En av øvelsene gikk på å gjette hvilket kjendisnavn som stod på plakaten.

Over 600 Tidgivere er med

Arbeidet som Blå Kors driver i Kristiansand er omfattende og har mange forskjellige målgrupper. Vi er helt avhengig av de over 600 Tidgiverne (frivillig i Blå Kors), og men behovet for flere Tidgivere øker. Det er særlig behov for frivillige som kan bidra med sin fagkompetanse.

Av Ivar Eidsaa

– Vi merker at pågangen øker. Det er flere som tar kontakt og som ønsker hjelp og støtte. Da trenger vi også flere som gir av sin tid for å hjelpe andre, forklarer Edmund Birkedal og Maria Louise Engervik, henholdsvis virksomhetsleder og tidgiverkoordinator i Blå Kors frivilligsentral, Kristiansand.

Maria Engervik

Maria Engervik

Tidgiver-koordinator
41128252

Startet med to personer

Da Blå Kors Kristiansand i sin tid startet opp det som den gangen het Posebyen Frivilligsentral, var det to personer som hadde sitt virke i denne virksomheten. Behovet for frivillige, varme og omsorgsfulle hender var stort allerede den gangen.

Ettersom Blå Kors Kristiansand i betydelig grad gikk fra å drive foreningsvirksomhet til å bli en aktiv samfunnsaktør, ble flere nye tilbud lansert. I dag består Blå Kors Kristiansand blant annet av 11 forskjellige virksomheter, og i de fleste virksomhetene er en avhengig av Tidgivernes innsats.

Fasade Blå Kors Kristiansand. Foto: Marcel Leliënhof

I alle aldre og fra alle samfunnslag

Det er mulig å bidra på den måten som passer den enkelte best. Noen er med av og til, kanskje en gang eller to i året, og andre oftere. En del er nesten hver dag og har meningsfulle dager og oppgaver i Blå Kors.

– Vi er utrolig takknemlige for hver enkelt Tidgiver, det utgjør en stor forskjell, sier Edmund Birkedal.

– Hvem er de så, de mange som bidrar?

– Det er mennesker i alle aldre, fra alle samfunnslag, fra studenter som vil bidra når de kan, til dem som er i full jobb og som vil bruke deler av fritiden til å hjelpe andre. Kvinner som menn, jenter som gutter, i alle aldre. Også tidligere ordførere og kommunaldirektører er med, sier Maria Louise Engervik.

Noen er besøksvenner. Andre er med i besøkstjenesten i fengselet. Noen gjør praktiske oppgaver for andre, for eksempel å måke snø for de som ikke kan selv, til dem som er med og sikrer at gjennomføringen av ulike arrangementer skjer på en god måte.

Økende behov for spisskompetanse

– Vi opplever et økende behov for Tidgivere som har kompetanse innen egne fagfelt, som økonomi, helse, pedagogikk, ernæring, psykologi mm. som har lyst til å gi av sin tid og kompetanse, fortsetter Birkedal.

– Behovet for Tidgivere med spisskompetanse øker

Flere av virksomhetene i Blå Kors Kristiansand har kurs og grupper hvor det er behov for Tidgivere som kan bidra med egne erfaringer og kompetanse. «Hverdagskompetanse»-programmet og «Foreldrekurs» er to eksempler på dette, hvor en er innom en rekke forskjellige områder som er nyttige i hverdagen.

Mange årsverk

– Bare til Helaften i november, er det med mange titalls Tidgivere, samme da vi pakket over 700 matkasser før jul, for å ha nevnt noen eksempler, utdyper hun.

Tidgivere på Helaften
Tidgivere på Helaften i november 2023.

I følge Edmund Birkedal gjør de en stor og viktig jobb. Han forteller Blå Kors Kristiansand har ansatte i ca 90 årsverk. I tillegg utgjør Tidgivere en innsats tilsvarende 11,6 årsverk bare i Blå Kors frivilligsentral alene, og totalt i Blå Kors Kristiansand dreier det ser om rundt 50 årsverk. Med andre ord er de frivillige en veldig viktig ressurs i arbeidet.

Tidgivere forteller stadig at de opplever å få mer tilbake enn det en gir.

Fortjener stor hyllest

– Vi vet også at hver krone vi får i gave eller tilskudd, utløser tre kroner omregnet i frivillig arbeid. Det sier litt om omfanget av det arbeidet som Tidgiverne legger ned, sier han.

– Tidgiverne våre fortjener derfor all den hyllesten de kan få.

Edmund Birkedal

Med de utfordringene vi som samfunn står i, med dyrtid, urolige tider, familier som lever i vedvarende lavinntekt, er det mange som ønsker å gjøre en innsats for andre. Men ikke alle er like sikre på hva de kan bidra med og hvor.

– Vi tar en prat med alle som ønsker å bidra for å finne hva som passer ønsker, behov og interesser. Der noen gjerne vil være med på våre ukentlige språkkafeer, er det andre som trives med å være sykkelpiloter når beboere på byens omsorgssentre tas med på tur. Der noen kan bidra litt, kan andre bidra mer. Vi finner alltid noe som passer, og det er alltid behov for flere «varme og omsorgsfulle hender», sier Edmund Birkedal.

header
Senest oppdatert: 22.05.2024