Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.

Blå Kors Kristiansand har overtatt praktbolig på Røyknes

Blå Kors Kristiansand har overtatt den gamle «Maskinmesterboligen» som i flere år huset maskinmesteren ved Nomeland kraftverk på Røyknes.

Av Ivar Eidsaa

– Dette skal bli et sted for rekreasjon for alle deltakere, ansatte og Tidgivere i Blå Kors. Det sier daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.
Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.

Det var i oktober i fjor at Å Energi tok kontakt med Blå Kors for å høre om organisasjonen kunne være interessert i å overta den gamle maskinmesterboligen som ligger et par-tre lange steinkast fra Nomeland kraftstasjon.

– Det var en fantastisk henvendelse å få. Vi diskuterte saken internt, og styret gav sin tilslutning. Siden har vi også arbeidet med alt det formelle, sier Solheim, der han sitter ved siden av Olav Ausel leder for eiendomsavdelingen i Å Energi, i den gamle boligen som ble oppført i 1915.

Arvid Solheim og Olav Ausel foran maskinmesterboligen på Røyknes
Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand, og Olav Ausel fra Å Energi markerer eiendomsoverdragelsen med et håndtrykk.

Idyllisk beliggenhet

Boligen er idyllisk plassert, med utsikt til det store vannet nedenfor Nomeland kraftstasjon. Selve tomten er på tre mål.

– Nå går vi i gang med å pusse opp boligen. Vi satser på at alt er ferdigstilt innen jul, fremholder Solheim.

– Ettersom boligen nok vil bli mye brukt, er vi opptatt av dette skal bli et fint sted, et sted å trives, med skikkelige møbler, gode senger og en gjennomført god standard, sier Solheim.

Bygget på Røyknes har bl. a flotte utskjæringer over vinduer og dører.
Bygget på Røyknes har bl. a flotte utskjæringer over vinduer og dører.

– Hvorfor har Å Energi valgt å gi boligen til Blå Kors, Olav Ansell?

– Boligen har lenge vært en del av virksomheten vår. Den huset maskinmesteren i mange år, og er senere blitt brukt i undervisningsøyemed når vi har hatt skoleklasser på omvisning på kraftverket. Etter hvert er boligen blitt mindre og mindre brukt. Den har stått tom lenge, og da den ikke lenger var en del av kjernevirksomheten vår, valgte vi å selge.

– Blå Kors står i en særstilling

Olav Ausel forteller at da Å Energi diskuterte hva kraftselskapet skulle gjøre med eiendommen, ble ledelsen raskt enige om å selge til en aktør som gjorde at boligen kunne komme til nytte og glede for mange.

Han sier i så måte står Blå Kors Kristiansand i en særstilling.

– Det skal noe til å ta boligen i bruk og transformere den til noe nytt som kan komme mange til gode – og nytte. For oss er det en glede å skulle gi stafettpinnen videre til Blå Kors Kristiansand. Jeg blir varm i hjertet og direkte rørt når jeg hører hva plassen nå skal brukes til. Det setter ledelsen og konsernsjef, Steffen Syvertsen, veldig stor pris på, sier Ausel.

Arvid Solheim og Olav Ausel signerer de siste papirene.
Arvid Solheim og Olav Ausel signerer de siste papirene.

Rekreasjon og gode aktiviteter

– Plassen er rett og slett unik, og egner seg som et godt treffsted for alle de 12 virksomhetene i Blå Kors Kristiansand. Her kan Blå Kors ferier ta med seg feriegjester, her kan dem som er i behandling og ettervern komme for rekreasjon og gode aktiviteter, for å ha nevnt noen eksempler, sier Arvid Solheim.

Ved vannet kan man bade. Det ligger godt til rette for kajakkturer. Turterrenget er godt, og bare ti minutters gange unna, ligger endestasjonen til Setesdalsbanen på Røyknes. På tomten vil det komme gapahuker, sittegrupper og bålplasser.

– Vennesla kommune er i gang med å anlegge en ny tursti fra Vennesla til Iveland, og eiendommen ligger rett ved der turløypen vil komme. Så plassen vil også komme dem til gode som ønsker å ta et stopp for en kopp kaffe eller vaffel dersom man skal ta turen fra Vennesla til Iveland, sier Arvid Solheim.

header
Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.
Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.