Personvernerklæring Innafor app

Personvern

(Sist oppdatert: 11.05.22)

Egde Consulting AS (heretter “Egde” eller “vi») er eier av løsningen Innafor App (heretter «løsningen» på vegne av vår oppdragsgiver Blå Kors Kristiansand. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger som innhentes i forbindelse med løsningene. Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Egde samler inn og bruker personopplysninger. Personvernerklæringen oppdateres fortløpende. Dersom vi vesentlig endrer måten vi behandler personopplysninger på, vil vi varsle om dette på nettsidene og i løsningene våre.

1. Beskrivelse av handlingen

Registrering

Registrering på Innafor sin plattform skjer ved at du blir registrert av en organisasjon eller lag på løsningen, eller ved at en organisasjon du har tilhørighet til registrerer deg. Opplysningene som registreres er navn og telefonnummer (pluss e-post for trenere og organisasjonsansvarlige). Dersom du har blitt registrert av en organisasjon skal du ha mottatt forutgående varsel fra den aktuelle organisasjonen om at ditt navn og telefonnummer overføres til løsningen, samt ha fått muligheten til å reservere deg mot at dine opplysninger overføres til oss. Dersom du ikke har mottatt slikt forutgående varsel, ber vi deg om å ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du i pkt. 3 nedenfor.

Bruk av tjenesten

Når du er registrert på Innafor sin løsning, vil vi bruke opplysningene som er oppgitt (navn og telefonnummer, samt e-post for trenere og organisasjonsansvarlige) for å tilby vår tjeneste. Telefonnummer (spillere) og e-post (trenere) benyttes ved innlogging. Når brukerkontoen er opprettet vil du få tilgang til funksjonene som ligger i løsningen.

Hvor lagrer vi informasjonen om deg

Løsningen kjøres på en Cloud server levert av Microsoft Azure. Data lagres i deres datasentre, som er plassert i Norge (Norway East, men kan utvides til andre lokasjoner i Norge). I tillegg lagres telefonnumre (eller e-post) på Google Firebase sine servere.

Brukerstøtte mv.

Dersom du tar kontakt med oss for brukerstøtte eller for å utøve dine rettigheter i samsvar med pkt. 3 i denne erklæringen vil vi behandle de opplysningene som er nødvendige for å imøtekomme den aktuelle forespørselen. Dersom du ringer oss, vil ditt telefonnummer bli lagret sammen med opplysninger om når du ringte og hvor lenge samtalen varte. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, vil det kunne bli skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Henvendelser på e-post vil bli besvart og arkivert i vår e-postløsning.

Spørreundersøkelser

Vi kan komme til å be deg om å delta i en spørreundersøkelse. Når vi gjennomfører spørreundersøkelser, vil vi alltid informere om formålet med den, og hvorvidt den er anonym eller ikke. Egde vil ikke dele opplysningene med andre eller bruke opplysningene til andre formål enn det som er angitt i den aktuelle forespørselen.

2. Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Når du selv registres på løsningen, er det rettslige grunnlaget for registreringen ditt samtykke. Dersom du registreres via en organisasjon du er medlem i er registreringen basert på en interesseavveining. Den videre bruken av opplysningene er nødvendig for å levere tjenesten til deg. Det samme gjelder når vi yter brukerstøtte eller svarer på andre henvendelser fra deg. Utsendelsen av spørreundersøkelser er basert på en interesseavveining.

3. Dine rettigheter

Personvernregelverket gir deg flere rettigheter (se nedenfor). Du kan utøve dine rettigheter ved å sende en e-post til mobilapp@egde.no. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager.

Innsyn i egne opplysninger

Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg. Les mer om retten til innsyn

Korrigering av personopplysninger

Du kan be oss rette eller supplere opplysninger som er feilaktige eller misvisende. Les mer om retten til å rette eller supplere opplysninger

Sletting av personopplysninger

I gitte situasjoner kan du be oss slette opplysninger om deg selv. Er du spiller, kan treneren slette spillerprofilen. Er du trener, kan administrator slette trenerprofilen. Raskeste vei til å slette personopplysningene vil da være gjennom organisasjonen. Les mer om retten til sletting

Begrensning av behandling av personopplysninger

I noen situasjoner kan du også be oss begrense behandlingen av opplysninger om deg. Les mer om retten til begrensning

Protestere mot behandling av personopplysninger

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i våre oppgaver eller på bakgrunn av en interesseavveining, har du rett til å protestere på vår behandling av opplysninger om deg. Les mer om retten til å protestere

Dataportabilitet

Dersom vi behandler opplysninger om deg med grunnlag i samtykke eller en kontrakt, kan du be oss om å overføre opplysninger om deg til deg eller til annen behandlingsansvarlig. Les mer om retten til dataportabilitet

Du kan klage på vår behandling av personopplysninger:

4. Databehandlere

Løsningen kjøper enkelte tjenester fra tredjeparter. Dersom slike tredjeparter får tilgang til personopplysninger som Egde er behandlingsansvarlig for, inngås det databehandleravtale med den aktuelle tredjeparten som pålegger denne å behandle opplysningene i tråd med våre instrukser, gjeldende lovgivning og denne personvernerklæringen.

5. Informasjonskapsler

Appen benytter seg ikke av bruk av informasjonskapsler, eller cookies.

6. Innebygd innhold fra andre nettsteder

Løsningen kan inkludere innebygd innhold (f.eks. videoer, bilder, artikler osv.). Innebygd innhold fra andre nettsteder oppfører seg på nøyaktig samme måte som om den besøkende hadde besøkt nettstedet som det innebygde innholdet kommer fra.

Disse nettstedene kan samle inn opplysninger om deg, bruke informasjonskapsler, bygge inn sporingssystemer fra tredjeparter og overvåke hva du gjør via dette innebygde innholdet. Dette omfatter også sporing av handlingene dine via det innebygde innholdet dersom du har en konto og er logget inn på nettstedet.