Stig Rune Skaran (t.v), Synnøve Roland og Carine Klungland fra Blå Kors ferier

Camping- og feriesentre gir flere ferieovernattinger til Blå Kors ferier

– Det var helt uvirkelig. Det sier Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier, etter at 20 nye camping- og feriesentre i Norge vil gi flere ferieovernattinger til deltakere på ferietilbudet som Blå Kors ferier har.

Av Ivar Eidsaa

Da NHO Reiseliv nylig gjennomførte årets camping, var Blå Kors ferier invitert til å presentere arbeidet som gjøres. Håpet var selvsagt at noen av dem ville bidra. Det ble tatt godt imot og mange ble tydelig rørt over hvor enormt mye det betyr for familiene som har fått et tilbud gjennom dette.

– Det varmer å se hvor mye det betyr for familiene å kunne få dette tilbudet.

– Det var da 20 camping- og feriesentre, samt hoteller over hele landet som kontaktet oss og sa de ønsket å bidra, sier en overrasket og glad Carina Klungland.

– Det betyr at vi nå har over 50 camping- og feriesentre og hoteller over hele landet som vi kan sende gjester til. Tenk hva dette betyr for de familiene som får et tilbud, i den vanskelige økonomiske tiden vi lever i, fremholder Roland.

Spredd over hele landet

De 20 nye plassene er hjemmehørende over hele landet, og mange holder til på Vestlandet, Nord Norge og Østlandet.

– Alle har gitt tilsagn om at de vil gi et ferietilbud midt i skolens sommerferie for våre gjester, og med en geografisk spredning betyr det faktisk litt at deltakerne vi kan sende på ferie, har kort reisevei når familien skal på ferietur, sier Roland.

Etableringen av prosjekt «Hjerterom»

For ni år siden ønsket Camping Sørlandet å gjøre en innsats for de mange familiene som aldri har råd til å reise på ferie. 12 campingplasser hadde allerede inngått et samarbeid gjennom Camping Sørlandet, og det var her ideen ble videreutviklet.

Har økt kraftig

Det ble foreslått at disse også kunne gi gratis overnattingsdøgn til familier som trengte det mest. Som sagt, så gjort, Hjerterom så dagens lys, og det ble innledet et tett samarbeid med Blå Kors Ferier som har all dialog og kontakt med gjestene i forkant.

Slik ble det, og siden har det bare økt på. Det som begynte med noen hundre overnattingsdøgn, økte til flere tusen. Siden har det bare fortsatt å øke på, ikke minst takket være et veldig godt samarbeid med NHO Reiseliv. Etter at Camping Sørlandet og Blå Kors Ferier ble invitert til å informere om arbeidet under NHO Reiseliv sin konferanse i vår, valgte mange av medlemsbedriftene å bli aktive bidragsytere.

Synnøve Roland (t.v) og Carina Klungland i Blå Kors ferier
Synnøve Roland (t.v) og Carina Klungland i Blå Kors ferier

Et betydelig antall overnattingsdøgn

– Forrige sommer var det snakk om et betydelig antall overnattingsdøgn som vi kunne formidle, faktisk over 2.300 døgn, sier Klungland.

Hun takker varmt for hva camping- og feriesentrene har bidratt til gjennom Hjerterom.

– Det varmer å se hvor mye det betyr for familiene å kunne få dette tilbudet, tilbakemeldingene er fantastiske, sier Roland som takker hver og en aktør for stor hjelp og velvilje.

– Samarbeidet vi har med Camping Sørlandet og Hjerterom har i løpet av disse årene bare vært så verdifullt, og har bidradd til at enormt mange familier har fått en god og trygg ferie de ellers ikke ville hatt anledning til, sier hun.

Blå Kors ferier gir en rekke ferietilbud i løpet av året, både organiserte turer hvor en reiser som en gruppe sammen, og Hjerterom hvor en reiser selvstendig.

– Det fine med samarbeidet med Hjerterom er at vi kan sende familier som trenger en ferie, men som ikke har råd, til et godt ferieopphold. Dette er familier som kan klare seg selv under ferieoppholdet, det er bare en krevende familieøkonomi som har gjort at de ikke har kunnet reise på ferie tidligere, sier Synnøve Roland.

Bildetekster: Overveldet over støtten: Synnøve Roland og Carina Klungland fra Blå Kors ferier.

– I fjor kunne vi formidle over 2.300 feriedøgn gjennom Hjerterom, sier Stig Rune Skaran, Synnøve Roland og Carina Klungland

header