Cato Wiig var et eneste stort smil da han ble tildelt prisen Årets Comeback da Blå Kors Kristiansand nylig gjennomførte årets sommerfest

Rusfri i over 10 år og hedret med pris

– Jeg hadde aldri vært i fast jobb i hele mitt liv. Nå har jeg attpåtil fått fast jobb.

Cato Wiig var et eneste stort smil da han ble tildelt prisen Årets Comeback da Blå Kors Kristiansand nylig gjennomførte årets sommerfest for ansatte, deltakere, Tidgivere og samarbeidspartnere.

Av Ivar Eidsaa

– De aller fleste som kommer til oss etter å ha vært på kjøret, er hundre prosent arbeidsuføre. Vårt mål er å hjelpe til med å bygge opp mennesker, hjelpe og støtte den enkelte så godt vi kan slik at de kan komme tilbake til et rusfritt liv, og til arbeidsliv eller utdanning, fremholdt daglig leder Arvid Solheim da han skulle tildele prisen.

– Rett som det er, er det mennesker som begynner hos oss som ender opp å kunne få en jobb, å bli arbeidsføre, flere også i hundre prosent. Du er en slik, Cato, sa Solheim da han overrakte prisen til formidabel applaus til de over to hundre gjestene som var med på sommerfesten.

– Jeg hadde 27 år langt hull i CV`en. Nå har jeg vært rusfri i ti år og syv måneder.

Cato Wiig etter å ha mottatt blomster og diplom

Cato Wiig vokste opp i et svært voldelig hjem, begynte å ruse seg tidlig, kom ofte på kant med loven, og var på god vei til å ende opp som statistikk. Men han er også et godt eksempel på hvilken hjelp Blå Kors Kristiansand kan gi for å bidra til at enkeltmennesker får en ny start i livet. Det var da han kom til Kristiansand han fikk den hjelpen han trengte. I dag hjelper Cato Wiig andre som sliter, i tillegg til jobben han gjør i Blå Kors Kristiansand.

Blå Kors steg for steg var viktig

– I alle de vonde årene skrudde jeg av følelsene rett og slett for å overleve. Som rusfri har jeg fått hjelp til å bearbeide dem, finne et fotfeste og komme videre. Det var en lang kamp tilbake, og hjelpen fikk jeg blant annet gjennom Blå Kors steg for steg her i Kristiansand, har Cato Wiig tidligere fremholdt i et tidligere intervju

Da han kom til Kristiansand med lav selvfølelse og få lyse utsikter for sitt videre liv, ble han med i Blå Kors steg for steg Kristiansand. Han fikk en person som fulgte ham opp, han begynte som frivillig og hjalp til med praktiske gjøremål. Etter hvert som mestringsfølelsen vokste, økte også selvtilliten. I dag er Cato Wiig nærmest som en arbeidende vaktmester å regne. Han jobber sammen med andre som er en del av det samme programmet han selv har fulgt.

Hjelp til selvhjelp

– Det er slik arbeidet drives, hjelp til selvhjelp, sier Cato, og legger til at han er dypt imponert over hva Blå Kors i Kristiansand får til selv med små midler.

– Blå Kors Kristiansand har brukt betydelige ressurser for å få meg på bena og gi meg den hjelpen jeg trengte for å mestre livet. Alternativet hadde vært å fortsette livet på gaten, gått ut og inn av fengslet, fortsatt å ruse meg, fått tilbud om behandling og så etter en kort stund vært ute igjen til det samme livet, med det resultatet at jeg hadde kostet samfunnet mange millioner. Det er en god investering for både for samfunnet og den enkelte som får hjelp, at medarbeiderne i Blå Kors stiller opp, har Wiig fremholdt i et tidligere intervju.