Blå Kors Kristiansand får 1,5 mill for å ruste opp praktbolig

Blå Kors Kristiansand har fått 1,5 millioner kroner av Sparebankstiftelsen SR-Bank for å ruste opp den gamle praktboligen som i flere år huset maskinmesteren ved Nomeland kraftverk på Røyknes.

Av Ivar Eidsaa

Det var i mars i år at Blå Kors Kristiansand kjøpte den gamle maskinmesterboligen på Røyknes av Å Energi for én krone.

Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.
Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.

Den gangen opplyste daglig leder for Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim, at visjonen var at plassen skulle bli et sted for rekreasjon for alle deltakere, ansatte og Tidgivere i Blå Kors, men også at plassen skulle bli en plass som kunne komme befolkningen i hele distriktet til gode.

Samlingsplass

For at den gamle maskinmesterboligen kan bli den samlingsplassen og kraftsenteret som Blå Kors Kristiansand ønsker, må boligen renoveres. Derfor var jubelen stor, da banksjef for Sparebank1 SR-Bank, Rune M. Nilssen, kunne overrekke en gavesjekk på halvannen million kroner, da de ansatte var samlet til lunch.

– Blå Kors Kristiansand representerer noe fantastisk bra for samfunnet. Dere gir muligheter til mennesker som kanskje ikke har like gode muligheter som andre. Derfor er jeg utrolig stolt på bankens og deres vegne når jeg i dag kan overrekke denne gaven, fremholdt Nilssen.

– Vi vet at midlene kommer så godt med og treffer de menneskene som trenger det, la Nilssen til.

– En fantastisk gave

– Dette er en fantastisk gave. Vi er alltid opptatt av at det vi gjør skal komme samfunnet til gode. Vi er utrolig takknemlige over at vi nå får muligheten til å lage et sted for Blå Kors barnas stasjon, Blå Kors ferier, Blå Kors steg for steg og de andre virksomhetene i Blå Kors, og for hele befolkningen i regionen, sa Arvid Solheim da overrekkelsen var et faktum.

Rune M. Nilssen, banksjef i Kristiansand for Sparebank1 SR-Bank overrekker gaven på halvannen million kroner til daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.
Rune M. Nilssen, banksjef i Kristiansand for Sparebank1 SR-Bank overrekker gaven på halvannen million kroner til daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Det var i oktober i fjor at Å Energi tok kontakt med Blå Kors for å høre om organisasjonen kunne være interessert i å overta den gamle maskinmesterboligen som ligger et par-tre lange steinkast fra Nomeland kraftstasjon.

– Det var en fantastisk henvendelse å få. Vi diskuterte saken internt, og styret gav sin tilslutning. Siden har vi også arbeidet med alt det formelle, sier Solheim, der han sitter ved siden av Olav Ausel, leder for eiendomsavdelingen i Å Energi, i den gamle boligen som ble oppført i 1915.

Arvid Solheim og Olav Ausel foran maskinmesterboligen på Røyknes
Arvid Solheim og Olav Ausel foran maskinmesterboligen på Røyknes

Idyllisk beliggenhet

Boligen er idyllisk plassert, med utsikt til det store vannet nedenfor Nomeland kraftstasjon. Selve tomten er på tre mål.

Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.
Bygget på Røyknes som Blå Kors Kristiansand har overtatt.

– Nå har vi fått midlene som gjør at vi kan gå i gang med å pusse opp boligen. Vi satser på at alt kan være ferdigstilt innen jul, fremholder Solheim.

– Ettersom boligen nok vil bli mye brukt, er vi opptatt av dette skal bli et fint sted, et sted å trives, med skikkelige møbler, gode senger og en gjennomført god standard, sier Solheim.

– Hvorfor har Å Energi valgt å gi boligen til Blå Kors, Olav Ausel.

– Boligen har lenge vært en del av virksomheten vår. Den huset maskinmesteren i mange år, og er senere blitt brukt i undervisningsøyemed når vi har hatt skoleklasser på omvisning på kraftverket. Etter hvert er boligen blitt mindre og mindre brukt. Den har stått tom lenge, og da den ikke lenger var en del av kjernevirksomheten vår, valgte vi å selge.

– Blå Kors står i en særstilling

Olav Ausel forteller at da Å Energi diskuterte hva kraftselskapet skulle gjøre med eiendommen, ble ledelsen raskt enige om å selge til en aktør som gjorde at boligen kunne komme til nytte og glede for mange.

Han sier i så måte står Blå Kors Kristiansand i en særstilling.

– Det skal noe til å ta boligen i bruk og transformere den til noe nytt som kan komme mange til gode – og nytte. For oss er det en glede å skulle gi stafettpinnen videre til Blå Kors Kristiansand. Jeg blir varm i hjertet og direkte rørt når jeg hører hva plassen nå skal brukes til. Det setter ledelsen og konsernsjef, Steffen Syvertsen, veldig stor pris på, sier Ausel.

Rekreasjon og gode aktiviteter

– Plassen er rett og slett unik, og egner seg som et godt treffsted for alle de 12 virksomhetene i Blå Kors Kristiansand. Her kan Blå Kors ferier ta med seg feriegjester, her kan dem som er i behandling og ettervern komme for rekreasjon og gode aktiviteter, for å ha nevnt noen eksempler, sier Arvid Solheim.

header