forflytter seg fra Kristiansand til Setesdal og Hovden. Sørlandet sykehus HF, Universitetet i Agder, Kristiansand kommune, Agder fylkeskommune og Blå Kors Kristiansand samarbeider om gjennomføringen av den kombinerte verdenskonferansen The 9th International Adenture Therapy Conference/3rd Gathering for Adventure Therapy in Europe (9IATC/3GATE). 

Logo 9IATC 2022

Av Ivar Eidsaa  

Verdenskonferansen åpnet mandag 20. juni med en åpningsseremoni hvor ordføreren i Kristiansand deltok. De to første dagene har foregått på Campus til Universitetet i Agder. Onsdag forflytter hele konferansen seg fra hav til hei, hvor arrangementets andre del foregår på Hovden. 

Hilste velkommen

Ordfører i Bykle ønsker velkommen til Hovden torsdag, etterfulgt av et musikalsk innslag av Kirsten Bråten Berg og Sigurd Brokke. Konferansedeltakerne feirer St.Hans ved Hegni på Hovden hvor det blir tradisjonell båltenning og et kulturelt bidrag fra Setesdalsmuseet og kveding ved Vetle Tveiten Hoslemo.   

Norsk vertskap

I år er det 25 år siden den første internasjonale adventure therapy-konferansen ble avholdt for første gang i Australia, og Norge har æren av å være vertskap for den niende konferansen i rekken. Konferansetemaet «Journeying together» har fokus på fagfeltets nåværende status og videre utvikling både lokalt og globalt. «Journeying together» representerer også deltakernes fysiske reise gjennom Agderregionen. 

Etter to dager ved kysten i Kristiansand forflyttes hele konferansen gjennom Setesdal opp til fjellet på Hovden. Underveis får deltakerne mulighet til å velge mellom en rekke utendørsaktiviteter, samtidig som de inviteres inn i den norske friluftslivskulturen og får opplever flere vakre lokasjoner på reisen. De to siste konferansedagene avholdes på Hovden. 

Vetle Tveiten Hoslemo Foto: Geir Daasvatn
Når konferansen forflytter seg til Hovden blir det bl.a. kveding ved Vetle Tveiten Hoslemo Foto: Geir Daasvatn

Lang planleggingstid

Den lokale konferansekomiteen har gjennom lang tid jobbet for å sikre en inspirerende, lærerik og minneverdig opplevelse for alle deltakere. Carina Ribe Fernee fra Abup (Avdeling for barn og unges psykiske helse), Sørlandet sykehus har sammen med Leif Roar Kalleberg fra Energiverket, Kristiansand kommune hatt hovedansvaret for den lokale komiteen som har jobbet med konferansen. 

Iris Anette Olsen, avdelingssjef ved Abup og Gro Anita Kåsa Poulsen, seniorrådgiver i Blå Kors Kristiansand peker på at det på Sørlandet finnes et stort og variert miljø for naturbasert helsearbeid.   

Gro Anita Kåsa Poulsen og Iris Anette Olsen
– Gjennom Blå Kors Norge har vi sammen søkt, og fått innvilget, støtte fra Stiftelsen DAM for å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel for å styrke familier som opplever helseutfordringer, forteller Gro Anita Kåsa Poulsen og Iris Anette Olsen.

Natur som arena for psykisk helsearbeid

Bruk av naturen som arena for psykisk helsearbeid og utendørs aktiviteter, behandling og forebygging, har fått stor og økende oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt.  

Erfaringen og forskningen som er blitt gjort på området viser at friluftsterapi gir fine og gode muligheter inn i terapi- og oppfølgingsarbeidet.  

– Vi lever i en tid hvor mange unge sliter, med spiseforstyrrelsesproblematikk, angst og nevroforstyrrelser. Vi samarbeider tett med kommuner og det frivillige apparatet for å styrke det forebyggende arbeidet som gjøres, sier Iris Anette Olsen.  

– Jo tidligere ungdom med utfordringer får hjelp, jo færre vil ha behov for den behandlingen som Abup kan gi. Får barn og unge tidlig hjelp, vil det forebygge en negativ utvikling, sier hun.  

Førstelinjetjenesten

Et sentralt element i dette er å styrke førstelinjetjenesten, så som helsesykepleier, kommunene og skolene.   

– Gjennom Blå Kors Norge har vi sammen søkt, og fått innvilget, støtte fra Stiftelsen DAM for å satse på naturbasert familiearbeid som et virkemiddel for å styrke familier som opplever helseutfordringer, forteller Gro Anita Kåsa Poulsen. 

Prosjektet vil utvikles i et samarbeid mellom lokale aktører, både fra frivillig sektor, kommune og spesialisthelsetjenesten. Internasjonale ressurser vil også bli tilknyttet prosjektet. En av disse er Pekka Lyytinen som har holdt et av hovedinnleggene på konferansen.   

Hvilken retning tar faget

Det henger blant annet sammen med at et tema under verdenskonferansen har vært hvilken retning skal frilufsterapien skal, bør og må følge videre for å jobbe frem modeller som treffer bedre i møte med problemer og utfordringer tidlig, og på kommunalt nivå.   

– Og da er det viktig å understreke at friluftsterapi er noe ganske annet og mye mer omfattende enn å ha turgrupper for barn, slår Gunnar Oland Åsen fast.  

Et annet tema er fagkompetansen i dag er mye mer bevisst på hvor mye det betyr for barn å være mer ute i naturen for å skape bedre vilkår for utvikling enn hva som var tilfellet tidligere.  

Tettere samarbeid

– Hva kan bli effekten av en slik konferanse på sikt?  

– At vi tilnærmer oss hverandre enda mer og samarbeider enda tettere, og at vi sammen utvikler kunnskap og tiltak som bidrar til å hjelpe enkeltmennesker til bedre liv og samfunn til mer bærekraftige strukturer for helse og velvære sier Olsen.  

Hele 380 personer fra 43 nasjoner deltar fysisk på konferansen, i tillegg til 130 digitale deltakere fra fem andre land, noe som betyr at 48 land er representert under konferansen.   

– Temaene favner bredt, og kontaktene som knyttes under en slik konferanse vil bety mye i det daglige arbeidet hver og en av oss gjør, i tillegg til at forskningen intensiveres enda mer. I en praktisk hverdag prøver vi å dele vår kompetanse gjennom gjensidig samarbeid, mener hun.