Blå Kors ferier med ASKO AGDER

Glede, engasjement og sommerstemning

Blå Kors ferier har denne uken hatt 67 personer med på et innholdsrikt og variert ferieopphold med base på Kristiansand Feriesenter, og med fire medarbeidere fra ASKO AGDER som har vært med som Tidgivere (frivillige).

Av Ivar Eidsaa

– Det har vært en innholdsrik uke. Gode minner er blitt skapt. Dette ville vi ikke vært foruten, det har gjort stort inntrykk å være med, sier Nina Thorsdahl, som sammen med Phuong Luu, Maud Gutvik og Øystein Tveide har vært Tidgivere under ferieuken.

Det var i fjor at ASKO AGDER ønsket å bidra inn til det arbeidet som Blå Kors ferier driver. Avtalen innebar at ASKO AGDER skulle bidra økonomisk til en ferieuke på Kristiansand Feriesenter på Dvergsnes, pluss at frivillige ansatte kunne stille for å kunne gjennomføre ferieoppholdet. Disse ville få permisjon med lønn, og de kunne i tillegg ta med eget barn under ferieoppholdet.

Ville videreføre avtalen

ASKO AGDER var så fornøyd med opplegget at da det ble gjennomført et evalueringsmøte med Blå Kors ferier i etterkant av ferieuken i fjor, ønsket ASKO AGDER å videreføre avtalen med nye tre år.

Det er fint å kunne gi av sin egen tid til andre som ikke har det så greit, sier Øystein Tveide som var med som Tidgiver da «Helaften» ble arrangert i november.

– Jeg blir jo stolt over egen arbeidsgiver som bidrar på denne måten.

Øystein Tveide, ASKO AGDER

– Dette gav mersmak og jeg ville gjerne bidra mer. Det gir så mye glede tilbake, og det koster så lite å bidra, og så betyr det mye for de som er med under ferieuken som deltakere, antagelig mye mer enn vi tror, sier Tveide.

Variert program

– Kollegaene som var med i fjor skrøt veldig over det de hadde fått være en del av, og det gjorde at jeg hadde veldig lyst til å bidra, sier Nina Thorsdahl.

– Det at vi har hatt med eget barn er jo en stor fordel. Barna har så lett for å få venner, og barna som er med som deltakere får jo mange barn å være sammen med, sier Maud Gutvik.

De forteller om feriedager med et variert program. Den første dagen tok de imot familiene som kom. Alle måltider har vært fellesmåltider. Siden har det vært krabbefiskekonkurranse, en tur til Dyreparken, en kinotur, båttur i flott skjærgårdsntatur og volleyballturnering, for å ha nevnt noe. På onsdagen kom flere MC-klubber på besøk hvor barn og voksne fikk være med på motorsykkeltur, og kvelden ble avsluttet med tidenes bingo bingobord med premier til alle.

– Så vi er blitt veldig godt kjent med deltakerne, sier Phuong Luu.

Sterke historier

De forteller at deltakerne har sterke historier å fortelle. Årsakene til at de har søkt om å få et ferieopphold er så mange. Noen har mistet jobben og opplever dyrtiden som ekstra krevende. For andre handler det om sykdom og ulike helsemessige utfordringer.

– Det er jo et paradoks at behovene for et slikt tilbud øker. Søknadsmassen øker. Det er bekymringsfullt at flere nå sliter, sier Gutvik.

– Alle kan bidra med noe. ASKO AGDER har lagt til rette for at vi kan være med under hele uken. Andre kan bidra med en pengesum, atter andre med ulike produkter som en familie på ferietur måtte trenge, sier Nina Thorsdahl.

Synnøve Roland
Synnøve Roland

Synnøve Roland, virksomhetsleder for Blå Kors ferier, sier samarbeidet med ASKO AGDER er gull verd.

– Avtalen innebærer at vi i år kan gi et ferieopphold til 67 personer, med mange gode opplevelser og hvor fine ferieminner skapes, og det er fint å høre fra dem hvor mye det har betydd å være med, og det motiverende for oss i Blå Kors ferier å høre hvorfor ASKO AGDER ønsker å gjøre dette, sier Roland.

Ferieuken på Kristiansand Feriesenter er bare en av flere som Blå Kors ferier gjennomfører i sommer. En egen ferieuke i Lyngdal, en egen ferieuke ved Folkehøgskolen Sørlandet på Birkeland og ferieoppholdene gjennom Hjerterom, hvor campingplasser og feriesentre gir gratis overnatting, er noen eksempler.

– Gjennom sommeren klarer vi å gi et ferieopphold til tusen barn og foreldre, sier Synnøve Roland.