Kirketurne med Jan Eggum

Populære Eggum-konserter

Publikum sluttet opp om kirketurneen til Jan Eggum. Konsertene ble en fin anledning til å gjøre arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver på Sørlandet kjent.

Av Ivar Eidsaa

Blå Kors Kristiansand har ikke bare et omfattende arbeid i Kristiansand-regionen. Det drives også et arbeid i så vel Lister-regionen som i Arendal-regionen. Konsertene som ble gjennomført i Sirdal, Lyngdal, Mandal, Kristiansand og Arendal, ble dermed også en fin anledning til å gjøre arbeidet som Blå Kors Kristiansand driver mer kjent.

«En by uten fattigdom»

– Det har vært fint å se at så mange kom på konsertene, hvor billettinntektene går til Blå Kors sitt arbeid for barn og unge, sier daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Et av stikkordene for arbeidet som drives i Kristiansand-, Lister- og Arendal-regionen har Blå Kors Kristiansand valgt å kalle «En by uten fattigdom».

I Kristiansand lever mer enn ett av ti barn i familier med vedvarende lav inntekt. Det betyr at hver dag våkner over 3.000 barn opp til en ny dag preget av utenforskap og bekymringer.

Blå Kors treffer mange sårbare familier som har store økonomiske utfordringer og som trenger hjelp.

Å bedre barns oppvekstvilkår

Gjennom flere ulike møteplasser, aktiviteter og tiltak arbeides det for å bedre barns oppvekstsvilkår og å forebygge utenforskap, hvor Blå Kors Kristiansand bidrar med flere ulike tiltak: Gaver, busskort, fritidsutstyr, kontingenter, inngangsbilletter, klær og mye mer, er noen eksempler.

Sammen med lokalmiljøene hvor Blå Kors Kristiansand har et arbeid gående, ønsker organisasjonen å bidra i en større skala enn det organisasjonen har midler til i dag. Derfor har inntektene fra Jan Eggums kirketurne hatt så mye å si.

– Vi vet at «en oppvekst varer livet ut» og vi ønsker at våre barn skal oppleve en trygg og god barndom. Sammen kan vi gjøre et stort løft for familiene som sliter med vedvarende lavinntekt, sier Solheim.

Kirketurne med Jan Eggum
Det ble mange magiske øyeblikk under Jan Eggums kirketurné, her fra Kristiansand Domkirke.

Konsertene med Jan Eggum har i så måte hatt sitt å si. Stort sett stappfulle kirker gjør at det blir midler tilgjengelig for å drive arbeidet videre. Eggum selv evnet på en god måte å skape mange magiske øyeblikk. Kjente og kjære låter, noen nye, ispedd humor og glimtet i øyet, gjorde at konsertene ble noe helt spesielt.

header