Alkohol og båtliv

Promillegrensen til sjøs er i dag 0,8 for førere av motorbåter under 15 meter, og grensen for førere av seilbåter som er lenger enn 4,5 meter. For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Det skal ikke mer til enn et par øl før konsentrasjonen og dømmekraften svekkes. Det kan få fatale konsekvenser. 

– Det er viktig å huske på at selv lav promille påvirker kroppens evne til temperaturregulering dersom man havner over bord, sier Kaare Andre Ødegaard som er politiførstebetjent i Sør-Vest Politidistrikt. Han legger til at høy fart i seg selv gir tunnelsyn. Promillen bidrar til å svekke vurderingsevnen.    

– Det er derfor svært viktig at du som båtfører sjekker at det er nok redningsvester til alle, og ser til at disse brukes. Som fører har du et stort ansvar, poengterer Ødegaard.   

Flest menn som omkommer

Når promillen stiger er man ofte villige til å ta større sjanser på sjøen, noen som øker faren for at alvorlige ulykker inntreffer. Statistikken viser at det er nesten bare menn som omkommer i fritidsbåtulykker. De fleste av ulykkesofrene er over 40 år, og de fleste ulykkene skjer innaskjærs, i fint vær, med motorbåt. 

Promillegrensen til sjøs er i dag 0,8 for førere av motorbåter under 15 meter, og grensen for førere av seilbåter som er lenger enn 4,5 meter. I tillegg er det viktig å huske på at dersom du forårsaker en ulykke og er synlig beruset, kan du bli straffeforfulgt – selv om du fører en båt som ikke er omfattet av promillegrensen.  For større båter og skip er promillegrensen på 0,2.

Sjøvettreglene

Dette er grunnleggende regler for hvordan du ferdes sikkert i båt:

  1. Tenk sikkerhet. Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.
  2. Ta med nødvendig utstyr. Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.
  3. Respekter vær og farvann. Båten må bare benyttes under egnede forhold.
  4. Følg Sjøveisreglene. Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.
  5. Bruk redningsvest eller flyteplagg. Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.
  6. Vær uthvilt og edru. Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.
  7. Vis hensyn. Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

    Kilde: Sjøfartsdirektoratet