Om oss

Vår målgruppe er personer over 18 år med behov for tidstilpasset rusbehandling. Avdelingen tilbyr også samtidig behandling til par, personer i LAR og behandling som alternativ til soning (§12).

Innsøking

Henvisning til senteret foregår på vanlig måte som til annen tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Det må fremkomme av henvisningen at det ønskes at behandlingen gjennomføres på Blå Kors Loland Behandlingssenter. Dette ønsket bør begrunnes i henvisningen.