Synnøve Roland fra Blå Kors ferier og Jens Ove Klev i ASKO Agder.

– Når ventelisten øker er en slik gave ekstra kjærkommen

I en tid hvor stadig flere søker Blå Kors ferier om å få et ferieopphold, vil ASKO AGDER betale en ferie for rundt 60 personer. Lillesand-bedriften stiller også med frivillige ansatte for gjennomføringen av ferien. Disse får permisjon med lønn.

Av Ivar Eidsaa

– I fjor kunne vi gi et gratis ferieopphold til stadig flere familier. Samtidig øker ventelistene og det smerter. Da er en slik gave som Asko Agder nå gir ytterst kjærkommen, og betyr at vi kan gi et ferieopphold til enda flere som virkelig trenger det. Det forteller virksomhetsleder for Blå Kors ferier, Synnøve Roland.

Blå Kors ferier gir et gratis, rusfritt ferietilbud til familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller lavinntekt tett på livet. Felles for disse er at de selv ikke har mulighet til å reise på en familieferie. I den dyrtiden vi nå opplever, er det stadig flere som må sette ferieplanene på vent fordi de ikke har råd eller mulighet til å reise på ferie med seg og sine, og det rammer de sårbare familiene aller hardest.

Gode samarbeid betyr flere på ferie

I 2022 kunne Blå Kors ferier sende 650 på sommerferie. Takket være at flere private og bedrifter har engasjert seg, kan tallet økes til over 800 personer i år. Det skyldes også at Blå Kors ferier samarbeider med rundt 50 camping- og feriesentre, samt flere hoteller rundt om i Norge. Gjennom «Hjerterom» kan Blå Kors ferier gi et ferietilbud på feriesentre spredt over hele landet.

Likevel så øker ventelistene.

– Vi hadde over 3.000 som sto på venteliste for å få et ferieopphold i 2022.

Synnøve Roland

For å kunne gi et tilbud til enda flere, er vi avhengig av hjelp. Derfor betyr det enormt mye den hjelpen som Asko Agder gir, sier Synnøve Roland.

Verdifull avtale med ASKO Agder

– Vi ønsker å bidra med det vi kan. Når vi ser at forskjellene i samfunnet blir større, må vi ta samfunnsansvar. Det forteller Jens Ove Klev, administrerende direktør for Asko Agder.

– Vi har nå inngått en avtale med Blå Kors ferier som i første omgang gjelder for ett år, sier Klev.

Blå Kors ferier og ASKO AGDER
Blå Kors ferier og ASKO AGDER

Avtalen innebærer at Asko Agder bidrar økonomisk til en ferieuke for rundt 60 personer i perioden 26.-29. juni, på Kristiansand Feriesenter på Dvergsnestangen, pluss frivillige ansatte som stiller for å kunne gjennomføre ferieoppholdet. Disse vil få permisjon med lønn, og de kan i tillegg ta med eget barn under ferieoppholdet.

På et allmøte for Asko Agders ansatte nylig presenterte Synnøve Roland det arbeidet som Blå Kors ferier tilbyr. Det var tydelig at presentasjonen gjorde inntrykk.

– Alle ansatte kan søke om å bli med, sier Jens Ove Klev som ikke utelukker at avtalen kan bli forlenget.

Under ferieoppholdet 26.-29. juni vil familiene få en innholdsrik ferie som rommer alt fra en tur til Dyreparken, til krabbefiske i skjærgården, flere fellesarrangementer og mye sosialt samvær, alt for å skape gode ferieminner.

– Det gjør et sterkt inntrykk når familier som har vært med på en ferie melder tilbake at det har skapt gode minner for livet, og at flere familier har opplevd mestring på en ny måte, sier Roland.

– Vi håper det vi gjør kan være en inspirasjon for andre bedrifter til å bli med, sier Jens Ove Klev.

header