Besøk av stiftelsen Friends fra Sverige

Blå Kors chat-senter med svensk samarbeid

– Vi har mye å lære av hverandre. Derfor er slike besøk av stor betydning. Det sier virksomhetsleder Anette Gausdal, etter at Blå Kors chat-senter nylig fikk besøk fra kolleger i Sverige.

Av Ivar Eidsaa

Fire representanter for Stiftelsen Friends besøkte nylig Blå Kors chat-senter i Kristiansand, som driver de nasjonale chat-tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no.

Stiftelsen Friends har jobbet etter en litt annerledes strategi enn hva som er tilfellet for de nasjonale tjenestene som Blå Kors chat-senter driver.

Der man i Norge driver to chat-tjenester, har Stiftelsen Friends lenge arbeidet inn mot det politiske miljøet i Sverige, både på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Stiftelsen har satset mye på å bygge opp solid kompetanse, noe som gjør at man på en god og faglig begrunnet måte oppnår å få et godt gjennomslag inn mot det politiske miljøet, i kampen om å forebygge mobbing. Friends har tett samarbeid med universitet og høgskoler i Sverige, slik at de hele tiden har oppdatert kunnskap omkring mobbetematikken. De tilbyr kurs og fagseminar til lærere over hele Sverige.

Verdens største fagkonferanse

Stiftelsen Friends har også gjort en mangeårig innsats for å samle fagpersonell til en faglig konferanse. World Anti Bulling Forum, er verdens største fagkonferanse innenfor tematikken mobbing hvor forskere og fagpersonell møtes.

World Anti-Bullying Forum (wabf) 2023
World Anti-Bullying Forum (WABF) 2023 arrangeres i USA.

– I år skal forumet holdes i North Carolina i USA, mens den neste verdenskonferansen i regi av World Anti Bulling Forum skal arrangeres i Norge i 2025. Der kommer man sammen for å utveksle informasjon om den nye forskningen som finner sted innen fagfeltet, fremholder Anette Gausdal.

Stiftelsen Friends tok turen til Blå Kors fordi svenskene var nysgjerrige på hvordan en driver arbeidet. Stiftelsen har både en telefon- og meldingstjeneste rettet inn mot foreldre og lærere som ønsker faglige innspill til hvordan man kan komme mobbingen til livs, og hvordan forebygge. I fjor hadde stiftelsen over 400 slike henvendelser og tallet er økende.

Friends - Skolastart 2022
Eksempel på annonse fra Friends i forbindelse med skolestart 2022.

Ønsker et tilsvarende tilbud i Sverige

Stiftelsens representanter reiser også mye rundt på skoler og læringssteder for å informere om hva som fungerer i kampen mot mobbing.

Stiftelsen formidler råd og faglige innspill i de konkrete sakene til foreldre og lærere, mens Blå Kors chat-senter støtter barn og unge direkte gjennom chat-tjenestene.

– Svenskene ønsker å utvikle et tilsvarende tilbud i Sverige. Vi fortalte om historikken vår, om lovverket vi arbeider innenfor, og rammer som gjelder og hva som er avgjørende for å få en best mulig kvalitet i chat-samtalene, og hvilke chat-metoder vi benytter, sier Gausdal.

– Det er motiverende å få slike besøk, og vi blir glade og takknemlige når svenskene formidlet at de var imponerte over hva Blå Kors har utviklet av slike tilbud, legger Gausdal til.

Aktuelt i Norge

Blå Kors SnakkOmMobbing.no hadde en liten nedgang i antall henvendelser under pandemien, men fikk en stor økning i antall henvendelser i 2022, da samfunnet ble åpnet opp igjen etter pandemien og elevene kunne returnere til skolen. På Blå Kors SnakkOmPsyken.no var det motsatt, der kom det flere henvendelser under pandemien, mens tallet har gått noe ned i etterkant.

– Det var veldig interessant å lære mer om støttetelefonen som Stiftelsen Friends har utviklet. Vi har også diskutert å få etablert en liknende støttetelefon til foreldre og lærere her i Norge, og gjennom besøket fikk vi mye god informasjon om hva som må til for å kunne etablere dette. Erfaringen deres viser at det koster en del økonomisk for å få et slikt tilbud opp å gå, da et slikt tilbud må være bemannet med utdannet fagpersonell. Kanskje dette kan bli neste steg for utviklingen av Blå Kors Chat-senter? sier Anette Gausdal.

header