Ansatte i Blå Kors ferier

Gir gode ferieopplevelser til enda flere

– Vi gir i sommer gode ferieopplevelser til over 700 personer, sier Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier. I tillegg arrangerer virksomheten ferietilbud i alle skoleferier gjennom hele året.

Av Ivar Eidsaa

Sommersesongen står for døren. Etter to somre på rad med strenge smittevernregler, ser mange frem til en ferie uten begrensninger. Men det er ikke alle som har mulighet til å kunne reise på ferie med seg og sine.

– Vi har fått flere som søker om et ferieopphold gjennom Blå Kors ferier enn noen gang, sier Roland.

Det skyldes at mange har en utfordrende hverdag med høye strømpriser, drivstoffutgifter og stigende renter. Men det er ikke bare lavinntekt som gjør at flere må skyte en hvit pil etter det å reise på ferie med familien.

Sammensatte utfordringer

– Ofte handler det vel så mye om å ha sammensatte utfordringer; psykiske utfordringer og en tidligere rusavhengighet, gjerne i sammenheng med lavinntekt, sier Roland.

Flere søker om hjelp via Blå Kors ferier, og det å kunne gi et tilbud til så mange som mulig, er drivkraften for Roland og staben for øvrig i Blå Kors ferier.

– Vi har fått 18 millioner kroner fra Bufdir fordelt over tre år. Det skaper forutsigbare rammer, og også en annerkjennelse til det arbeidet alle involverte i Blå Kors ferier legger ned for å kunne nå så mange som mulig med et godt tilbud, sier hun.

– Vi kan gi et tilbud i alle skolens ferier gjennom året, og det største trøkket får vi sommerstid.

Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier

Tilbud i alle skolens ferier

Det skal i sommer gjennomføres sørlandsferier med to ferieuker på Birkeland, i Lyngdal, Kristiansand og på Scandic Hotel Bystranda. I tillegg kommer ferieturer til Sjusjøen, Åstjern og Hovden.

Blå Kors ferier gir i sommer et ferietilbud til over 700 personer, store som små. Tar man med de ferieoppholdene som ble gjennomført i pinsen, og de som kommer på ettersommeren, vil Blå Kors ferier samlet gi et ferietilbud til rundt en tusen personer.

Mange får et ferieopphold, men det er også mange som søker og som Blå Kors ferier må takke nei til da det ikke er midler til å arrangere flere ferier.

Mange på venteliste

– Det er utrolig vondt og smertefullt for hver av de 700 familiene som søker og hvor det ikke er plass. Disse står på venteliste. Vi ser jo hvor mye det betyr å kunne reise på et ferieopphold sammen som familie og skape gode opplevelser og minner man kan ta med seg inn i hverdagen når sommeren er over, sier Synnøve Roland.

Feriene som Blå Kors ferier gir bygger på barnas egne premisser, samt at Roland og hennes stab av ansatte og frivillige legger til rette for at barn og foreldre kan oppleve mestring, og gode opplevelser sammen.

Som faren som slet med angst og ikke ville være med på noen av aktivitetene som barna var med på. Men under ferieoppholdet i regi av Blå Kors ferier, kjente han på trygghet og opplevde mestring, og sammen kunne familien få gode opplevelser sammen.

– Det å se gleden hos barna over at pappa var med hele tiden, er ubetalelig. Det gjør et dypt inntrykk. Det å kjenne på en slik mestringsfølelse, er noe både barn og foreldre kan ta med seg tilbake i hverdagen når ferieoppholdet er over.

Sterke opplevelser

I tillegg til de feriene som Blå Kors ferier arrangerer i egen regi, er det også mange som får et ferieopphold gjennom det samarbeidet som man har med prosjektet Hjerterom, hvor 27 campingplasser, feriesentre og hotell tilbyr gratis overnatting og opphold til familier som søker via Blå Kors ferier.

– I sommer vil 65 familier få et slikt opphold gjennom Hjerterom, sier Roland som ikke kan berømme nok den viljen til å bidra som eierne av campingplassene, feriesentrene og hotellene utviser for å gjøre det de kan for å skape gode opplevelser for disse gjestene.