Blå Kors Kristiansand. Foto: Morten Krogstad

Bærekraftprosjektet 2022 gav 50.000 til i Blå Kors Kristiansand

– Dette er en flott gave som gjør at vi i enda større grad kan gjøre en innsats for å fjerne plast og søppel i skjærgården og i naturen.

Av Ivar Eidsaa

Det var en glad og takknemlig Inger Sørensen, virksomhetsleder for Blå Kors steg for steg, som sammen med Kyrre Melbø og daglig leder Arvid Solheim, kunne motta en gavesjekk på 50.000 kroner, da Sparebanken Sør samlet delte ut en million kroner fra Bærekraftprosjektet 2022 til flere organisasjoner og prosjekter.

– Bærekraftsprosjektet 2022 er en hyllest til de lokale ideene og prosjektene som bidrar til en bærekraftig framtid i landsdelen vår, sier Nina Sørensen, regionsjef for privatmarkedet i Kristiansand-regionen i Sparebanken Sør, og Kjell Tore Omland, regionbanksjef for bedriftsmarkedet.

Blå Kors Kristiansand startet i 2021 opp Marin Omsorg, etter inspirasjon og støtte fra Miljøstiftelsen Elv og Hav i Fredrikstad. Tilbudet skal være en sosial aktivitet og bidra til inkludering, samt være et viktig supplement til ryddingen av lokal forsøpling i skjærgården.

– Siden vi startet opp for et år siden har vi plukket over ti tonn søppel, og vi er ute hver uke, året igjennom.

Kyrre Melbø, prosjektleder.

Totalt deler Sparebanken Sør ut en million kroner til gode bærekrafttiltak både i Skien, Arendal, Mandal og Kristiansand, hvor altså Blå Kors Kristiansand fikk 50.000 kroner.

Kriterier for mottakere av bærekraftprisen

Mottakere av bærekraftprisen må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier lokalt, nasjonalt eller globalt:

  • Gjennomførte prosjekter i 2022 og/eller i prosess med å gjennomføre tiltak eller prosjekter innen grønn teknologi, grønne produkter, grønn omstilling, klimakutt m.m., for å bidra til å stoppe klimaendringer og oppfylle Parisavtalen.
  • Gjennomførte aktiviteter i 2022 og/eller i prosess med å gjennomføre forsknings- og utviklingsaktiviteter for å bidra til å stoppe klimaendringer og oppfylle Parisavtalen.
  • Gjennomførte aktiviteter i 2022 og/eller i prosess med å formidle kunnskap eller å skape engasjement om klimaendringer på en forbilledlig måte.
  • Planlagte og/eller i prosess med å gjennomføre prosjekter og felles initiativ eller aktiviteter for å redusere forsøpling og forurensning i hav og på land, som vil gi positive resultater for miljø og klima for allmenheten.

Midlene deles ut til en eller flere personer, organisasjoner, bedrifter eller virksomheter som er etablert og har sitt virke i Sparebanken Sørs markedsområde.

Dette er Blå Kors steg for steg:

Blå Kors steg for steg er et recoveryorientert, brukerstyrt lavterskeltilbud for personer som av ulike årsaker opplever utenforskap. Det kan handle om rus og kriminalitet, men også ofte om ensomhet, behov for sosiale nettverk, økonomi, jobb og utdanning – alt dette som gir mening til livet for de fleste av oss.

I Blå Kors steg for steg motiveres mennesker til å gripe fatt i sine utfordringer, det som begrenser for å etablere nye mønstre.